Insight

Moms på fordelte omkostninger til en filial i andet EU-land

EU-Domstolen har afsagt dom i Danske Bank-sagen

De svenske domstole har bedt EU-Domstolen vurdere, om en svensk filial, der ikke er med i en fællesregistrering, skal betale moms af de fordelinger af omkostninger, som det fællesregistrerede hovedkontoret i Danmark foretager til filialen. EU-Domstolen konkluderer, at filialen skal betale moms.

11. marts 2021

 

I 2014 afsagde EU-Domstolen dom i en sag vedrørende Skandias betaling af moms i Sverige. Sagen vedrørte et hovedkontor beliggende i USA og en filial i Sverige, der indgik i en svensk fællesregistrering. EU-Domstolen fandt, at den svenske filial skulle betale moms af de ydelser, hovedkontoret allokerede til filialen. Filialen havde, ved at indgå i en fællesregistrering med andre selskaber i Sverige, populært sagt ”klippet navlestrengen” til hovedkontoret og var ikke længere en del af den samme afgiftspligtige person som hovedkontoret i USA.

Danske Bank har indrettet sin virksomhed omvendt. Deres hovedkontor i Danmark indgår i en fællesregistrering, og hovedkontoret har en filial i Sverige, der står alene. 

Den svenske ”Högsta Förvaltningsdomstolen” valgte i efteråret 2019 at forelægge EU-Domstolen et spørgsmål om, hvorvidt den svenske filial skal betale moms af de it-omkostninger, som det danske hovedkontor allokerer til filialen. EU-Domstolen har nu afsagt dom om denne situation. 

Domstolen følger i sin argumentation op på Skandia-sagen. Domstolen lægger derudover også vægt på, at en fællesregistrering efter reglerne ikke må være grænseoverskridende. Hvis man tillader momsfri allokering af omkostninger fra et hovedkontor i en fællesregistrering, til en filial i et andet land, vil det efter domstolens opfattelse betyde, at fællesregistreringen bliver grænseoverskridende og dermed i strid med reglerne. 

Domstolen konkluderer på den baggrund, at den svenske filial skal betale moms af de it-omkostninger, som hovedkontoret allokerer til den.

Dansk praksis blev med virkning fra foråret 2020 tilpasset efter Skandia-dommen, og de danske myndigheder fastslog, at der skulle betales moms i en situation som Danske Banks. Vi forventer derfor ingen ændringer i dansk praksis på baggrund af denne dom.

Det koster som oftest moms, når finansielle koncerner vil være til stede i flere lande og samtidig har organiseret sig i flere juridiske enheder. Det er i øvrigt én af de problemstillinger, EU-Kommissionen har adresseret i den igangværende høring om tilpasning/ændring af momssystemet for finansielle ydelser. 

Det koster som oftest moms, når finansielle koncerner vil være til stede i flere lande og samtidig har organiseret sig i flere juridiske enheder.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('