Insight

Regeringen offentliggør forslag til grøn skattereform

Reglerne foreslås indført fra 2021 og indfases gradvist

Regeringen har netop fremlagt sit forhandlingsforslag til første skridt i en grøn skattereform. Forslaget forøger energiafgifterne på procesenergi med 6 kr./GJ fra 2023. Samtidig introduceres øgede skattefradrag for i alt 4,5 mia. kr. allerede fra 2021.

23. november 2020

 

Forslaget til den grønne skattereform er et første skridt i retning af et mere simpelt afgiftssystem. For at give yderligere incitamenter til den grønne omstilling foreslås desuden en række skatterelaterede tiltag.

Det er vigtigt at pointere, at der med dette forslag er tale om et forhandlingsoplæg, som nu skal forhandles med de politiske partier. Der kan derfor komme en del ændringer, inden der bliver fremsat et endeligt lovforslag.

 

Afgiftsmæssige tiltag

Procesafgiften af fossile brændsler forøges

Den foreslåede stigning af energiafgiften sker for alle produktionserhverv. Afgiftsstigningerne foreslås indfaset fra 2023 til 2025.

På de forskellige erhvervsområder forøges afgiften således, når den er fuldt indfaset i 2025:

 

Almen procesenergi

Landbrug og gartneri

Mineralogiske processer

Foreslået kommende energiafgift

10,5 kr./GJ

7,5 kr./GJ

6 kr./GJ

Nuværende energiafgift

4,5 kr./GJ

1,5 kr./GJ

0 kr./GJ

 

Dermed bliver elektricitet til procesformål endnu mere konkurrencedygtigt overfor fossile brændsler.

Bundfradragsordningen for svovlafgift forlænges

Samtidig foreslås det, at bundfradragsordningen for svovlafgift til særligt energiintensive erhverv forlænges.

Første forslag i en række afgiftstilpasninger

Det er regeringens plan at introducere yderligere afgiftsændringer i de kommende år for i sidste ende at opnå en helt ensartet CO2-afgift for fossile brændsler til procesenergi i alle erhverv. Dette er nødvendigt for at understøtte planerne på klimaområdet. 

Konsekvenser for overskudsvarmeafgiften

Det er vores forventning, at der i forlængelse af ovenstående kan komme ændringer i satsen for overskudsvarmeafgiften for at bevare incitamentet til at udnytte overskudsvarme.

 

Skattemæssige tiltag

Regeringen foreslår samtidig og med virkning allerede fra 2021 en række skatterelaterede tiltag.

Grænsen for straksafskrivninger hæves 

Virksomheder har i dag mulighed for at straksafskrive maskiner mv. med en anskaffelsespris under 14.100 kr. Det foreslås, at grænsen forhøjes til 30.000 kr. Fremover vil en virksomhed, der f.eks. køber en ny energibesparende maskine til 25.000 kr., kunne fratrække maskinen i det skattepligtige overskud i samme år, frem for at afskrive maskinen over en længere årrække. Der er ikke umiddelbart krav om, at aktivet har et grønt islæt. De nærmere omstændigheder for denne del af aftalen forventes klarlagt, når lovforslaget fremsættes.

Investeringsvindue

Virksomheder har i dag mulighed for skattemæssigt at afskrive med 25% af anskaffelsessummen på maskiner mv. Det foreslås, at afskrivningsgrundlaget hæves med 16% af anskaffelsessummen fra udspilsdato og frem til udgangen af 2022. Fremover vil en virksomhed, der f.eks. investerer 100.000 kr. i en ny elektrisk drevet maskine som led i en omstilling til en grønnere produktion, kunne fradrage 116.000 kr., idet afskrivningsgrundlaget på maskinen er forhøjet til 116% De nærmere regler kendes på nuværende tidspunkt ikke. Det er dog sandsynligt, at ordningen kommer til at ligne tidligere ordning med 115% afskrivningssaldo. Heller ikke her ses der i aftalen krav om, at investeringen skal have et grønt islæt, for at reglerne kan anvendes.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('