Insight

Udlejning af ejendomme til nærtstående  

Lovforslag i høring  

Der er netop fremsat lovforslag i høring angående ændring af virksomhedsskatteloven, som var en del af aftalegrundet i Finansloven 2020. Det foreslås, at der fra 1. januar 2021 strammes op i forhold til udlejning af ejendomme til nærtstående, der beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven.

31. august 2020

 

Virksomheds- og kapitalafkastordningerne foreslås ændret, så der beregnes en særlig rentekorrektion, der skal modvirke, at der ikke kan opnås højere fradragsværdi for renteudgifter end ved privat køb af bolig.

Stramningen foreslås at have virkning for udlejning til nærtstående, og disse betegnes i denne henseende som den skattepligtiges og dennes ægtefælles forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller.

Konkret foreslås stramningen at ske på skematisk vis via en såkaldt rentekorrektion. En skemametode er foreslået, da det kan være svært at henføre en gæld til en bestemt bolig.

Rentekorrektion skal beregnes på baggrund af en andel af den samlede erhvervsmæssige gæld i virksomhedsordningen, som opgøres på grundlag af den kontante anskaffelsessum for ejendommen med tillæg af udgifter til forbedringer og ombygning m.v., som er foretaget efter anskaffelsen af ejendommen, i forhold til de samlede erhvervsmæssige aktiver i ordningen.

Rentekorrektionen foreslås begrænset, således at den højst kan udgøre en andel af virksomhedens renteudgifter. Dette vil sikre, at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke får beregnet en rentekorrektion, som overstiger den faktiske skattemæssige fordel, som er opnået, ved at renteudgifterne indgår i virksomhedsordningen. Dette kan være tilfældet, såfremt rentekorrektionssatsen måtte være højere end den faktiske rentesats, som gælden i virksomhedsordningen forrentes med.

Endvidere skal kapitalafkastgrundlaget reguleres for forskellen mellem ejendommens anskaffelsessum inkl. forbedringer mv. og en andel af gælden i virksomhedsordningen. Gældsandelen beregnes som en forholdsmæssig andel af den samlede gæld ud fra forholdet mellem ejendommens værdi på kapitalafkastgrundlaget og de samlede aktiver. Det skal således ikke være muligt at kunne beregne kapitalaflast vedr. eksempelvis forældrekøbet.

På baggrund af det foreslåede, er det således fortsat muligt, at forældrekøb kan anskaffes i, og fortsat være i virksomhedsordningen.

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen foreslås det, at en ejendom, der udlejes til nærtstående, ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget.

Det foreslås, at lovændringen skal træde i kraft den 1. januar 2021. Bemærk, at der er tale om et lovforslag i høring, og at ovenstående således kan ændres.

 
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('