Insight

Har I udenlandske bestyrelsesmedlemmer?

Skat, social sikring og immigrationsforhold bør undersøges

Bestyrelseshonorar betragtes som udgangspunkt som A-indkomst, hvoraf der skal indeholdes AM-bidrag og A-skat. Har I udenlandske bestyrelsesmedlemmer, bør I undersøge udenlandske arbejdsgiverforpligtelser for at undgå evt. hæftelse for skatter og sociale bidrag samt bøder for manglende indberetning

4. maj 2021

 

Skat af bestyrelseshonorar

Dansk skatteretlig praksis er særdeles snæver for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig erhvervsvirksomhed, da dette normalt kun accepteres for advokater, for personer ansat af et moderselskab og under visse meget snævre betingelser for de såkaldte ”professionelle bestyrelsesmedlemmer”.

Den altovervejende hovedregel er derfor, at udbetaling af bestyrelseshonorar fra en dansk virksomhed betragtes som værende A-indkomst, hvorfor A-skat og AM-bidrag skal indeholdes, og honoraret skal indberettes via eIndkomst. Dette uanset om personen har bopæl her i landet, og uanset om bestyrelsesmødet finder sted i Danmark eller ej.

Modtager bestyrelsesmedlemmet ud over det kontante bestyrelseshonorar andre ydelser, vil disse som udgangspunkt blive behandlet på samme vis som for almindeligt lønansatte. Det er en betingelse for at modtage kost, logi og diæter skattefrit, at bestyrelsesmedlemmet udfører arbejde på et såkaldt ”midlertidigt arbejdssted”. Det er en betingelse for udbetaling af skattefrie godtgørelser efter statens takster, at rejsen varer mindst 24 timer, og at der sker en overnatning. Ved rejse mindre end 24 timer kan udgifter godtgøres efter regning.

 

Indeholdelsespligt

Den danske virksomhed skal indeholde skat i henhold til skattekort. Foreligger skattekort ikke, skal der indeholdes A-skat med 55% og AM-bidrag. Det anbefales derfor, at anmodning om et såkaldt kildeskattenummer og skattekort for det udenlandske bestyrelsesmedlem indhentes så tidligt som muligt.

I de tilfælde hvor bestyrelsesmedlemmet ikke har anden indkomst fra Danmark end bestyrelseshonoraret, vil denne ikke være berettiget til et personfradrag, hvormed indkomst under 592.174 kr. beskattes med ca. 42%, imens øvrig indkomst beskattes med op til ca. 56%. I samme forbindelse bør det undersøges, om andre ydelser udover bestyrelseshonoraret er skattepligtigt, såsom diæter, kost og logi. 

 

Arbejdsgiverpligter i bestyrelsesmedlemmets bopælsland?

Det bør undersøges, om der er arbejdsgiverpligter i bestyrelsesmedlemmets bopælsland i forhold til skat og social sikring, da det kan medføre ekstra omkostninger og administration for virksomheden, ligesom der i visse lande kan pålægges sanktioner for manglende opfyldelse af eventuelle arbejdsgiverpligter. Vi anbefaler derfor, at dette undersøges inden bestyrelsesmedlemmet indtræder i en dansk bestyrelse.

 

Arbejdstilladelse

Der skal anmodes om en arbejdstilladelse i de tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet er en ikke-EU-borger og opholder sig her i landet i mere end 40 dage om året.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('