Insight

Indberetning til eKapital 2023

Husk indberetning af medarbejderaktier

Siden indkomståret 2019 har der været indberetningspligt for medarbejderaktier i eKapital. Indberetningspligten betyder, at der udover den almindelige lønindberetning til eIndkomst også skal foretages indberetning til eKapital af medarbejderaktier.