Insight

Finansloven 2020

Justering af skatteregler vedr. aktieavancebeskatning

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om, at hovedaktionærer fremover skal anvende en ny metode til fordeling af anskaffelsessummen, når selskabet har flere aktieklasser, så den reelle avance beskattes. De nye regler har virkning fra fremsættelsen af lovforslag L4 (1. oktober 2019).

Hvad ved vi nu?

Af Finansloven fremlagt den 2. december 2019 fremgår det, at Skattestyrelsen har gjort opmærksom på, at der ved anvendelse af modeller med opdeling i flere aktieklasser er set eksempler på en utilsigtet udnyttelse til bl.a. at skabe kunstige skattemæssige aktietab. Disse tab kan reducere skatten af anden indkomst. 

 

Ved fremsættelsen af lovforslag L4 (1. oktober 2019) fremgår det, at anskaffelsessummen for aktier i et hovedaktionærselskab med flere aktieklasser fremover skal opgøre deres anskaffelsessum ud fra aktiernes handelsværdi i stedet for den pålydende værdi. 

 

I et selskab, hvor der alene er én aktieklasse, vil alle aktierne i selskabet have samme værdi (i forhold til deres stykstørrelse), hvorfor de foreslåede regler i praksis vil være uden betydning i disse tilfælde. Når der kun er én aktieklasse, vil aktieavancen være den samme, uanset om anskaffelsessummen fordeles på grundlag af aktiernes nominelle værdi (pålydende værdi) eller på grundlag af handelsværdien.

 

Forslaget vil alene få betydning, når hovedaktionæren ejer mere end én aktieklasse i det pågældende selskab og samtidig vælger kun at sælge en del af sin beholdning.

 

Det har tidligere været muligt at udstede en aktieklasse med en høj nominel værdi med et loft på den faktiske handelsværdi for disse aktier, og derved etablere et kunstigt aktietab. Denne fordel er lukket med virkning fra den 1. oktober 2019.

 

Et praktisk eksempel fra lovforslaget

   Nominel      aktiekapital       Anskaffelsessum       Handelsværdi    
A-aktier 1.000   3.000.000
B-aktier 2.000   1.000.000
Total 3.000 1.500.000 4.000.000

 

Salg af B-aktier

Opgørelse af avance efter de tidligere regler

Anskaffelsessum         1.500.00 / 3.000 * 2.000 1.000.000   
Handelsværdi   1.000.000   
Avance   0

 

Opgørelse af avance efter de nye regler

Anskaffelsessum         1.500.00 / 4.000.000 *1.000.000 375.000 
Handelsværdi   1.000.000   
Avance   625.000
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('