Insight

Øresundsaftalen om skat

Hvad er ændret?

Danmark og Sverige har underskrevet den længe ventede Øresundsaftale om skat. Den træder i kraft fra 1. januar 2025 (hvis den bliver ratificeret i begge landet – hvilket vi forventer).

17. juni 2024

 

Øresundsaftalen om skat

Øresundsaftalen er lavet for at gøre det lettere for virksomheder at rekruttere medarbejdere fra det andet land og lettere for medarbejdere at bo i et land og arbejde i det andet. Det viste sig dog under Covid-19, at aftalen ikke var smidig nok, og det har været et problem, at offentligt ansatte ikke har været omfattet. Desuden indførte Sverige i 2021 en række regler, der betød, at virksomheder og lønmodtagere fik ekstra administrative byrder, selvom Øresundsaftalen om skat var opfyldt.

Øresundsaftalen om skat er nu revideret og underskrevet. Her kan du se, hvad det betyder.

 

Hvornår bruger man Øresundsaftalen?

Hvis man bor i Sverige, har en dansk arbejdsgiver og arbejder mindst 50% af tiden i Danmark, og derudover kun har tjenesterejser og hjemmearbejde i Sverige, har Danmark den fulde beskatningsret til lønpakken. Lejlighedsvise tjenesterejser til tredjelande er tilladt, men tæller ikke som dage i Danmark. Feriedage og sygedage anses på forhånd for tilbragt i Danmark, og en del af en dag anses for en fuld dag i Danmark.

De samme betingelser med omvendt fortegn gælder naturligvis i den omvendte situation med bopæl i Danmark og arbejde i Sverige.

 

Ændringerne

Fra 3 til 12 måneder

Nu opgøres arbejdsmønster på løbende 3 måneder.

I den nye aftale opgøres det på løbende 12 måneder.

Optællingen af dage efter Øresundsaftalen om skat medregner både arbejdsdage og feriedage, så i alt ca. 250 dage. Feriedage og sygedage anses på forhånd for tilbragt i arbejdslandet, så det har stor betydning, at der tælles på 12 måneder, fordi sammenhængende ferie med den nye aftale tæller med i en 12-måneders periode. 

 

Kravet om ”jämkning” fra Skatteverket forsvinder

Nu skal den enkelte medarbejder søge ”jämkning” (trækfritagelse). Uden den skulle den danske arbejdsgiver registrere sig og indeholde skat i Sverige for svenske arbejdsdage (som så ville blive tilbagebetalt med årsopgørelsen, mens der samtidig blev trukket fuld skat i Danmark, så en meget uhensigtsmæssig situation).

I den nye aftale skal der ikke søges ”jämkning”, hvis man påtænker at opfylde Øresundsaftalen, og man normalt har et mønster, så man opfylder aftalen. Reglen har tilbagevirkende kraft, så vi regner med, at risikoen for bøde er væk også for 2021-2024. 

 

Arbejde i bopælslandet

Nu skal hjemmearbejde være foregået i hjemmet eller på tjenesterejser i Sverige. 

I den nye aftale er det ikke specificeret, at det skal være hjemmefra.

Risiko for fast driftssted

Vi mener, at den nye formulering betyder, at man fremover gerne må sidde på søsterkontoret i Malmö eller på et kontorhotel i Sverige af ”bekvemmelighed”. Men det er i Øresundsaftalen.

Bemærk, at reglerne om (at undgå) fast driftssted i Sverige er lagt meget an på, at man arbejder i sin bolig, og vi ved ikke, om det betyder, at risikoen for fast driftssted i sig selv kan forhindre en smidig anvendelse af lempelsen i Øresundsaftalen. Hvis et kontorhotel er fint i Øresundsaftalen, men arbejdsgiveren så risikerer fast driftssted, er man lige vidt, så dette skal afklares.

 

PAL-skat af dansk fradragsberettiget pensionsordning

Personer, der kun er begrænset skattepligtige til Danmark, skal som udgangspunkt ikke betaler PAL-skat af tilvæksten på en dansk fradragsberettiget pensionsordning, men det kræver, at man søger PAL-skattefritagelse og dokumenterer, at man kun er begrænset skattepligtig. Med den nye aftale vil fritagelse ikke være mulig for personer omfattet af Øresundsaftalen. 

Umiddelbart kræver det en lovændring i dansk ret ud over ændringen i Øresundsaftalen. 

Sverige skal give lempelse i Sverige for dansk PAL-skat, når de opgør svensk skat af tilvækst på pensionsordningen.

 

Offentligt ansatte omfattes af Øresundsaftalen

Hidtil har kun privat ansatte været omfattet, mens dansk offentligt ansatte, som arbejdede hjemmefra i Sverige, skulle beskattes i Sverige af arbejdsdage i Sverige. Med den nye aftale beskatter Danmark hele lønpakken, og arbejdsgiveren skal ikke registrere sig og indeholde skat i Sverige.

 

Studiestøtte, stipendier og kunstnerstøtte beskattes i kildelandet, ikke bopælslandet

Fremover sikrer reglerne, at Danmark kan beskatte modtagere af dansk SU, uanset om de bor i Danmark eller Sverige. Det gælder også for kunstnerstøtte og legater, så modtagere af disse fremover vil blive ligestillet med modtagere, der bor i Danmark. 

Dansk bosatte studerende, der modtager svensk SU, bliver fremover ikke beskattet i Danmark (denne ydelse er også skattefri i Sverige). Dermed bliver modtagere af den svenske SU fremover behandlet ens, uanset om de bor i Danmark eller Sverige.

 

Force majeureparagraf indføres

Hvis restriktioner eller anbefalinger om begrænset bevægelighed indføres af hensyn til sundhed, sikkerhed eller lignende, kan Danmark og Sverige indgå aftale om at lade mønstret før restriktioner mv. gælde i en begrænset periode.

 

Kompensation til Sverige

Reglerne om udveksling af skatteprovenuet mellem staterne er opdateret. Arbejdsgivere og medarbejdere mærker ikke noget til dette.

 

Øresundsaftale om social sikring

Der er også indgået en ny aftale mellem de danske og de svenske myndigheder, og Øresundsaftalen om social sikring tælles nu også på 12 måneder, så Sverige kommer til at gøre, som Danmark allerede gør.

Aftalen gælder fra 1. maj 2024, men blev først offentliggjort i midten af maj. Umiddelbart betyder den kun noget for personer, som bor i Danmark og arbejder i Sverige, fordi Sverige hidtil har talt på 3 måneder, mens Danmark som nævnt allerede talte på 12 måneder. 

Det betyder, at Øresundsaftalerne om skat og social sikring nu begge tæller på 12 måneder, men det betyder ikke, at man tæller dage på samme måde.

I skatteaftalen tælles feriedage og sygedage som dage i arbejdslandet, dvs. at man tæller på ca. 250 dage.

I aftalen om social sikring tæller man på faktiske arbejdsdage, og så fordeles ferie og sygdom (kortere varighed) på samme måde. Det betyder, at feriedage og sygdom ikke favoriserer arbejdslandet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('