Insight

Overblik over seneste lovforslag på afgiftsområdet

Lovforslagene får virkning fra år 2020 og frem

Det er sæson for fremsættelse af de lovforslag, der skal udmønte regeringens lovprogram og finanslovsforslag for 2020 – også med hensyn til ændringer af afgiftslovgivningen. Vi gør status og giver et overblik over de mange lovforslag, som kan medføre afgiftsændringer fra år 2020 og frem.

29. november 2019

 

Lovforslag, der er vedtaget 

L24 – Skærpet bødepraksis ved overtrædelse af punktafgiftslovene og styrket regelefterlevelse på motorområdet mv.

 • Nye detaljerede retningslinjer for bødeudmålingen ved forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af registrering- og punktafgiftslovgivning
 • Afskaffelse af selvanmelderordningen ved eksport af brugte køretøjer, indførsel af et sagsbehandlingsgebyr samt ændrede regler om kontrol, toldsyn, leasingaftaler, m.fl. 

 

Lovforslag, der er fremsat men endnu ikke vedtaget

L27 A – Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer mv. 

 • Indførelse af en mulighed for, at velgørende organisationer kan få godtgjort afgiften på chokolade- og sukkervarer, kaffe m.v. og konsum-is, når de køber eller får doneret sådanne varer og anvender dem til velgørende formål

 

L51 – Ændring af krav til anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i brændstof til landtransport 

 • Etårig forhøjelse af det samlede bioiblandingskrav på benzin og diesel fra 5,75% til 7,6% i år 2020
 • Ændring af dobbelttællingsbestemmelsen
 • Ny affattelse af kravet om anvendelse af 0,9% avancerede biobrændstoffer

 

L63 – Forbud mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer

 

L74 – Forlængelse af særordning for elbiler og indførelse af standardsats for benzin med biobrændstof

 • Forlængelse til 31. december 2021 af den midlertidige særordning for fuld procesgodtgørelse for elektricitet anvendt til opladning af elbiler
 • Indførelse af en fast energi- og CO2-afgift for blyfribenzin iblandet 9,8% biobrændstof

 

L75 – Forhøjelse af afgiften på emballage og tobak

 • Afgifterne på papirsposer stiger til 20 kr. pr. kg., plastposer til 44 kr. pr. kg og engangsservice til 38,40 kr. pr. kg
 • Forhøjelse af afgifterne på røgtobak, cigaretter, snus og andre tobaksvarer

 

Lovforslag, der er varslet men endnu ikke er fremsat

Lovforslag om omlægning af beskatningen af overskudsvarme

 • Fremsættelse af lovforslaget forventes november/december 2019

 

Såfremt I ønsker en nærmere gennemgang af ændringerne, herunder hvilken betydning de har netop for jeres virksomhed, er I meget velkomne til at kontakte os for yderligere drøftelse.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('