Insight

Ny indberetningspligt for visse medarbejderaktieprogrammer

Deadline nærmer sig

Der indføres en ny indberetningspligt af statsstøtte for særligt gunstige medarbejderaktieprogrammer omfattet af ligningslovens § 7 P. Pligten indtræder, hvis et selskab anvender muligheden for at tildele aktieløn til en værdi svarende til maksimalt 50% af medarbejderens årsløn.

19. august 2022

 

Nye mindre selskaber har under visse betingelser mulighed for at tildele aktier samt købs-/tegningsrettigheder til aktier og anparter til en værdi svarende til maksimalt 50% af medarbejderens årsløn efter den skattebegunstigende ordning i ligningslovens § 7 P.

En af betingelserne for denne ordning er, at arbejdsgiverselskabet foruden indberetningen til eIndkomst og eKapital skal indberette statsstøtte, der modtages ved at anvende medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, til Skattestyrelsen. 

Deadline for indberetningen for ordninger etableret i kalenderåret 2021 er den 1. september 2022. 

 

Hvad skal indberettes?

Hvor indberetningen til eIndkomst er en lønmæssig indberetning og eKapital omhandler selve erhvervelsen af aktier, vedrører denne indberetning statsstøtten, som virksomheden modtager, når den tilbyder medarbejdere at deltage i et aktieprogram med en særlig lempelig beskatning. 

Indberetningen af statsstøtten gælder alle juridiske enheder i Danmark, uanset om selskabet indgår i sambeskatning eller koncernforbindelse.

Pligten gælder udelukkende, når selskabet anvender den skattebegunstigende medarbejderaktieordning for nye og mindre virksomheder til at tildele aktieløn svarende til maksimalt 50% af medarbejderens årsløn. 

Indberetningspligten indtræder kun, når den samlede støtte efter ordningen beløbsmæssigt overstiger 500.000 EUR i et kalenderår.

Pligten til at foretage indberetningen gælder alene for arbejdsgiverselskabet. Selskabets manglende foretagelse af indberetningen kan dog have konsekvenser for deltageren, da indberetningen er et krav for anvendelse af den skattebegunstigende ordning.

 

Hvordan udregnes statsstøtten?

Indberetningspligten indtræder, hvis statsstøtten overstiger 500.000 EUR i et kalenderår.

Det er derfor afgørende at få udregnet beløbet korrekt, så virksomheden kan være compliant med det nye regelsæt.

Støttebeløbet skal opgøres samlet for hele kalenderåret. Indberetningen af statsstøtte gælder hele EU, hvorfor beløbet skal omregnes til euro efter den kurs, der var gældende den første arbejdsdag i oktober det år, som indberetningen vedrører. 

Pligten gælder for alle typer af virksomheder. Støttebeløbet udregnes dog forskelligt afhængig af, om der er tale om et selskab med eller uden lønsumsafgiftspligt.

En virksomhed vil ramme loftet, som medfører, at støtteindberetningspligten indtræder, når virksomhedens aflønning med aktieløn omfattet af § 7 P har en værdi på 16,5 mio. kr. årligt for lønsumsafgiftspligtige virksomheder og 22,3 mio. kr. for alle andre virksomheder.

I loftberegningen indgår alene aflønning efter § 7 P. Hvis loftet for støtteindberetning overskrides, skal støtten opgøres som aktielønnen gange med 80% og 28,3% for lønsumsafgiftspligtige virksomheder og aktielønnen gange med 80% og 21% for alle andre virksomheder.

 

Hvordan foregår indberetningen af statsstøtten?

Indberetningen sker via en blanket til skattestyrelsen. Her skal der udfyldes informationer vedrørende selskabet og støtteordningen. 

Deloitte har etableret en Gateway-access, som indberetter på vegne af virksomheder, og vi kan derfor tilbyde assistance med håndteringen af jeres indberetningen af statsstøtten vedrørende jeres aktieløn. 

Indberetningen af statsstøtten medfører, at informationerne automatisk bliver sendt til EU og offentliggjort i Europa-Kommissionens statsstøtteregister.

Der skal derfor ikke foretages yderligere, når først indberetningen er foretaget til Skattestyrelsen.

 

Hvornår skal indberetningen være på plads?

Deadline for indberetningen for indkomståret 2021 er den 1. september 2022.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('