Insight

Momsfradrag for årets fester og gaver til personale

Hvilke udgifter til julefester og gaver kan trækkes fra?

Det har været jul igen, sikke tiden den går – er der lavet om i momsreglerne siden sidste år? Julefest og julegaver er en fast tradition i mange virksomheder, men har I helt styr på reglerne om momsfradrag? Undgå renter på efterangivelser og få styr på momsen, inden de nye renteregler træder i kraft.

18. januar 2023

 

De nye regler om renter på efterangivelser af moms og afgifter forventes at træde i kraft i løbet af 2023 og får betydning for din virksomhed, hvis I har taget for meget fradrag for udgifter til personalearrangementer og årets julegaver. Vi har her samlet de mest almindelige faldgruber forbundet med momsfradrag for personalearrangementer og gaver, så der er styr på reglerne, inden regningen fra december skal tages med i momsangivelsen. 

 

Er der momsfradrag for bespisning ved personalearrangementer som julefrokosten eller sommerfesten?

Et fast inventar til en personalefest er selvfølgelig maden til medarbejderne. Din virksomheds momsfradragsret til bespisning af medarbejdere til arrangementet afhænger af, om arrangementet 1) afholdes på en restaurant eller lignende, eller 2) afholdes i din virksomheds egne lokaler. 

Hovedreglen er, at virksomheder ikke kan fradrage momsen for udgifter forbundet med kost til virksomhedens personale. Dette gælder også mad serveret til personalearrangementer i egne lokaler (2) som eksempelvis julefrokoster. Der er dog mulighed for at fradrage 25% af momsen på udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af medarbejderne, hvis denne bespisning har karakter af restaurationsydelse (1).  

 

Hvad med fradrag for udgifter til underholdning, leje af inventar, overnatning etc.?

Afholder I ikke personalearrangementet i egne lokaler, men ”ude i byen”, kan I få fuldt fradrag for momsen på udgifter forbundet med leje af inventar.

Udgifter forbundet med underholdning, herunder kunstnere, komikere, DJ’s osv., er ikke fradragsberettiget. Er der derimod teambuildingaktiviteter kombineret med julefrokosten, kan disse udgifter fuldt ud fradrages, hvis aktiviteten har karakter af ”fagligt indhold”. 

Udgifter til hotelovernatning efter festen er fuldt fradragsberettigede. Det er dog vigtigt, at overnatning og eventuel morgenmad betales separat, da morgenmad kun giver ret til 25% fradrag af momsen. Hvis overnatning og morgenmad er slået sammen til én pris, risikerer I, at I intet momsfradrag har overhovedet for denne udgift.

 

Er der fradrag for gaver?

Virksomheder skal være opmærksomme på, at julegaver og andre ”lejlighedsgaver” til medarbejdere ikke giver ret til fradrag for momsen. Dette gælder også for gaver til kunder og forretningsforbindelser, medmindre der er tale om reklamegaver med virksomhedens navn og logo til en værdi under 100 kr. 

 

Få rettet eventuelle fejl nu

Der er mange udgifter forbundet med julen, som giver anledning til momsmæssige overvejelser. Hvis I er i tvivl om fradragsretten, så er der stadig mulighed for at få korrigeret eventuelle fejl. Som nævnt bliver det i løbet af 2023 dyrere at rette fejl på momsen, da Skattestyrelsen i 2023 forventer at belaste virksomheder med renter, når de laver fejl på momsangivelserne. Dette gælder for alle typer af fejl i Skattestyrelsens favør og altså ikke alene julefrokoster og gaver.

Tag endelig fat i din kontaktperson hos Deloitte eller en af vores dygtige momsrådgivere, så vi sammen kan hjælpe din virksomhed med at opgøre det rette momsfradrag.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('