Insight

Oplysningsfristen for personer og selskaber udskydes

Samtlige oplysningsfrister (selvangivelsesfrister) udskydes fra 1. juli 2020 til 1. september 2020

Skatteministeren har som følge af den aktuelle situation vedrørende COVID-19 udnyttet bemyndigelsen til at udskyde den oprindelige frist med indsendelse af oplysningsfristen for indkomståret 2019 fra 1. juli 2020 til 1. september 2020. Bemærk, at indbetalingsfristen ikke er rykket.

1. april 2020

 

Hvem vedrører forlænget oplysningsfrist?

Forlængelse af fristen gælder alle med oplysningsfrist for indkomståret 2019 den 1. juli 2020. Det gælder således:

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj
  • Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist 1. juli
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist 1. juli
  • Selskaber og andre juridiske personer, med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til 1. september 2020.

 

Hvilke fordele og ulemper er der ved at vente med at oplyse?

For fysiske personer med selvstændig virksomhed eller øvrige personer med normal oplysningsfrist den 1. juli 2020 kan der dog være ulemper med at vente med at oplyse til 1. september 2020.

For fysiske personer, der får restskat, anbefales det, at der sker indbetaling af restskat senest 1. juli 2020 for at undgå unødig renter. Der beregnes dag-til-dag renter ved indbetaling inden 1. juli 2020. For perioden fra 1. januar 2020 til betalingstidspunktet betales der dag-til-dag rente på 2%.

  • Hvis du oplyser inden fristen, og du har overskydende skat, vil du hurtigere få overskydende skat udbetalt
  • Har du en restskat og betaler inden 1. juli 2020, vil der beregnes en dag-til-dag rente på 2% fra 1. januar 2020 til betalingsdagen. Sker betaling efter 1. juli 2020, skal der betales et fast procenttillæg på 4%
  • Har du restskat på op til 21.320 kr. inkl. procenttillæg, vil restskatten blive indregnet i din skat for 2021 og dermed indgå i forskudsopgørelsen, medmindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020
  • Har du restskat over 21.320 kr. inkl. procenttillæg, vil det overskydende beløb blive opkrævet i tre rater i oktober, november og december, medmindre restskat inkl. procenttillæg betales senest 1. september 2020.

For selskaber har det ikke væsentlig betydning, om de oplyser til oprindelig frist eller venter til 1. september. 

Andre oplysninger, som følger oplysningsfristen, forlænges også til 1. september 2020. Det gælder f.eks. TP-dokumentation, der skal udarbejdes løbende og senest foreligge på tidspunktet for oplysningsfristen, og for udbetaling efter skattekreditordningen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('