Insight

Udskydelse af selvangivelsesfrist  

Fristen for indsendelse af oplysninger til Skattestyrelsen er udskudt for indkomståret 2019. Der er dog alligevel forhold, som både selskaber og fysiske personer skal være opmærksomme på.

22. juni 2020

 

Skatteministeren meddelte i marts 2020, at oplysningsfristerne for indkomståret 2019 er udskudt til den 1. september 2020 for følgende grupper:

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.
  • Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.
  • Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.

 

Selskaber og andre juridiske personer

Selskaber og andre juridiske personer skal være særligt opmærksom på, at udskydelsen alene gælder for indkomståret 2019. Selskaber med regnskabsafslutning den 30. april 2020 er derfor ikke omfattet. Fristen for at indsende oplysninger (selvangivelse) til Skattestyrelsen er således i dette tilfælde den 31. oktober 2020. Det kan derfor være relevant allerede nu at anmode om udsættelse med indsendelse af selvangivelsen.

 

Fysiske personer

For denne persongruppe er oplysningsfristen udskudt til 1. september 2020. Selvom fristen med indsendelse af oplysninger er udskudt, vil en eventuel restskat, der ikke er indbetalt senest 1. juli 2020, blive forrentet med et ikke-fradragsberettiget procenttillæg på 4 %. For at undgå unødige renter på restskat bør der derfor foretages en skønnet frivillig indbetaling senest 1. juli 2020, såfremt der ikke kan opgøres en endelig opgjort skat. Frivillig indbetaling af restskat foretages ved at logge ind på skattemappen, hvorefter den samlede restskat inkl. en beregnet dag-til-dag rente beregnes. Dag-til-dag renten beregnes fra 1. januar 2020 til betalingstidspunktet og beregnes med en rentesats på 2,0 %. Renten er ikke fradragsberettiget.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('