Insight

Renter på korrektion af moms

Loven har allerede virkning i visse situationer

Skatteforvaltningen har hidtil ikke haft hjemmel til at kræve renter ved for sen angivelse af moms eller på momskorrektioner. En særskilt hjemmel er vedtaget, og den har i visse situationer virkning fra 15. juni 2022 og for andre situationer forventeligt først fra 1. januar 2023.