Insight

Det bliver nemmere at anmode om forskerskatteordningen

Ny digital blanket til brug for ansøgningen er tilgængelig

Skattestyrelsen gør det nemmere at søge om beskatning i henhold til forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F samt ansøge om skattepersonnummer ved hjælp af ny digital blanket. Blanketten bliver tilgængelig for både borgere, arbejdsgivere og rådgivere.