Insight

Ændringer i skatteregler pga. COVID-19

Nyt forslag om udskydelse af tilbagebetalingsfrister

Regeringen har som følge af COVID-19-situationen nedsat en økonomisk ekspertgruppe, der nu har foreslået, at der bør ske en mere lempelig tilbagevenden for virksomheder i relation til de ”normale” betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.