Insight

Lempelse af udenlandsk skat

Skatterådet giver Deloitte medhold i principielt spørgsmål

Deloitte har i et nyt bindende svar fået endeligt afklaret, at der skal indrømmes creditlempelse for den fulde udenlandske skat af en lønpakke, selvom der i lønpakken indgår elementer, som ikke beskattes i henhold til danske skatteregler.

5. april 2022

 

Sagen vedrører en medarbejder, som bor i Danmark og er ansat i en dansk virksomhed, men som har en tysk økonomisk arbejdsgiver og derfor også beskattes i Tyskland af tyske arbejdsdage. I Danmark får han lempelse for betalt tysk skat. Det er creditlempelse, fordi han er dansk socialt sikret.

Medarbejderen har en almindelig dansk arbejdsgiveradministreret pensionsordning med bortseelsesret, som både han selv og arbejdsgiveren indbetaler til løbende. Idet de tyske skattemyndigheder imidlertid ikke godkender danske pensionsordninger, indgår pensionsindbetalingerne ved opgørelsen af den tyske indkomst, som opgøres i henhold til tyske regler. Som følge heraf beregnes der derfor tysk skat af pensionsindbetalingerne, selvom disse ikke beskattes i Danmark.

Ved selvangivelsen tages den fulde tyske skat til creditlempelse. Sagsbehandlere har i en række tilfælde nægtet at indrømme fuld creditlempelse med henvisning til, at en del af den udenlandske skat beregnes af indkomster, som ikke beskattes i Danmark, uanset at der foreligger tidligere afgørelser om princippet for lempelsesberegningen, selvom disse afgørelser ikke direkte vedrørte lønindkomst.

Deloitte fik på medarbejderens vegne et bindende svar for at få endegyldigt bekræftet, at der ikke er noget til hinder for, at der indrømmes creditlempelse for den fulde udenlandske skat, selvom denne beregnes af lønkomponenter, herunder pensionsindbetalinger, som Danmark ikke beskatter i henhold til danske skatteregler. 

Skattestyrelsen tog Deloittes argumenter til følge og videresendte herefter sin indstilling til Skatterådet, da sagen gjaldt et principielt spørgsmål. Skatterådet erklærede sig enig med Skattestyrelsens indstilling og slog herefter fast, at der kan indrømmes creditlempelse for fuld udenlandsk skat, selvom skatten er beregnet af lønkomponenter, som ikke beskattes i henhold til danske regler, men som indgår i den samlede lønpakke. Creditlempelsen forudsætter, at de øvrige betingelser for creditlempelsen er opfyldt, herunder at den udenlandske skat kan rummes i den danske skat, som falder på den udenlandske indkomst. 

Som kuriosum kan oplyses, at en nægtelse af fuld creditlempelse ville medføre effektiv dobbeltbeskatning, da medarbejderen vil blive beskattet i Tyskland ved indbetaling af bidragene og i Danmark ved udbetalingen – en allerede kendt dysfunktion i dansk pensionsbeskatning.

Det bindende svar er offentliggjort her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('