Insight

Skattefradrag for håndværkere synger på sidste vers

BoligJobordningen afskaffes forventeligt i april 2022

Som en del af finansieringen af finansloven for 2022 er aftaleparterne enige om at afskaffe håndværksdelen i BoligJobordningen permanent med virkning fra 1. april 2022.

7. december 2021

 

Da det alene er en aftale i forbindelse med finansloven, foreligger der pt. ikke et egentligt lovforslag, som beskriver de nærmere omstændigheder for ophør af ordningen. Det er derfor uklart, om arbejdet skal være udført eller betalt inden 1. april 2022.

Afskaffelse af ordningen kan dog give anledning til fremskyndelse af ombygning mv., såfremt der ønskes foretaget fradrag efter reglerne om BoligJobordningen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('