Insight

Skattefri gavekort

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt gavekort

Folketinget har vedtaget en ny helt ekstraordinær skattefritagelse for arbejdsgiverbetalt gavekort til oplevelsesøkonomi

23. marts 2021

 

Der er tale om en særskilt og midlertidig skattefritagelse af gavekort, som tildeles medarbejdere m.fl. fra i dag og året ud. 

Der er ikke krav om, at gavekortet skal anvendes i 2021.

Skattefriheden omfatter værdien af gavekort, der kan bruges til køb af hotelydelser m.v., restaurationsydelser m.v. og forlystelsesydelser, herunder hos museer, teatre og biografer m.v. 

Der er ikke fastsat krav om, at gavekortet skal omfatte en ydelse i dens helhed, eller at det kun kan bruges til én udbyder af de omfattede ydelser. Det vil således være muligt at give et gavekort på et bestemt beløb, der kan bruges til køb hos flere udbydere af de omfattede ydelser. 

For nærmere gennemgang af krav til gavekort og hvilke ydelser, der er omfattet, henvises til vores tidligere artikel om gavekort.

Det er en betingelse for skattefrihed, at den samlede værdi af gavekort modtaget fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger et beløb på 1.200 kr. for 2021.

Værdien af et skattefrit gavekort tæller ikke med i den generelle bagatelgrænse og har ingen indflydelse på den skattemæssige håndtering af andre mindre skattepligtige personalegoder. 

Hvis arbejdsgiver tildeler den enkelte ansatte gavekort, der overstiger beløbsgrænsen eller til ydelser, der ikke er omfattet af skattefritagelsen, skal værdien af gavekortet beskattes efter gældende regler og indberettes som A-indkomst.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('