Insight

Hjemmearbejde i Sverige for en dansk arbejdsgiver

Deloitte Danmark ændrer Sveriges syn på fast driftssted

Øresundsaftalen har været under pres, fordi de svenske skattemyndigheder, Skatteverket, har udtalt, at 2 dages hjemmearbejde med arbejdsgivers kerneydelser ville medføre fast driftssted for en dansk arbejdsgiver med en medarbejder bosat i Sverige. Det er nu ændret.

20. maj 2022

 

Skatteverket har i 2015 offentliggjort et ”ställningstagande”, en slags styresignal om, at en dags hjemmearbejde i Sverige for med medarbejder, der laver firmaets kerneydelser, ikke ville medføre fast driftssted i Sverige for den danske arbejdsgiver. Herefter har det længe været uklart, hvor meget hjemmearbejde Sverige ville tillade, før de anså hjemmearbejdspladsen for et fast driftssted med de deraf følgende forpligtelser for den danske arbejdsgiver i Sverige; selvangivelse for det faste driftssted i Sverige og indeholdelse af svensk skat. Desuden ville et fast driftssted betyde, at medarbejderen ikke ville kunne anvende Øresundsaftalen om fuld beskatning af lønpakken i Danmark.

I februar 2022 spurgte Deloitte Danmark via ØresundDirekt Skatteverket direkte, om 2 dages hjemmearbejde ville medføre fast driftssted, hvilket Skatteverket bekræftede. Deloitte var helt uenig og gik i dialog med ØresundDirekt/Skatteverket. Dels fordi det ville betyde en væsentlig indskrænkning af Øresundsaftalen om skat, dels fordi det ikke var i tråd med OECD’s kommentarer vedr. fast driftssted ved hjemmearbejde.

Den 13. maj 2022 kom der et nyt ”ställningstagande” fra Skatteverket, som siger, at de fremover følger OECD’s anbefalinger. 

Det fremgår af eksempel 4) fra dette ”ställningstagende”, at man gerne må arbejde hjemmefra i Sverige 2 dage om ugen, uden at det giver fast driftssted, når, kort fortalt:

  • det er arbejde for den danske arbejdsgiver, 
  • det ikke er rettet mod Sverige, og
  • det er efter medarbejderens eget ønske, samt at 
  • der er en kontorplads til rådighed for medarbejderen hos arbejdsgiveren. 

Det betyder, at medarbejdere, der laver kerneydelser for den danske virksomhed, godt kan arbejde hjemmefra, uden at de i sig selv udgør et fast driftssted. Der må dog f.eks. ikke indgås bindende aftaler på vegne af den danske arbejdsgiver. 

Danske virksomheder kan således give deres svensk bosatte medarbejdere mulighed for at arbejde hjemmefra 2 dage om ugen (faktisk op til 5 dage, men for at blive i Øresundsaftalen, skal medarbejderne være mindst 50% i Danmark på løbende 3 mdr.).

Det er dog vigtigt at huske, at man for at være omfattet af dansk social sikring også skal opfylde kravene i Øresundsaftalen om dansk social sikring, blandt andet at man ikke planlagt og kun i meget begrænset omfang har rejser til tredjelande.

Hele ställingstagandet kan læses her – det er en bred revision af den svenske opfattelse om fast driftssted. Snippet nedenfor er et eksempel vedr. Øresundspendlere.

 

4.4.1 Öresundspendlare med dansk arbetsgivare

Alice bor i Lund och arbetar i Köpenhamn för en dansk arbetsgivare (företag A). Företag A är enbart verksamt på den danska marknaden. När det gäller möjligheten att arbeta i hemmet har företag A som policy att de anställda ska hålla sig inom de frister som gäller enligt Öresundsavtalet. Enligt Öresundsavtalet kan en svensk Öresundspendlare arbeta högst halva arbetstiden i bostaden under varje tremånadersperiod men ändå beskattas enbart i Danmark för hela lönen. Detta gäller dock bara om lönen inte belastar ett fast driftställe som företaget har i Sverige. Alice vill minska arbetsresorna och önskar därför arbeta hemifrån två dagar varannan vecka och tre dagar varannan vecka.

Skatteverket anser att hemarbetet inte medför att företag A får ett fast driftställe i Sverige. Alice bostad anses inte stå till företagets förfogande. Företaget har inte krävt att Alice ska arbeta hemifrån och företaget har heller inget intresse av eller någon fördel av att arbetet utförs i Sverige.

Även om Alice skulle komma att arbeta hemifrån upp till fem dagar per vecka anser inte Skatteverket att det medför att företag A får ett fast driftställe i Sverige. Detta gäller så länge som det inte finns något krav från företag A på att Alice ska arbeta hemifrån. Det innebär emellertid att Öresundsavtalet inte längre är tillämpligt.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('