Insight

Landsskatteretten momsfritager forvaltning via et it-system

Kendelsen giver håb om, at flere ydelser kan momsfritages

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, som danner praksis for forvaltning af investeringsforeninger. Der er tale om webbaserede løsninger og software, og Landsskatteretten anerkender momsfrihed, da ydelserne er væsentlige og specifikke, og leverandøren har et ansvar for levering af ydelserne.

15. december 2020

 

Den konkrete sag vedrører en leverandør til investeringsforeninger og forvaltere af investeringsforeninger. Leverandøren udbyder en webbaseret løsning, som varetager investeringsforeningens ejerbog, der blandt andet har til formål at opfylde lovkrav om at føre et opdateret register for investeringsforeningens medlemmer.

Derudover leveres en række tilknyttede services i form af:

  • Generalforsamlingsservice
  • Provisionsberegning
  • Investorforum
  • Investormøder

Prisen er en fast abonnementspris pr. år.

Ifølge aftalen er kunden ansvarlig for levering af stamdata, men leverandøren behandler og sætter systemet op på baggrund af de leverede stamdata og i forhold til investeringsforeningens vedtægter. Der sker således fra leverandørens side en behandling af kundens data, og leverandøren har ansvaret for dette.

Det er vores opfattelse, at dette faktum har helt afgørende betydning for, at Skattestyrelsen i sit indlæg til Landsskatteretten har givet medhold i, at levering af ejerbog kan anses som en momsfri forvaltningsydelse. 

Skattestyrelsen anser dog de tilknyttede services nævnt ovenfor som særskilte momspligtige leverancer, uanset om de er inkluderet i den faste abonnementspris.

Da de tilknyttede ydelser kan tilvælges særskilt, er Landsskatteretten enig i, at disse ydelser er særskilte hovedydelser, der skal have sin egen momsbehandling. Landsskatteretten anser dog ydelserne for momsfritagne ydelser, som er væsentlige og specifikke for forvaltningen af investeringsforeninger. Disse kan derfor ligeledes momsfritages, fordi de alle knytter sig op på stamdata fra ejerbogen.

Vi ser det som en meget vigtig afklaring af, hvilke ydelser der kan anses for væsentlige og specifikke for investeringsforeningsforvaltning. Der er dog stadig mange uafklarede forhold, når det kommer til denne momsfritagelse – dels på grund af den manglende sagsbehandling af de mange såkaldte ATP-tilbagesøgningskrav. 

Forhåbentlig vil de kommende EU-domme om netop forvaltningsydelser i de østrigske sager, C-59/20, DBKAG og C-58/20, K, kaste yderligere klarhed over momsfritagelsen. I sagerne bliver der taget stilling til, om specialiseret software og skattemæssig assistance kan momsfritages som forvaltning. Dommene forventes i løbet af 2021.

Kontakt os hvis du vil vide, hvordan din virksomhed bedst forholder sig til praksis vedrørende momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('