Insight

Skattebrevkassen

Har du spørgsmål om skat? Dyk ned i Skattebrevkassen og få svar.

19. februar 2020

Fri cykel, betalt af arbejdsgiver – er det smart?

Jeg arbejder på et lager og kører hver dag 25 km hver vej på min knallert 45. Jeg kunne godt bruge lidt mere motion, men synes, det er lidt for langt at cykle. Jeg har kigget på en elcykel, men de er umiddelbart ret dyre. Jeg har nu fået et tip fra en ven om, at man kan få en elcykel som en del af lønpakken. Jeg har talt med min arbejdsgiver, og vi har set på nogle eksempler/tilbud, men vi kan ikke gennemskue tallene, eller hvor fidusen ligger. Er fordelen, at min arbejdsgiver har fradrag for udgiften – og er det både skat og moms? Det er i runde tal en elcykel til ca. 20.000 kr., som min arbejdsgiver kan lease til ca. 600 kr. pr. måned ekskl. moms over 36 måneder. (inkl. service og forsikring). Vi er kommet frem til, at jeg formentlig skal beskattes, fordi der er tale om et personalegode – men skal jeg beskattes af den fulde værdi? Min arbejdsgiver vil ikke bare betale for cyklen, så enten skal jeg gå ned i løn (som jeg ved, at andre kolleger gør med deres togpendlerkort) eller have mindre i gratiale (som plejer at være på 10.000-15.000 kr. pr. år). Min kone mener, at det bliver en alt for dyr løsning, og at jeg i sidste ende selv kommer til at betale. Håber I kan hjælpe med et svar, så jeg får truffet det rette valg.

Læs mere her

20. januar 2020

Høreapparat betalt af arbejdsgiver, skattepligtig?

Jeg er medejer af en mindre produktionsvirksomhed i udkanten af Silkeborg. En af mine ansatte var så uheldig, at han blev høreskadet i forbindelse med et uheld i produktionshallen. Det er nu noget tid siden, men han døjer stadig meget med manglende hørelse, så meget at det hæmmer udførelsen af hans arbejde i produktionen. Vi har derfor snakket om internt, om vi skulle købe et høreapparat til ham fra virksomheden, så han igen kan arbejde på samme vilkår som de øvrige ansatte. Vi tænker, det giver god mening, når nu hans høretab er et resultat af en arbejdsskade. Vi er lidt i tvivl om, om vi overhovedet må stille et til rådighed, og om det giver nogle skattemæssige problemer for vores medarbejder? Jeg har hørt fra en af vores nabovirksomheder, at de dækker udgiften til skærmbriller til deres medarbejdere, så jeg tænker, det må være det samme?

Læs mere her

13. januar 2020

Faglige arrangementer betalt af arbejdsgiveren

Min arbejdsgiver har netop inviteret min afdeling til Wagrain i Østrig over fire dage, hvor der bydes på teambuilding, ski og socialt samvær mellem os kollegaer. Vi er derfor i min afdeling begyndt at spekulere på, om en sådan tur vil have skattemæssige konsekvenser for os? Vil vi risikere at skulle betale skat ved at tage med på turen, selvom vores arbejdsgiver har gjort det klart, at de vil dække alle udgifter? Derudover foreslår min arbejdsgiver, at vi deltager til DHL-stafetten 2020 – vores arbejdsgiver vil betale startgebyr, forplejning og en t-shirt med vores logo på. Vil vi ligeledes kunne risikere at betale skat af sådan et arrangement? Er der nogen forskel mellem de to arrangementer?

Læs mere her

 

06. januar 2020

Beskatning af fri jagt

Jeg har fået et nyt arbejde som landbrugsmedhjælper på en gård uden for Skanderborg. Der hører masse jord med til gården, hvor det er muligt at gå på jagt. I forbindelse med min ansættelse på gården, opnår jeg mulighed for at benytte jorden til at gå på jagt på. Da jeg i mange år har gået meget på jagt, ser jeg selvfølgelig dette som en oplagt mulighed. Men en ny kollega fortalte, at jeg skal betale skat, hvis jeg siger ja. Derfor går mit spørgsmål på, hvilke skattemæssige konsekvenser jeg skal være opmærksom på i tilfælde af, at jeg benytter mig af tilbuddet?

Læs mere her

16. december 2019

Begrænsning ved forældrekøb som følge af finanslovsaftalen  

I har før i brevkassen beskrevet, at det ved forældrekøb af en lejlighed var muligt at anvende virksomhedsskatteordningen og på denne måde at opnå blandt andet højere fradrag på lånerenter. Jeg har fulgt med i finanslovsforhandlingerne og set at regeringen vil afskaffe muligheden for at anvende virksomhedsordningen ved forældrekøb. Jeg står med overvejelser om at lave et forældrekøb til et af mine to børn, men er nu blevet i tvivl om, om jeg overhovedet kan efter finanslovsaftalen, og hvordan den skattemæssige be-andling bliver. Jeg ejer allerede en lejlighed, som kører i virksomhedsskatteordningen. Den er udlejet til mit andet barn. Kan I være behjælpelige med at sætte mig ind i de skattemæssige ændringerne vedrørende forældrekøb, der kan opstår efter finanslovsaftalen. 

Læs mere her

09. december 2019

Skattefri kørselsgodtgørelse – 60-dages-reglen

Jeg har læst en af jeres tidligere artikler omkring 60-dages-reglen, som jeg har et spørgsmål til i forhold til opgørelsen af de 60 dage. Hvis man kører fra sit hjem til en kunde for den arbejdsplads, man arbejder for, skal dette så tælles med i de 60 dage? Jeg er freelancer og møder normalt ind i Silkeborg, men skal nu hjemmefra en dag og ud til en kunde i Hjørring, tæller den med i 60-dages-reglen for den samme arbejdsplads? 

Læs mere her

27. november 2019

Likvidation af selskab

Mit spørgsmål går på beskatningen, såfremt jeg vælger at lade mit selskab træde i likvidation her i slutning af året. Der er tale om et selskab etableret tilbage i 1978, og som jeg har ejet 100% i alle årene. Hidtil har jeg hævet udbytte på ca. 300.000 kr. årligt, men her i 2019 fik jeg udloddet 2.000.000 kr. i maj måned.

Læs mere her

20. november 2019

Arbjedsgiverbetalt telefon og privat telefon - beskatning af fri telefon

Jeg har en mindre produktionsvirksomhed i Silkeborg, hvor vi har givet de ansatte en arbejdstelefon. Jeg kender godt reglen om beskatning af fri telefon, men har fået et spørgsmål fra en af de ansatte, som også har sin egen private telefon. Han spørger, om han ikke kan slippe for beskatningen, når nu han har sin egen telefon også?

Læs mere her

04. november 2019

Udlejning af mit selskabs lejlighed til mig selv

Jeg ejer et anpartsselskab, som ejer forskellige ejendomme. Formålet med anpartsselskabet er at udleje ejendommene. I den forbindelse bor jeg i en af ejendommene med min familie. Jeg ejer anpartsselskabet som eneejer. Jeg betaler husleje til mit selskab hver måned og betaler, hvad jeg selv anser som markedsleje. Vil lejen medfører nogen skatteforpligtelser?

Læs mere her

28. oktober 2019

Medarbejderaktier som løn – skattepligtig løn?

Jeg er ansat i en mindre lokal virksomhed, hvor ledelsen overvejer at give alle medarbejderne tilbud om at erhverve medarbejderaktier. Vi er i alt 10 medarbejdere inkl. ledelsen. Her i den foreløbige fase snakkes der om, at man kan få op til 20% af sin årsløn i form af aktier uden, at der sker beskatning. Er det rigtigt? Og skal man så slet ikke betale skat – heller ikke når man sælger aktierne? Har I mulighed for at gennemgå det skattemæssige, da jeg er usikker på, om jeg skal tage imod tilbuddet eller ej.

Læs mere her

21. oktober 2019

Beskatning af fratrædelsesgodtgørelse

Jeg har haft den samme arbejdsgiver de sidste 14 år, som jeg har været rigtig glad for at arbejde hos. Desværre har jeg været så uheldig, at jeg er blevet opsagt hos min arbejdsgiver, da der som en del af en omfordeling af arbejdsopgaverne skulle afskediges en medarbejder. Som et plaster på såret fik jeg i den forbindelse tildelt en fratrædelsesgodtgørelse, som svarer til én måneds løn. Jeg er lidt i tvivl, om denne godtgørelse skal beskattes som min almindelige lønindkomst eller beskattes på anden vis? Har I mulighed for at give mig et indblik i, hvordan den beskattes?

Læs mere her

14. oktober 2019

Erstatning ved opgivelse af lejemål

Jeg bor for tiden i en gamle lejlighed, som jeg lejer. Herudover har jeg i samme ejendom lejet en butik, hvorfra jeg driver min virksomhed. Min husleje – både for lejligheden og butikken - ligger i den lave ende i forhold til det område, jeg bor i, og jeg er derfor på det sidste blevet kontaktet af min udlejer, der ønsker at opsige mine lejeaftaler. Jeg er ikke særligt interesseret i at flytte, men min udlejer har nu tilbudt mig et stort pengebeløb for at opsige min lejekontrakt og flytte – både bolig og butik. Tilbuddet er så godt, at jeg næsten ikke kan sige nej, men jeg er blevet i tvivl, om jeg skal betale skat af beløbet, hvis jeg siger ja tak. Vil I være behjælpelige med at oplyse, om jeg skal betale skat af det modtagne beløb?

Læs mere her

04. oktober 2019

Beskatning af drikkepenge

Jeg har for nyligt startet en restaurant i midtbyen i Aarhus. Efter opstarten er mine an-satte begyndt at stille spørgsmål til de drikkepenge, som de modtager i løbet af deres arbejdsdag. Indtil nu har jeg været dem svar skyldig, men jeg håber, at I kan hjælpe med at svare på, hvorvidt mine medarbejdere skal betale skat af deres drikkepenge, samt hvem der har ansvaret for indberetningen heraf til SKAT.

Læs mere her

03. oktober 2019

Arbejdsgiverbetalt avis og bagatelgrænsen

Jeg har fået ny arbejdsgiver, som stiller en række forskellige personalegoder til rådig-hed. En af personalegoderne er, at der stilles avis til rådighed for medarbejderne. I den forbindelse vil jeg høre, hvorvidt der er nogle skattemæssige konsekvenser forbundet hermed og i tilfælde af ja, hvilke. Min arbejdsgiver stiller både aviser til rådighed i fysisk udgave samt i en elektronisk udgave. Har det en betydning? Derudover vil jeg høre, om der er en grænse for, hvor mange personalegoder man som medarbejder må modtage fra sin arbejdsgiver?

Læs mere her

23. september 2019

Udstykning af sommerhusgrund og salg af nyopført sommerhus

Jeg ejer sammen med en anden i lige sameje et sommerhus, hvor der foreligger en mulighed for at udstykke en grund mere. Vi planlægger at udstykke grunden, men er i tvivl om vi skal sælge grunden selvstændigt, eller om vi skal opføre et nyt sommerhus på grunden. Er dog i tvivl om, salget af grunden eller salg af et ny opført sommerhus vil udløse skat? Vil I informere om, hvilke skattekonsekvenser der kan opstå i forbindelse med sådanne salg?

Læs mere her

September 16, 2019

Beskatning af erstatning

Jeg har været ude for en bilulykke, hvor jeg efterfølgende har modtaget en erstatning for tab af erhvervsevne samt for svie og smerte. Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal betale skat af min erstatning, da jeg har hørt forskellige meninger i min omgangskreds. Derfor spørger jeg nu jer, hvorvidt jeg skal beskattes af erstatningsbeløbet. Derudover har jeg hørt, at man kan få renter fra skadetidspunktet og indtil betalingen sker, hvilket jeg vil høre, hvorledes det er rigtigt?

Læs mere her

September 03, 2019

Køb af lejlighed til søn

Da min ældste søn starter på Aarhus Universitet 1. september 2019, har jeg købt en ejerlejlighed til ham. Lejligheden skal som udgangspunkt kun tjene som bolig for min søn, og jeg er i den forbindelse blevet i tvivl, om der kan være skattemæssige forhold, der gør sig gældende. Min søn skal selvfølgelig betale husleje for at bo i lejligheden, men jeg påtænker, at huslejen skal være under den husleje, som er tilsvarende for en ejerlejlighed af samme kaliber. Er der skattemæssige forhold, der gør sig gældende i vores situation?

Læs mere her

August 27, 2019

Fradrag for ejendomsskat og husforsikring i forbindelse med udlejning af kontor i egen husstand

I et tidligere indlæg beskrev I, at man kunne fratrække udgifter til el og varme ved udlejning af et kontor beliggende i sin private bolig. I den forbindelse har jeg et spørgsmål, der angår, om dette også er tilfældet med udgifter til ejendomsskat og husforsikring?

Læs mere her

August 27, 2019

Udlejning af værelse til studerende

Jeg har netop indgået en lejeaftale med en studerende om leje af 2 værelser i mit parcelhus. Der er ikke særskilt køkken, så der er ikke tale om en særskilt lejlighed. Kan I oplyse mig om skattereglerne?

Læs mere her

August 19, 2019

Sponsorfribilletter betalt af arbejdsgiver

Jeg ejer en mindre lokal virksomhed, som sponsorerer den lokale håndboldklub. I den forbindelse giver virksomeden af og til de ansatte mulighed for at få billetter til weekendens kampe for hele familien, inkl. spisning før kampen. Ud over billetterne giver vi som virksomhed også smågaver i løbet af året til de ansatte så som vin og chokoladegaver og en julegave til jul eller måske et påskeæg til påske. Der er så mange regler omkring beskatning af medarbejdergoder, og jeg vil derfor gerne sikre mig, at jeg gør tingene rigtigt. Jeg vil derfor gerne høre, om virksomheden kan give disse billetter og andre goder til de ansatte, uden at de skal beskattes af dem? Og i tilfælde af, at de er skattepligtige, skal de så selv indberette noget, eller er det virksomheden, der er forpligtet til det? Vi prioriterer vores lokale kampe rigtig højt, fordi vores ansatte sætter stor pris på dem. Jeg håber derfor ikke, jeres svar ændrer på vores nuværende arrangementer.   

Læs mere her

August 14, 2019

Fradrag for udgifter til måltider ved udearbejde samt overarbejde

Jeg arbejder som taxachauffør, og i den forbindelse bruger jeg flere penge på mad om måneden end andre lønmodtagere, da jeg ikke må spise i bilen og heller ikke har adgang til en kantine, hvor jeg kan medbringe min egen mad eller købe mad. En kollega fortalte mig, at jeg kan få fradrag for de merudgifter, jeg har til min kost i forbindelse med mit arbejde, men jeg kan ikke gennemskue reglerne på området. Kan I hjælpe med, hvorvidt jeg kan få fradrag herfor eller ej? Herudover diskuterede min kollega og jeg, om man kan få fradrag i forbindelse med overarbejde, da vi ligeledes har merudgifter til kost i denne forbindelse. Kan man få fradrag i forbindelse med overarbejde?

Læs mere her

24. Juni 2019

Ægtefællebeskatning

Jeg hører tit mine venner joke med, at den eneste grund til at gifte sig er af økonomiske årsager. Giver god mening, at man er to om at dele regningerne. Men har også hørt, at der kunne være nogle skattefordele ved at være gift? Den evige joke kan jo have baggrund i et eller andet skatteretligt, men jeg er ikke selv gift endnu, så har ikke så meget kendskab til det. Har I mulighed for at fortælle lidt om de skatteregler, som gælder for personer som har indgået ægteskab? 

Læs mere her

 

17. Juni 2019

Etablering af holdingstruktur

Jeg ejer et selskab, som er et ApS, og har på det seneste overvejet at etablere en holdingstruktur, da jeg har hørt fra venner og bekendte, at det vil gøre visse administrative opgaver nemmere. Jeg er dog i tvivl om, hvordan jeg skal etablerer en holdingstruktur, og om der vil fremkomme skattemæssige udfordringer ved etableringen af strukturen. Kan I hjælpe med det skattemæssige?

Læs mere her

 

3. Juni 2019

Salg af byggegrund fra far til søn 

Indledningsvis bemærkes, at du er begrænset skattepligtig til Danmark, men alene på grund af udbetaling af pension. Den begrænsede skattepligt omfatter også indkomst hidrørende fra fast ejendom i Danmark, og derfor vil du som udgangspunkt blive skattepligtig af salget af byggegrunden. Hvis købesum og salgssum for byggegrunden er den samme, foreligger der ikke en avance, der kan beregnes skat af.

Læs mere her

 

28. Maj 2019

Børns skattepligt

Som udgangspunkt er børn skattepligtige af deres indtægter, uanset deres alder, og uanset om de bor hjemme eller ej, men der findes dog undtagelser hertil. Ved skatteberegningen får de også personfradrag. Personfradraget for børn under 18 år udgør 35.300 kr. i 2019.

Læs mere her

 

27. Maj 2019

Beskatning af gaver til familien

Som udgangspunkt skal gaver regnes med ved indkomstopgørelsen. Der gælder dog en række særskilte regler for gaver mellem familiemedlemmer. Ved gaver til ægtefæller, børn, svigerbørn og børnebørn er det muligt at give skattefrie gaver, så længe gaven er under en bundgrænse. Bundgrænsen varierer i beløb, afhængig af hvem der modtager gaverne.  

Læs mere her

14. Maj 2019

Deltagelse i undersøgelse – skattepligtig gave?

Som hovedregel er man skattepligtig af alle de gaver, man får som modsvar for at deltage i konkurrencer, undersøgelser mv. Dette gælder, uanset hvad man har ydet for at få denne gave. Mange har imidlertid opfattelsen af, at der foreligger en bagatelgrænse for, hvad man skal indberette. Det er dog en misforståelse, da der ikke foreligger en sådan bagatelgrænse i denne sammenhæng. 

Læs mere her

14. Maj 2019

Selvangivelsesfrister 

I år har jeg for første gang ikke modtaget en årsopgørelse, som jeg plejer at gøre. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at grunden hertil er, at jeg har haft udenlandsk indkomst i 2018. Jeg har i stedet modtaget en selvangivelse, og mit spørgsmål er i den forbindelse, hvornår jeg senest skal selvangive for indkomståret 2018? Er fristen den samme, som da jeg modtog en årsopgørelse?

Læs mere her

14. Maj 2019

Beskatning af uddannelseslegater

Jeg læser på universitetet, hvor jeg i forbindelse med min uddannelse har mulighed for at tage på udveksling i udlandet. I den forbindelse vil jeg søge legatmidler hos en række private virksomheder for at få finansieret mit udvekslingsophold. Jeg har svært ved at overskue de mange regler omkring beskatning af legater. Derfor vil jeg høre, om jeg vil blive beskattet, hvis jeg modtager legatmidler i forbindelse med min udvekslingsophold og i så fald, hvordan jeg vil blive beskattet.

Læs mere her

08. Maj 2019

Udlejning af sommerhus

Jeg har et sommerhus ved Vesterhavet i sameje med min bror, som vi har arvet efter vores forældre. Vi er dog lidt uenige om, i hvilke uger vi hver især skal bruge sommerhuet, da vores familier begge er for store til, at vi kan være i sommerhuset samtidig. På nær nogle få uger vi kunne blive enige om, besluttede vi derfor, at vi ville leje sommerhuset ud i stedet. Jeg spurgte i den forbindelse vores genbo, som selv har et sommerhus, han udlejer. Han fortalte, at der er kommet nye regler, og at jeg nok burde sætte mig lidt ind i dem, inden jeg startede med at leje sommerhuset ud. Mit spørgsmål går derfor på, om der er kommet nye regler på området? Og om der er noget, jeg skal være opmærksom på skattemæssigt i forbindelse med udlejningen?

Læs mere her

15. April 2019

De nye regler vedrørende iværksætterselskaber

Jeg har stiftet et par iværksætterselskaber (IVS), som begge har en registteret selskabskapital på 1 kr. Jeg har fulgt med i nyhederne i den seneste tid, og jeg er blevet opmærksom på, at IVS’er er blevet afskaffet. Mit spørgsmål er derfor, om dette ændrer på reglerne omkring de eksisterende IVS’er, og hvad man som ejer skal være opmærksom på? Herunder om der er skatteregler, som selskabet og ejeren af selskabet bliver ramt af?

Læs mere her

10. April 2019

Salg af app til udlandet

Jeg er en ung iværksætter, der gennem mit anpartsselskab har udviklet en spil-app, som er henvendt til smartphones gennem de forskellige app-platforme. Appen koster ikke noget at downloade på sin smartphone, men i spillet er der mulighed for at købe forskellige hjælpemidler. Disse hjælpemidler koster fra 1 kr. til 100 kr. Appen er på engelsk og bliver derfor hentet af brugere i flere forskellige lande i Europa, hvor England især har mange brugere. Mit spørgsmål er i den forbindelse, om mit selskab skal beskattes i de lande, der sælges til, eller om selskabet er skattepligtig i Danmark af hele fortjenesten fra appen.

Læs mere her

05. April 2019

Uddannelse betalt af arbejdsgiver

Jeg har fået nyt arbejde, hvorigennem jeg har mulighed for at tage en række forskellige uddannelser og kurser. Heriblandt er jeg særligt interesseret i et lederkursus, som koster 55.000 kr. Jeg ved, at man som udgangspunkt bliver beskattet af alle goder, som arbejdsgiveren giver til medarbejderen, men har alligevel svært ved at overskue de mangle regler. Kan jeg være sikker på ikke at blive beskattet af at tage uddannelsen? Kurset finder sted i København og varer i to uger, men jeg bor i Aarhus. Min arbejdsgiver vil i den forbindelse dække udgifterne til kost og logi, men vil jeg blive beskattet heraf?

Læs mere her

27. Marts 2019

Fraflytning fra Danmark til varmere himmelstrøg

Vi er et ældre ægtepar, som begge er klar til at gå på pension og nyde vores anden ungdom i en sydeuropæisk storby. I den forbindelse vil vi sælge vores hus, bil og møblement i Danmark. Vi tager kun vores tøj og personlige ting med os samt en stor aktiebeholdning. Vores spørgsmål er i den forbindelse, om vi bliver beskattet af salget af vores hus og bil i Danmark, og om der er andre skattemæssige konsekvenser ved flytningen?

Læs mere her

20. Marts 2019

Udlejning af privat bolig via Airbnb

Jeg bor i Århus og har tidligere været flittig bruger af udlejningstjenesten Airbnb, både hvor jeg har boet i andres boliger, men også hvor jeg har lejet min ejerlejlighed ud, når jeg har været på ferie. Jeg overvejer, om jeg, i forbindelser med min kommende skiferie, skal leje min ejerlejlighed ud igen via Airbnb. Tidligere har jeg indberettet udlejningen på min selvangivelse, men jeg kan forstå, at jeg ikke kommer til at have det samme fradrag som tidligere? Så jeg er ikke sikker på, der er den samme gevinst at hente ved udlejningen som tidligere. Har I mulighed for at gennemgå skattereglerne, og om det stadig kan betale sig?

Læs mere her

06. Marts 2019

Underskud ved salg af hjemmeproduceret kunst

Jeg har et spørgsmål om skat, der angår muligheden for at fratrække et underskud i sin indkomst. Jeg er autodidakt kunstner, der er begyndt at sælge mine værker over sociale medier. I den forbindelse har jeg indkøbt materialer i form af maling, stativer, lærreder og pensler. Jeg har også sendt nogle af mine malerier til tryk, så jeg kan sælge dem som plakater. Jeg arbejder som skolelærer på fuld tid og maler kun i min fritid. Salget er ikke gået som forventet, og jeg har i den forbindelse haft et underskud på 10.000 kr. Mit spørgsmål er, om jeg kan fratrække underskuddet i min personlige indkomst?

Læs mere her

27. Februar 2019

Beskatning af fribilletter betalt af arbejdsgiver

Min arbejdsgiver er sponsor for vores lokale fodboldklub. I den forbindelse får vi ansatte mulighed for at få fribilletter til alle årets kampe, der spilles på hjemmebane. Jeg har svært ved at overskue de mange regler omkring beskatning af medarbejdergoder, så jeg vil høre, om jeg kan sige ja tak til at modtage fribilletter uden at skulle beskattes heraf? Og i tilfælde af, at der er inkluderet drikkevarer med fribilletterne, vil jeg så blive beskattet yderligere?

Læs mere her

13. Februar 2019

Gevinster fra onlinekasino

Jeg sidder ofte om aftenen og spiller poker, Blackjack og lignede på min computer. I løbet af den sidste måned har jeg da også vundet en del. Jeg har spurgt en af mine kammerater, om han vidste noget omkring skattepligt af gevinsterne, men han vidste ikke noget om det. Så jeg tænkte, om I kunne oplyse lidt omkring dette?

Læs mere her

06. Februar 2019

Beskatning af kapitaltilførsel til et iværksætterselskab (IVS)

Jeg er en ung iværksætter, som har et skattemæssigt spørgsmål. Jeg har stiftet et iværksætterselskab med en selskabskapital på 1 kr. Efter stiftelsen skal jeg i mit selskab indkøbe kontormaterialer, en computer og en telefon, som skal anvendes til den daglige drift af selskabet. Jeg overvejer at sætte mine egne penge ind på selskabets konto, så jeg gennem selskabet kan indkøbe de nødvendige materialer. Jeg er dog ikke helt sikker på, hvordan overførslen af pengene vil blive behandlet skattemæssigt hos selskabet og mig selv. Har I mulighed for at skabe et overblik over, om pengeoverførslen vil være skattepligtig for mit selskab eller mig selv? 

Læs mere her

30. januar 2019

Fradag ved udlejning af campingvogn

Jeg har sammen med min kone camperet i mange år, og vi har begge stor glæde af vores campingvogn, som vi fik brugt flittigt i løbet af den varme sommer sidste år. I år regner vi dog med at tage på en charterferie med vores børn og børnebørn, og vi forventer der-for ikke at skulle bruge vores campingvogn i samme grad i år. Det er kommet mig for øre, at der er kommet nye lukrative regler for udlejning af campingvogne som vores. Derfor overvejer vi nu, om vi skulle prøve at udleje vores campingvogn i år. Har I mulighed for at gennemgå skattereglerne, og om der gives et fradrag i forbindelse med en eventuel udlejning?

Læs mere her

22. januar 2019

Beskatning af amatørsportsudøvere

Jeg har altid brugt meget tid på at udøve min sportsgren. Det har jeg gjort, siden jeg var helt lille, og dyrker den sideløbende med mit arbejde nu som voksen. De seneste år er dog blevet endnu mere seriøse, hvor jeg har deltaget i flere stævner, hvor jeg også har vundet nogle præmiepenge. Jeg har flere udgifter med at komme til og fra stævner og også til udstyr generelt. Jeg er dog meget i tvivl om, hvordan skattereglerne er på området, og om jeg måske går glip af fradrag eller andet i forbindelse med min sport. Har I mulighed for at oplyse mig omkring skattereglerne, og om jeg kan få nogle fradrag?

Læs mere her

16. januar 2019

Beskatning af crowdfunding-midler

Vi er et par ingeniørstuderende, som har et skattemæssigt spørgsmål, vi godt kunne tænke os at få svar på. Vi har sammen lavet et rigtigt fedt projekt i forbindelse med vores uddannelse, og vi overvejer at lave flere af denne ”enhed”, men vi har ikke rigtig penge til at finansiere det pt. Vi overvejer derfor at starte en crowdfunding for at skaffe penge til dem. Det er drømmen, at vi på sigt får sat vores enhed i produktion og startet en virksomhed. Vi er dog i tvivl om skattereglerne vedrørende crowdfunding og frygter lidt, at vi ikke vil kunne betale en eventuel skat af de indsamlede midler. Har I mulighed for at give os et indblik i, om midler fra crowdfunding vil være skattepligtige for os?

Læs mere her

10. januar 2019

Skattemæssige konsekvenser ved salg af to matrikler

For ca. 20 år siden købte jeg en skovparcel på 14.624 m2 bestående af 2 matrikler på henholdsvis 11.670 m2 og 2.954 m2. På den største af parcellerne findes der en bjælkehytte på 40 m2. Ved handlen blev begge matrikler overdraget på et skøde under ordlyden: matrikel nr. x-xx og x-xx af areal iflg. tingbogen henholdsvis 11.670 m2 og 2.954 m2 beliggende (adresse). Overdragelse sker på følgende vilkår: ordlyden beskriver kort fortalt, at alt indbo medfølger. Købsprisen blev aftalt til pålydende ejendomsvurdering. I 2009 blev den lille parcel af Silkeborg Kommune tildelt sin egen adresse (af administrative hensyn). I brevet fra kommunen anførtes bl.a.: tildelingen af hus nr. får ingen økonomiske konsekvenser for ejeren.

Jeg er nu i gang med at sælge, og den hyrede advokat mener, der skal laves dokumenter for begge parceller og deraf følgende øgede omkostninger. Er dette korrekt forstået?

Mit hovedspørgsmål går dog på, om jeg vil blive beskattet af fortjenesten på parcellerne?

Handelsprisen er aftalt til den d.d. gældende ejendomsvurdering.

Læs mere her

18. december 2018

Udlejning af lejlighed til bror

Jeg har et spørgsmål angående min ejerlejlighed og de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med udlejning, som jeg håber, I kan svare på. Jeg bor pt. i Aarhus, hvor jeg har studeret. Her har jeg boet i en ejerlejlighed, som jeg selv har købt. Problemet er nu, at jeg har fået arbejde i Ringkøbing, så jeg har fundet mig en ny lejlighed der. Min lillebror mangler et sted at bo i Aarhus, da han lige er kommet hjem fra udveksling. Vi tænkte derfor, at han kunne leje min lejlighed af mig og så betale de udgifter, jeg har i forbindelse med mit lån i lejligheden. Er der noget skattemæssigt, jeg skal være opmærksom på, hvis jeg vælger at udleje som beskrevet?

Læs mere her

6. december 2018

Skattemæssige konsekvenser af salg af ejendom

For 10 år siden købte min kone og jeg et nabohus sammen med et af vores børn i et tredelt ejerskab. Vi har i løbet af årene i fællesskab moderniseret huset for fælles lånte midler. Nu har min søn købt os ud og overtaget huset alene. Han har i alle årene boet i huset og betalt de almindelige udgifter. Vi har haft en mægler inde over salget, så alt er gået almindeligt og rigtigt til mht. køb og salg. Vi har intet tjent på den hushandel. Huset er købt for den gæld, der var i huset, som var maks. belånt. Spørgsmålet er så, om vi skattemæssigt bliver berørt af salget til tredjepart, og om vi skal/bør søge faglig bistand? At man kan mene, at vi under en eller anden form har haft en fortjeneste? Vi er noget spændte på jeres svar.

Læs mere her

19. november 2018

Forskudsopgørelsen for 2019

Jeg har et spørgsmål angående forskudsopgørelsen for 2019. Jeg hørte i radioen, at det fra den 13. november er muligt at rette sin forskudsopgørelse. Da jeg føler mig rimeligt uerfaren inden for skatteverdenen, vil jeg høre, om I kunne sætte mig lidt ind i, hvor relevant det er at se på min forskudsopgørelse? Eller kan jeg nøjes med selvangivelsen, når den skal laves?

Læs mere her

16. november 2018

Kan en julefrokost medføre beskatning hos medarbejderne?

Jeg har et spørgsmål angående mulig beskatning i forbindelse med en julefrokost, som min arbejdsgiver afholder for os medarbejdere. Det er netop blevet besluttet fra ledelsens side, at vi i år skal til Skagen og afholde vores årlige julefrokost. Ledelsen har givet den lidt mere gas i år, da vores julefrokost sidste år desværre blev aflyst. Men i år skal vi så til Skagen og holde julefrokost, hvor vi på en fredag samlet skal op til et større sommerhus, som er blevet lejet til os. Vi er ikke så mange ansatte, så vi har fået lov til at tage vores koner med på turen. Vi skal ankomme fredag eftermiddag og overnatte til lørdag, hvor der er arrangeret gåtur ved vandet og andet, indtil selve julefrokosten om aftenen. Søndag morgen er der så fællestransport hjem efter morgenmaden. Jeg glæder mig meget til turen, men frygter lidt, at vi som medarbejdere kan blive beskattet af turen. Har I mulighed for at svare på, om vi vil blive beskattet af vores tur?

Læs mere her

09. november 2018

Julegaver til medarbejdere

Tiden nærmer sig for december og derfor også julegaver til vores ansatte. I år har vi overvejet at gøre det lidt anderledes, da de ansatte er trætte af at få to flasker rødvin hvert år. Vi har derfor i ledelsen snakket om forskellige muligheder for julegaver til vores ansatte. Vi har blandt andet diskuteret, om det ikke ville være en god idé at give de ansatte et gavebevis på et bestemt beløb, som de så kan bruge på produkter fra vores egen hjemmeside. Alternativt har vi også snakket om muligheden for, at de ansatte kan donere deres julegavebeløb til et velgørende formål efter eget valg. Har I mulighed for at belyse skattereglerne for julegaver til ansatte, og eventuelt om vores idéer til julegaver kan give nogle problemer i den forbindelse?

 

 

Læs mere her

01. november 2018

Brug af grænsegængreglerne

Jeg har en ven, der bor i Tyskland, og som arbejder i Aarhus 3 gange om ugen. Vi kom til at snakke om, hvorvidt der er særlige regler for, hvilke fradrag man kan få i Danmark, når man bor i Tyskland, men arbejder og betaler skat i Danmark af sin lønindkomst. Vi har hørt noget om, der er noget, der hedder grænsegængerreglerne – vil I fortælle om disse regler?

 

 

Læs mere her

26. oktober 2018

Bankkonti i udlandet

Jeg har en bankkonto i udlandet og har fra en bekendt hørt, at skattemyndighederne skal have oplysninger om denne konto? Jeg har anvendt kontoen som en opsparingskonto og regner med at få renteindtægter fra kontoen i 2018.  Kan I oplyse, om det er rigtigt, at jeg skal informere skattemyndighederne om kontoen?

 

 

Læs mere her

26. oktober 2018

Fællesudgifter i en ejerforening

Jeg ejer og bor i en ejerlejlighed i en ejendom med 10 lejligheder. Ud over betaling af terminsydelser på mine lån betaler jeg også til ejerforeningen til dækning af fællesudgifter mv. Nu er vi i ejerforeningen blevet enige om, at taget på ejendommen skal udskiftes. Det vil koste i omegnen af 1.000.000 kr. med det hele. Det er tanken, at ejerforeningen optager et lån, og at vi hver især hæfter personligt og solidarisk for lånet i forhold til tinglyst fordelingstal. Jeg går ud fra, at der ikke er fradrag for nogen del af disse udgifter til nyt tag m.m., eller er vi faktisk skattemæssigt berettiget til fradrag?

 

 

Læs mere her

12. oktober 2018

Ulønnede medhjælpere i foreninger

Vi har her i lokalområdet en mindre sportsforening, hvor vi har nogle frivillige til at hjælpe til i klubben. Det er primært forældre til børnene i klubben, som altså ikke får nogen løn for deres indsats. Da vi syntes, de gør et stort stykke arbejde med at få klubben til at spille, tænkte vi på at belønne deres indsats. Her kommer så vores spørgsmål: Hvordan kan vi belønne vores frivillige hjælpere, uden at dette kan få nogle ubehagelige skattemæssige konsekvenser for vores medhjælpere eller for klubben?

 

Læs mere her

8. oktober 2018

Fradrag i forbindelse med arbejdsværelse i hjemmet

Jeg har været så heldig at få et arbejde i København, som jeg simpelthen ikke kan sige nej til. Da jeg selv bor i Aarhus, har jeg fået lavet en aftale om, at jeg arbejder hjemmefra to dage om ugen. Da det er hensigten, at mit arbejdsværelse ikke skal bruges til andet end kontor, snakkede vi om, om der var mulighed for at få et fradrag i forbindelse anvendelse af værelset?

Læs mere her

25. september 2018

Er der særlige skatteregler ved arbejde i Norge?

Jeg er blevet tilbudt arbejde i Norge for en norsk arbejdsgiver. Jeg har hørt, at jeg skal betale skat i både Norge og Danmark. Kan I give mig et lille overblik over dette, og om der er noget, jeg skal være opmærksom på i forhold til social sikring?

Læs mere her

18. september 2018

Skal medarbejdere beskattes af kantineordning?

Jeg har en mindre virksomhed med nogle få ansatte. Når klokken nærmer sig middag, stilles indkøbt rugbrød, pålæg mv. frem til frokost. Mine ansatte har ikke tidligere betalt noget for frokost, men jeg kan forstå, at de ansatte i andre virksomheder betaler et mindre beløb for den mad, der serveres af virksomheden. Hvad er praksis på området? Skal mine ansatte beskattes af den frokost, de får?

Læs mere her

10. september 2018

Håndværkerfradrag i kolonihaven

"Sidste år anførte jeg fradrag på min selvangivelse for nogle håndværkerydelser i forbindelse med nye vinduer i vores hus. Min kone og jeg var meget glade for fradraget, da vi nok ikke havde fået sat de nye vinduer i uden. For nyligt har vi så erhvervet os et kolonihavehus, som trænger til nogle forbedringer. Mit spørgsmål går derfor på, om min kone og jeg kan tage fradrag i forbindelse med de forbedringer, vi får lavet i vores kolonihavehus?"

 

Læs mere her

 

3. september 2018

Udlejning af sommerhus

"Min kone og jeg har et dejligt lille sommerhus ude ved Vesterhavet, som vi har brugt flittigt gennem sommeren i år. Jeg faldt i snak over hækken med vores nabo, der fortalte, at de udlejede deres sommerhus i vinterhalvåret for at tjene lidt ekstra penge, når nu de kun brugte sommerhuset nogle få uger i sommerhalvåret. Det fik min kone og jeg til selv at overveje at gøre det samme. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til det skattemæssige aspekt af en sådan udlejning. Har I mulighed for at fortælle lidt om, hvilke ting jeg bør være opmærksom på ved en udlejning af vores sommerhus?"

Læs mere her

 

20. August 2018

Særlige fradrag for turistchauffører

"Jeg har nogle spørgsmål angående mit nye arbejde, som jeg håber, I kan hjælpe med.

Jeg er for nyligt blevet ansat hos et busselskab som chauffør, hvor jeg primært skal kører længere ruter fra Danmark til og fra Norge og Tyskland.

Da jeg ikke tidligere har været ansat som buschauffør, vil jeg gerne høre, om der er nogle særlige fradrag, jeg kan gøre brug af?"

Læs mere her

 

27. Marts 2018

Fradrag for advokatudgifter

"Jeg har hørt, at det er muligt at få fradrag for advokatomkostninger på sin selvangivelse, passer det? Jeg har nemlig en sag kørende i forbindelse med en skade på min bil, og jeg har i den forbindelse set mig nødsaget til at hyre en advokat."

Læs mere her

26. Marts 2018

Fradrag for fagforeningskontingent

"Jeg har et spørgsmål angående det kontingent, jeg betaler for at være medlem af min fagforening. Jeg er klar over, at jeg normalt kan få fradrag for beløbet på min selvangivelse, men da jeg for nyligt desværre er blevet arbejdsløs, er jeg i tvivl om, jeg stadi kan få fradraget?"

Læs mere her

21. Marts 2018

Årsopgørelse 2017 - Hvad bør du tjekke?

"Jeg har nu været inde og se min årsopgørelse for 2017 og skal desværre af med penge til SKAT igen i år. Jeg kunne derfor godt tænke mig at få lidt oplysninger om, hvordan jeg kan få fradrag for kørsel og håndværkerudgifter samt mine arbejdsrelaterede rejser til København."

Læs mere her

5. Marts 2018

Forældrekøb - salg af lejligheden

Kan jeg sælge lejligheden til min datter for ejendomsvurderingen minus 15%, hvilket svarer til en salgspris på 1,2 mio. kr.? Så får jeg et tab på ca. 0,8 mio.kr. Kan dette tab modregnes i en gevinst på nogle af de andre udlejningsejendomme, som jeg har?

Læs mere her

26. februar 2018

Regler om fradrag for børnebidrag

Udgangspunktet er, at du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig.

Læs mere her

26. februar 2018

Deltagelse i undersøgelse – skattepligtig gave?

Som hovedregel er man skattepligtig af alle de gaver, man får som modsvar for at deltage i konkurrencer, undersøgelser mv. Dette gælder uanset, hvad man har ydet for at få denne gave.

Læs mere her

22. januar 2018

Skitur med arbejdspladsen

Som udgangspunkt er alle indtægter modtaget fra din arbejdsgiver skattepligtige, og der sondres ikke mellem indtægter bestående i penge og indtægter bestående i formuegoder af pengeværdi. Rejsens værdi skal derfor som udgangspunkt medregnes til jeres skattepligtige indkomst, når I modtager goder som led i jeres ansættelsesforhold. Der er dog nogle undtagelser.

Læs mere her

15. januar 2018

Beskatning af fri jagt

Besiddelse af jord, der kan anvendes til jagt, betyder som udgangspunkt ikke, at vedkommende, der ejer jorden, vil blive beskattet af fri jagt. Dette udgangspunkt kan dog ændres, hvis visse forudsætninger vurderes opfyldte af SKAT.

Læs mere her

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('