Insight

Beskatning af drikkepenge

Jeg har for nyligt startet en restaurant i midtbyen i Aarhus. Efter opstarten er mine an-satte begyndt at stille spørgsmål til de drikkepenge, som de modtager i løbet af deres arbejdsdag. Indtil nu har jeg været dem svar skyldig, men jeg håber, at I kan hjælpe med at svare på, hvorvidt mine medarbejdere skal betale skat af deres drikkepenge, samt hvem der har ansvaret for indberetningen heraf til SKAT. 

Udgangspunktet er, at drikkepenge er skattepligtige, dog afhænger det af, hvordan drikkepengene udbetales. Eksempelvis vil beløb, som den ansatte modtager direkte fra kunden i drikkepenge som udgangspunkt være B-indkomst, som er arbejdsgiveren uvedkommende. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvor kunderne på en restaurant giver tjeneren drikkepenge for god betjening. De ansatte skal derfor selv give oplysninger om drikkepengene til skattemyndighederne. Dette kan ske ved oplysning af det modtagende beløb på oplysningsskemaet (selvangivelsen) for året.

Hvis det derimod er et vilkår i ansættelsen, at drikkepengene skal betales til arbejdsgiveren, er udgangspunktet, at beløbet skal indtægtsføres i virksomheden. Det er her en forudsætning, at alle kunder er informeret enten mundtligt eller ved et tydeligt opslag i restauranten. Er dette ikke tilfældet, skal den ansatte beskattes af beløbet som første modtager, fordi drikkepengene videregives ved et dispositivt afkald fra arbejdsgiveren efter intern aftale herom.

Et andet eksempel kan være, at arbejdsgiveren bruger drikkepengene til at holde julefrokost for personalet eller andet skattefrit arrangement. Herved bliver der ikke noget til beskatning hos de ansatte. Hvis arbejdsgiveren derimod deler drikkepengene ud helt eller delvist til personalet, er der tale om en bonus, der skal beskattes som A-indkomst. Arbejdsgiveren skal i den forbindelse indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet.

Personalet kan også selv lave en indbyrdes aftale om, at de deler de drikkepenge, som de samlet har modtaget fra kunderne. Ved en sådan aftale skal den enkelte ansatte beskattes af de drikkepenge, som han eller hun modtager fra kunderne. Det skyldes, at når den ansatte giver nogle af pengene til andre kolleager, er der tale om et dispositivt afkald.

De ansatte, der modtager mere fra fælleskassen, end de selv har modtaget fra kunderne, skal beskattes af det fulde beløb modtaget fra fælleskassen. Dette beløb vil være B-indkomst, og den enkelte modtager skal selv give skattemyndighederne oplysninger om denne indtægt.

Deles drikkepengene mellem personalet, skal denne oplysning gives til kunderne, når den ansatte modtager drikkepenge, eller det kan ske mere generelt ved, at personalet opsætter et tydeligt opslag i restauranten herom. På denne måde ved kunderne, hvem de giver drikkepenge til. Det må ikke være arbejdsgiveren, der opsætter et sådant opslag, for da vil det være denne, der disponerer over pengene. De ansatte skal beskattes i forhold til den foretagne fordeling. De ansatte skal selv oplyse beløbet til skattemyndighederne.

Betaler kunden drikkepenge med sit dankort, eksempelvis ved at tillægge drikkepengene til det beløb, regningen lyder på, betales pengene direkte til arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren efterfølgende udbetaler pengene til medarbejderen, skal beløbet anses som løn. Arbejdsgiveren skal derfor indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet.

Samlet set vil drikkepenge derfor ofte være skattepligtige. Hvordan og hvem der skal indberette de modtagne drikkepenge afhænger dog af, hvordan drikkepengene udbetales.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('