Indsigt

Skattebrevkassen

Partner i Deloitte Bo Blaabjerg Odgaard svarer på læsernes aktuelle spørgsmål om skat. Herunder kan du læse de seneste svar.

September 03, 2019

Køb af lejlighed til søn

Da min ældste søn starter på Aarhus Universitet 1. september 2019, har jeg købt en ejerlejlighed til ham. Lejligheden skal som udgangspunkt kun tjene som bolig for min søn, og jeg er i den forbindelse blevet i tvivl, om der kan være skattemæssige forhold, der gør sig gældende. Min søn skal selvfølgelig betale husleje for at bo i lejligheden, men jeg påtænker, at huslejen skal være under den husleje, som er tilsvarende for en ejerlejlighed af samme kaliber. Er der skattemæssige forhold, der gør sig gældende i vores situation?

Læs mere her

August 27, 2019

Fradrag for ejendomsskat og husforsikring i forbindelse med udlejning af kontor i egen husstand

I et tidligere indlæg beskrev I, at man kunne fratrække udgifter til el og varme ved udlejning af et kontor beliggende i sin private bolig. I den forbindelse har jeg et spørgsmål, der angår, om dette også er tilfældet med udgifter til ejendomsskat og husforsikring?

Læs mere her

August 27, 2019

Udlejning af værelse til studerende

Jeg har netop indgået en lejeaftale med en studerende om leje af 2 værelser i mit parcelhus. Der er ikke særskilt køkken, så der er ikke tale om en særskilt lejlighed. Kan I oplyse mig om skattereglerne?

Læs mere her

August 19, 2019

Sponsorfribilletter betalt af arbejdsgiver

Jeg ejer en mindre lokal virksomhed, som sponsorerer den lokale håndboldklub. I den forbindelse giver virksomeden af og til de ansatte mulighed for at få billetter til weekendens kampe for hele familien, inkl. spisning før kampen. Ud over billetterne giver vi som virksomhed også smågaver i løbet af året til de ansatte så som vin og chokoladegaver og en julegave til jul eller måske et påskeæg til påske. Der er så mange regler omkring beskatning af medarbejdergoder, og jeg vil derfor gerne sikre mig, at jeg gør tingene rigtigt. Jeg vil derfor gerne høre, om virksomheden kan give disse billetter og andre goder til de ansatte, uden at de skal beskattes af dem? Og i tilfælde af, at de er skattepligtige, skal de så selv indberette noget, eller er det virksomheden, der er forpligtet til det? Vi prioriterer vores lokale kampe rigtig højt, fordi vores ansatte sætter stor pris på dem. Jeg håber derfor ikke, jeres svar ændrer på vores nuværende arrangementer.   

Læs mere her

August 14, 2019

Fradrag for udgifter til måltider ved udearbejde samt overarbejde

Jeg arbejder som taxachauffør, og i den forbindelse bruger jeg flere penge på mad om måneden end andre lønmodtagere, da jeg ikke må spise i bilen og heller ikke har adgang til en kantine, hvor jeg kan medbringe min egen mad eller købe mad. En kollega fortalte mig, at jeg kan få fradrag for de merudgifter, jeg har til min kost i forbindelse med mit arbejde, men jeg kan ikke gennemskue reglerne på området. Kan I hjælpe med, hvorvidt jeg kan få fradrag herfor eller ej? Herudover diskuterede min kollega og jeg, om man kan få fradrag i forbindelse med overarbejde, da vi ligeledes har merudgifter til kost i denne forbindelse. Kan man få fradrag i forbindelse med overarbejde?

Læs mere her

24. Juni 2019

Ægtefællebeskatning

Jeg hører tit mine venner joke med, at den eneste grund til at gifte sig er af økonomiske årsager. Giver god mening, at man er to om at dele regningerne. Men har også hørt, at der kunne være nogle skattefordele ved at være gift? Den evige joke kan jo have baggrund i et eller andet skatteretligt, men jeg er ikke selv gift endnu, så har ikke så meget kendskab til det. Har I mulighed for at fortælle lidt om de skatteregler, som gælder for personer som har indgået ægteskab? 

Læs mere her

 

17. Juni 2019

Etablering af holdingstruktur

Jeg ejer et selskab, som er et ApS, og har på det seneste overvejet at etablere en holdingstruktur, da jeg har hørt fra venner og bekendte, at det vil gøre visse administrative opgaver nemmere. Jeg er dog i tvivl om, hvordan jeg skal etablerer en holdingstruktur, og om der vil fremkomme skattemæssige udfordringer ved etableringen af strukturen. Kan I hjælpe med det skattemæssige?

Læs mere her

 

3. Juni 2019

Salg af byggegrund fra far til søn 

Indledningsvis bemærkes, at du er begrænset skattepligtig til Danmark, men alene på grund af udbetaling af pension. Den begrænsede skattepligt omfatter også indkomst hidrørende fra fast ejendom i Danmark, og derfor vil du som udgangspunkt blive skattepligtig af salget af byggegrunden. Hvis købesum og salgssum for byggegrunden er den samme, foreligger der ikke en avance, der kan beregnes skat af.

Læs mere her

 

28. Maj 2019

Børns skattepligt

Som udgangspunkt er børn skattepligtige af deres indtægter, uanset deres alder, og uanset om de bor hjemme eller ej, men der findes dog undtagelser hertil. Ved skatteberegningen får de også personfradrag. Personfradraget for børn under 18 år udgør 35.300 kr. i 2019.

Læs mere her

 

27. Maj 2019

Beskatning af gaver til familien

Som udgangspunkt skal gaver regnes med ved indkomstopgørelsen. Der gælder dog en række særskilte regler for gaver mellem familiemedlemmer. Ved gaver til ægtefæller, børn, svigerbørn og børnebørn er det muligt at give skattefrie gaver, så længe gaven er under en bundgrænse. Bundgrænsen varierer i beløb, afhængig af hvem der modtager gaverne.  

Læs mere her

14. Maj 2019

Deltagelse i undersøgelse – skattepligtig gave?

Som hovedregel er man skattepligtig af alle de gaver, man får som modsvar for at deltage i konkurrencer, undersøgelser mv. Dette gælder, uanset hvad man har ydet for at få denne gave. Mange har imidlertid opfattelsen af, at der foreligger en bagatelgrænse for, hvad man skal indberette. Det er dog en misforståelse, da der ikke foreligger en sådan bagatelgrænse i denne sammenhæng. 

Læs mere her

14. Maj 2019

Selvangivelsesfrister 

I år har jeg for første gang ikke modtaget en årsopgørelse, som jeg plejer at gøre. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at grunden hertil er, at jeg har haft udenlandsk indkomst i 2018. Jeg har i stedet modtaget en selvangivelse, og mit spørgsmål er i den forbindelse, hvornår jeg senest skal selvangive for indkomståret 2018? Er fristen den samme, som da jeg modtog en årsopgørelse?

Læs mere her

14. Maj 2019

Beskatning af uddannelseslegater

Jeg læser på universitetet, hvor jeg i forbindelse med min uddannelse har mulighed for at tage på udveksling i udlandet. I den forbindelse vil jeg søge legatmidler hos en række private virksomheder for at få finansieret mit udvekslingsophold. Jeg har svært ved at overskue de mange regler omkring beskatning af legater. Derfor vil jeg høre, om jeg vil blive beskattet, hvis jeg modtager legatmidler i forbindelse med min udvekslingsophold og i så fald, hvordan jeg vil blive beskattet.

Læs mere her

08. Maj 2019

Udlejning af sommerhus

Jeg har et sommerhus ved Vesterhavet i sameje med min bror, som vi har arvet efter vores forældre. Vi er dog lidt uenige om, i hvilke uger vi hver især skal bruge sommerhuet, da vores familier begge er for store til, at vi kan være i sommerhuset samtidig. På nær nogle få uger vi kunne blive enige om, besluttede vi derfor, at vi ville leje sommerhuset ud i stedet. Jeg spurgte i den forbindelse vores genbo, som selv har et sommerhus, han udlejer. Han fortalte, at der er kommet nye regler, og at jeg nok burde sætte mig lidt ind i dem, inden jeg startede med at leje sommerhuset ud. Mit spørgsmål går derfor på, om der er kommet nye regler på området? Og om der er noget, jeg skal være opmærksom på skattemæssigt i forbindelse med udlejningen?

Læs mere her

15. April 2019

De nye regler vedrørende iværksætterselskaber

Jeg har stiftet et par iværksætterselskaber (IVS), som begge har en registteret selskabskapital på 1 kr. Jeg har fulgt med i nyhederne i den seneste tid, og jeg er blevet opmærksom på, at IVS’er er blevet afskaffet. Mit spørgsmål er derfor, om dette ændrer på reglerne omkring de eksisterende IVS’er, og hvad man som ejer skal være opmærksom på? Herunder om der er skatteregler, som selskabet og ejeren af selskabet bliver ramt af?

Læs mere her

10. April 2019

Salg af app til udlandet

Jeg er en ung iværksætter, der gennem mit anpartsselskab har udviklet en spil-app, som er henvendt til smartphones gennem de forskellige app-platforme. Appen koster ikke noget at downloade på sin smartphone, men i spillet er der mulighed for at købe forskellige hjælpemidler. Disse hjælpemidler koster fra 1 kr. til 100 kr. Appen er på engelsk og bliver derfor hentet af brugere i flere forskellige lande i Europa, hvor England især har mange brugere. Mit spørgsmål er i den forbindelse, om mit selskab skal beskattes i de lande, der sælges til, eller om selskabet er skattepligtig i Danmark af hele fortjenesten fra appen.

Læs mere her

05. April 2019

Uddannelse betalt af arbejdsgiver

Jeg har fået nyt arbejde, hvorigennem jeg har mulighed for at tage en række forskellige uddannelser og kurser. Heriblandt er jeg særligt interesseret i et lederkursus, som koster 55.000 kr. Jeg ved, at man som udgangspunkt bliver beskattet af alle goder, som arbejdsgiveren giver til medarbejderen, men har alligevel svært ved at overskue de mangle regler. Kan jeg være sikker på ikke at blive beskattet af at tage uddannelsen? Kurset finder sted i København og varer i to uger, men jeg bor i Aarhus. Min arbejdsgiver vil i den forbindelse dække udgifterne til kost og logi, men vil jeg blive beskattet heraf?

Læs mere her

27. Marts 2019

Fraflytning fra Danmark til varmere himmelstrøg

Vi er et ældre ægtepar, som begge er klar til at gå på pension og nyde vores anden ungdom i en sydeuropæisk storby. I den forbindelse vil vi sælge vores hus, bil og møblement i Danmark. Vi tager kun vores tøj og personlige ting med os samt en stor aktiebeholdning. Vores spørgsmål er i den forbindelse, om vi bliver beskattet af salget af vores hus og bil i Danmark, og om der er andre skattemæssige konsekvenser ved flytningen?

Læs mere her

20. Marts 2019

Udlejning af privat bolig via Airbnb

Jeg bor i Århus og har tidligere været flittig bruger af udlejningstjenesten Airbnb, både hvor jeg har boet i andres boliger, men også hvor jeg har lejet min ejerlejlighed ud, når jeg har været på ferie. Jeg overvejer, om jeg, i forbindelser med min kommende skiferie, skal leje min ejerlejlighed ud igen via Airbnb. Tidligere har jeg indberettet udlejningen på min selvangivelse, men jeg kan forstå, at jeg ikke kommer til at have det samme fradrag som tidligere? Så jeg er ikke sikker på, der er den samme gevinst at hente ved udlejningen som tidligere. Har I mulighed for at gennemgå skattereglerne, og om det stadig kan betale sig?

Læs mere her

06. Marts 2019

Underskud ved salg af hjemmeproduceret kunst

Jeg har et spørgsmål om skat, der angår muligheden for at fratrække et underskud i sin indkomst. Jeg er autodidakt kunstner, der er begyndt at sælge mine værker over sociale medier. I den forbindelse har jeg indkøbt materialer i form af maling, stativer, lærreder og pensler. Jeg har også sendt nogle af mine malerier til tryk, så jeg kan sælge dem som plakater. Jeg arbejder som skolelærer på fuld tid og maler kun i min fritid. Salget er ikke gået som forventet, og jeg har i den forbindelse haft et underskud på 10.000 kr. Mit spørgsmål er, om jeg kan fratrække underskuddet i min personlige indkomst?

Læs mere her

27. Februar 2019

Beskatning af fribilletter betalt af arbejdsgiver

Min arbejdsgiver er sponsor for vores lokale fodboldklub. I den forbindelse får vi ansatte mulighed for at få fribilletter til alle årets kampe, der spilles på hjemmebane. Jeg har svært ved at overskue de mange regler omkring beskatning af medarbejdergoder, så jeg vil høre, om jeg kan sige ja tak til at modtage fribilletter uden at skulle beskattes heraf? Og i tilfælde af, at der er inkluderet drikkevarer med fribilletterne, vil jeg så blive beskattet yderligere?

Læs mere her

13. Februar 2019

Gevinster fra onlinekasino

Jeg sidder ofte om aftenen og spiller poker, Blackjack og lignede på min computer. I løbet af den sidste måned har jeg da også vundet en del. Jeg har spurgt en af mine kammerater, om han vidste noget omkring skattepligt af gevinsterne, men han vidste ikke noget om det. Så jeg tænkte, om I kunne oplyse lidt omkring dette?

Læs mere her

06. Februar 2019

Beskatning af kapitaltilførsel til et iværksætterselskab (IVS)

Jeg er en ung iværksætter, som har et skattemæssigt spørgsmål. Jeg har stiftet et iværksætterselskab med en selskabskapital på 1 kr. Efter stiftelsen skal jeg i mit selskab indkøbe kontormaterialer, en computer og en telefon, som skal anvendes til den daglige drift af selskabet. Jeg overvejer at sætte mine egne penge ind på selskabets konto, så jeg gennem selskabet kan indkøbe de nødvendige materialer. Jeg er dog ikke helt sikker på, hvordan overførslen af pengene vil blive behandlet skattemæssigt hos selskabet og mig selv. Har I mulighed for at skabe et overblik over, om pengeoverførslen vil være skattepligtig for mit selskab eller mig selv? 

Læs mere her

30. januar 2019

Fradag ved udlejning af campingvogn

Jeg har sammen med min kone camperet i mange år, og vi har begge stor glæde af vores campingvogn, som vi fik brugt flittigt i løbet af den varme sommer sidste år. I år regner vi dog med at tage på en charterferie med vores børn og børnebørn, og vi forventer der-for ikke at skulle bruge vores campingvogn i samme grad i år. Det er kommet mig for øre, at der er kommet nye lukrative regler for udlejning af campingvogne som vores. Derfor overvejer vi nu, om vi skulle prøve at udleje vores campingvogn i år. Har I mulighed for at gennemgå skattereglerne, og om der gives et fradrag i forbindelse med en eventuel udlejning?

Læs mere her

22. januar 2019

Beskatning af amatørsportsudøvere

Jeg har altid brugt meget tid på at udøve min sportsgren. Det har jeg gjort, siden jeg var helt lille, og dyrker den sideløbende med mit arbejde nu som voksen. De seneste år er dog blevet endnu mere seriøse, hvor jeg har deltaget i flere stævner, hvor jeg også har vundet nogle præmiepenge. Jeg har flere udgifter med at komme til og fra stævner og også til udstyr generelt. Jeg er dog meget i tvivl om, hvordan skattereglerne er på området, og om jeg måske går glip af fradrag eller andet i forbindelse med min sport. Har I mulighed for at oplyse mig omkring skattereglerne, og om jeg kan få nogle fradrag?

Læs mere her

16. januar 2019

Beskatning af crowdfunding-midler

Vi er et par ingeniørstuderende, som har et skattemæssigt spørgsmål, vi godt kunne tænke os at få svar på. Vi har sammen lavet et rigtigt fedt projekt i forbindelse med vores uddannelse, og vi overvejer at lave flere af denne ”enhed”, men vi har ikke rigtig penge til at finansiere det pt. Vi overvejer derfor at starte en crowdfunding for at skaffe penge til dem. Det er drømmen, at vi på sigt får sat vores enhed i produktion og startet en virksomhed. Vi er dog i tvivl om skattereglerne vedrørende crowdfunding og frygter lidt, at vi ikke vil kunne betale en eventuel skat af de indsamlede midler. Har I mulighed for at give os et indblik i, om midler fra crowdfunding vil være skattepligtige for os?

Læs mere her

10. januar 2019

Skattemæssige konsekvenser ved salg af to matrikler

For ca. 20 år siden købte jeg en skovparcel på 14.624 m2 bestående af 2 matrikler på henholdsvis 11.670 m2 og 2.954 m2. På den største af parcellerne findes der en bjælkehytte på 40 m2. Ved handlen blev begge matrikler overdraget på et skøde under ordlyden: matrikel nr. x-xx og x-xx af areal iflg. tingbogen henholdsvis 11.670 m2 og 2.954 m2 beliggende (adresse). Overdragelse sker på følgende vilkår: ordlyden beskriver kort fortalt, at alt indbo medfølger. Købsprisen blev aftalt til pålydende ejendomsvurdering. I 2009 blev den lille parcel af Silkeborg Kommune tildelt sin egen adresse (af administrative hensyn). I brevet fra kommunen anførtes bl.a.: tildelingen af hus nr. får ingen økonomiske konsekvenser for ejeren.

Jeg er nu i gang med at sælge, og den hyrede advokat mener, der skal laves dokumenter for begge parceller og deraf følgende øgede omkostninger. Er dette korrekt forstået?

Mit hovedspørgsmål går dog på, om jeg vil blive beskattet af fortjenesten på parcellerne?

Handelsprisen er aftalt til den d.d. gældende ejendomsvurdering.

Læs mere her

18. december 2018

Udlejning af lejlighed til bror

Jeg har et spørgsmål angående min ejerlejlighed og de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med udlejning, som jeg håber, I kan svare på. Jeg bor pt. i Aarhus, hvor jeg har studeret. Her har jeg boet i en ejerlejlighed, som jeg selv har købt. Problemet er nu, at jeg har fået arbejde i Ringkøbing, så jeg har fundet mig en ny lejlighed der. Min lillebror mangler et sted at bo i Aarhus, da han lige er kommet hjem fra udveksling. Vi tænkte derfor, at han kunne leje min lejlighed af mig og så betale de udgifter, jeg har i forbindelse med mit lån i lejligheden. Er der noget skattemæssigt, jeg skal være opmærksom på, hvis jeg vælger at udleje som beskrevet?

Læs mere her

6. december 2018

Skattemæssige konsekvenser af salg af ejendom

For 10 år siden købte min kone og jeg et nabohus sammen med et af vores børn i et tredelt ejerskab. Vi har i løbet af årene i fællesskab moderniseret huset for fælles lånte midler. Nu har min søn købt os ud og overtaget huset alene. Han har i alle årene boet i huset og betalt de almindelige udgifter. Vi har haft en mægler inde over salget, så alt er gået almindeligt og rigtigt til mht. køb og salg. Vi har intet tjent på den hushandel. Huset er købt for den gæld, der var i huset, som var maks. belånt. Spørgsmålet er så, om vi skattemæssigt bliver berørt af salget til tredjepart, og om vi skal/bør søge faglig bistand? At man kan mene, at vi under en eller anden form har haft en fortjeneste? Vi er noget spændte på jeres svar.

Læs mere her

19. november 2018

Forskudsopgørelsen for 2019

Jeg har et spørgsmål angående forskudsopgørelsen for 2019. Jeg hørte i radioen, at det fra den 13. november er muligt at rette sin forskudsopgørelse. Da jeg føler mig rimeligt uerfaren inden for skatteverdenen, vil jeg høre, om I kunne sætte mig lidt ind i, hvor relevant det er at se på min forskudsopgørelse? Eller kan jeg nøjes med selvangivelsen, når den skal laves?

Læs mere her

16. november 2018

Kan en julefrokost medføre beskatning hos medarbejderne?

Jeg har et spørgsmål angående mulig beskatning i forbindelse med en julefrokost, som min arbejdsgiver afholder for os medarbejdere. Det er netop blevet besluttet fra ledelsens side, at vi i år skal til Skagen og afholde vores årlige julefrokost. Ledelsen har givet den lidt mere gas i år, da vores julefrokost sidste år desværre blev aflyst. Men i år skal vi så til Skagen og holde julefrokost, hvor vi på en fredag samlet skal op til et større sommerhus, som er blevet lejet til os. Vi er ikke så mange ansatte, så vi har fået lov til at tage vores koner med på turen. Vi skal ankomme fredag eftermiddag og overnatte til lørdag, hvor der er arrangeret gåtur ved vandet og andet, indtil selve julefrokosten om aftenen. Søndag morgen er der så fællestransport hjem efter morgenmaden. Jeg glæder mig meget til turen, men frygter lidt, at vi som medarbejdere kan blive beskattet af turen. Har I mulighed for at svare på, om vi vil blive beskattet af vores tur?

Læs mere her

09. november 2018

Julegaver til medarbejdere

Tiden nærmer sig for december og derfor også julegaver til vores ansatte. I år har vi overvejet at gøre det lidt anderledes, da de ansatte er trætte af at få to flasker rødvin hvert år. Vi har derfor i ledelsen snakket om forskellige muligheder for julegaver til vores ansatte. Vi har blandt andet diskuteret, om det ikke ville være en god idé at give de ansatte et gavebevis på et bestemt beløb, som de så kan bruge på produkter fra vores egen hjemmeside. Alternativt har vi også snakket om muligheden for, at de ansatte kan donere deres julegavebeløb til et velgørende formål efter eget valg. Har I mulighed for at belyse skattereglerne for julegaver til ansatte, og eventuelt om vores idéer til julegaver kan give nogle problemer i den forbindelse?

 

 

Læs mere her

01. november 2018

Brug af grænsegængreglerne

Jeg har en ven, der bor i Tyskland, og som arbejder i Aarhus 3 gange om ugen. Vi kom til at snakke om, hvorvidt der er særlige regler for, hvilke fradrag man kan få i Danmark, når man bor i Tyskland, men arbejder og betaler skat i Danmark af sin lønindkomst. Vi har hørt noget om, der er noget, der hedder grænsegængerreglerne – vil I fortælle om disse regler?

 

 

Læs mere her

26. oktober 2018

Bankkonti i udlandet

Jeg har en bankkonto i udlandet og har fra en bekendt hørt, at skattemyndighederne skal have oplysninger om denne konto? Jeg har anvendt kontoen som en opsparingskonto og regner med at få renteindtægter fra kontoen i 2018.  Kan I oplyse, om det er rigtigt, at jeg skal informere skattemyndighederne om kontoen?

 

 

Læs mere her

26. oktober 2018

Fællesudgifter i en ejerforening

Jeg ejer og bor i en ejerlejlighed i en ejendom med 10 lejligheder. Ud over betaling af terminsydelser på mine lån betaler jeg også til ejerforeningen til dækning af fællesudgifter mv. Nu er vi i ejerforeningen blevet enige om, at taget på ejendommen skal udskiftes. Det vil koste i omegnen af 1.000.000 kr. med det hele. Det er tanken, at ejerforeningen optager et lån, og at vi hver især hæfter personligt og solidarisk for lånet i forhold til tinglyst fordelingstal. Jeg går ud fra, at der ikke er fradrag for nogen del af disse udgifter til nyt tag m.m., eller er vi faktisk skattemæssigt berettiget til fradrag?

 

 

Læs mere her

12. oktober 2018

Ulønnede medhjælpere i foreninger

Vi har her i lokalområdet en mindre sportsforening, hvor vi har nogle frivillige til at hjælpe til i klubben. Det er primært forældre til børnene i klubben, som altså ikke får nogen løn for deres indsats. Da vi syntes, de gør et stort stykke arbejde med at få klubben til at spille, tænkte vi på at belønne deres indsats. Her kommer så vores spørgsmål: Hvordan kan vi belønne vores frivillige hjælpere, uden at dette kan få nogle ubehagelige skattemæssige konsekvenser for vores medhjælpere eller for klubben?

 

Læs mere her

8. oktober 2018

Fradrag i forbindelse med arbejdsværelse i hjemmet

Jeg har været så heldig at få et arbejde i København, som jeg simpelthen ikke kan sige nej til. Da jeg selv bor i Aarhus, har jeg fået lavet en aftale om, at jeg arbejder hjemmefra to dage om ugen. Da det er hensigten, at mit arbejdsværelse ikke skal bruges til andet end kontor, snakkede vi om, om der var mulighed for at få et fradrag i forbindelse anvendelse af værelset?

Læs mere her

25. september 2018

Er der særlige skatteregler ved arbejde i Norge?

Jeg er blevet tilbudt arbejde i Norge for en norsk arbejdsgiver. Jeg har hørt, at jeg skal betale skat i både Norge og Danmark. Kan I give mig et lille overblik over dette, og om der er noget, jeg skal være opmærksom på i forhold til social sikring?

Læs mere her

18. september 2018

Skal medarbejdere beskattes af kantineordning?

Jeg har en mindre virksomhed med nogle få ansatte. Når klokken nærmer sig middag, stilles indkøbt rugbrød, pålæg mv. frem til frokost. Mine ansatte har ikke tidligere betalt noget for frokost, men jeg kan forstå, at de ansatte i andre virksomheder betaler et mindre beløb for den mad, der serveres af virksomheden. Hvad er praksis på området? Skal mine ansatte beskattes af den frokost, de får?

Læs mere her

10. september 2018

Håndværkerfradrag i kolonihaven

"Sidste år anførte jeg fradrag på min selvangivelse for nogle håndværkerydelser i forbindelse med nye vinduer i vores hus. Min kone og jeg var meget glade for fradraget, da vi nok ikke havde fået sat de nye vinduer i uden. For nyligt har vi så erhvervet os et kolonihavehus, som trænger til nogle forbedringer. Mit spørgsmål går derfor på, om min kone og jeg kan tage fradrag i forbindelse med de forbedringer, vi får lavet i vores kolonihavehus?"

 

Læs mere her

 

3. september 2018

Udlejning af sommerhus

"Min kone og jeg har et dejligt lille sommerhus ude ved Vesterhavet, som vi har brugt flittigt gennem sommeren i år. Jeg faldt i snak over hækken med vores nabo, der fortalte, at de udlejede deres sommerhus i vinterhalvåret for at tjene lidt ekstra penge, når nu de kun brugte sommerhuset nogle få uger i sommerhalvåret. Det fik min kone og jeg til selv at overveje at gøre det samme. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til det skattemæssige aspekt af en sådan udlejning. Har I mulighed for at fortælle lidt om, hvilke ting jeg bør være opmærksom på ved en udlejning af vores sommerhus?"

Læs mere her

 

20. August 2018

Særlige fradrag for turistchauffører

"Jeg har nogle spørgsmål angående mit nye arbejde, som jeg håber, I kan hjælpe med.

Jeg er for nyligt blevet ansat hos et busselskab som chauffør, hvor jeg primært skal kører længere ruter fra Danmark til og fra Norge og Tyskland.

Da jeg ikke tidligere har været ansat som buschauffør, vil jeg gerne høre, om der er nogle særlige fradrag, jeg kan gøre brug af?"

Læs mere her

 

17. August 2018

Beskatning af gaverejser

"Jeg har et spørgsmål angående en rejse, som bliver betalt af et af mine familiemedlemmer i udlandet. Jeg har en moster og en fætter, som begge bor og har boet længe i USA. Jeg er p.t. studerende og har derfor ikke de store midler at rykke rundt med, så jeg har ikke haft mulighed for at besøge dem de sidste mange år.

Min moster har så fornylig tilbudt at betale for min rejse til USA, hvor jeg derfor har mulighed for at besøge dem begge. Jeg er dog kommet lidt i tvivl, om jeg skal takke ja, da jeg er blevet bekendt med, at jeg bliver skattepligtig af rejsen, som jeg altså ikke selv har råd til at betale for.

Har jeg forstået det korrekt, eller vil jeg godt kunne takke ja til rejsen, uden at jeg bliver beskattet af den?"

Læs mere her

25. Juni 2018

Særlige fradrag for fiskere

"Jeg har nogle gamle kammerater, som begge er blevet ansat som fiskere i Vestjylland. De har været ansat på et skib i nogle måneder og siger, de tjener gode penge. De fortalte mig for nyligt, at de godt kunne bruge en ekstra mand i den kommende periode. Jeg overvejer at takke ja til jobbet, men jeg har ingen forstand på, hvilke skatteregler der gælder som fisker. Har hørt at der gælder nogle særlige regler for fradrag for fiskere, så jeg ville gerne spørge lidt ind til disse, før jeg takker ja. Har I mulighed for at forklare lidt om fradragene som fisker?"

Læs mere her

18. Juni 2018

Ændring af årsopgørelsen - kørselsfradrag

"Jeg har overset fristen for at ændre min årsopgørelse den 1. maj 2018, men jeg har endnu ikke fået indberettet mit kørselsfradrag for 2017. Derudover har jeg konstateret, at jeg også er berettiget til kørselsfradrag i 2016, som jeg heller ikke har fået indberettet. På arbejdet er der nogen, der snakker om, at det godt kan nås, men jeg vil gerne have det bekræftet, nu når fristen er gået. Derudover er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg er berettiget til et befordringsdrag tilbage i 2015, idet jeg cyklede på arbejde de fleste dage og tog bussen de dage, hvor jeg ikke cyklede. Distancen var 17 km hver vej. Derfor vil jeg høre, om jeg er berettiget til et fradrag for befordring på cykel og i bus i 2015, samt om jeg overhovedet kan få disse fradrag med på min årsopgørelse for henholdsvis 2017, 2016 og 2015, nu når fristerne er overskredet?"

Læs mere her

13. Juni 2018

Skattekommune for årsopgørelse

"Min kæreste og jeg har boet i København indtil november 2016, hvor vi flyttede til Silkeborg. På vores årsopgørelser for 2017 er København vores skattekommune for 2017. Det er til vores fordel, at København er vores indkomstkommune, idet kommuneskatten i København er lavere end Silkeborg, men er det korrekt, når vi ikke har boet i København i 2017? Skal vi have ændret skattekommunen på vores årsopgørelser, eller kan vi beholde København som skattekommune i 2017?"

Læs mere her

13. Juni 2018

Indberetning af renter på familielån

"Jeg har for nylig ydet mine to voksne børn et lån, og i den forbindelse har vi aftalt, at de skal betale rente af gælden. Jeg har hørt fra en kollega, som også selv har ydet et lån til sine børn, at det skulle være muligt for børnene at få fradrag for disse renteudgifter fra private lån – eksempelvis for lån som dette mellem forældre og børn. Kan I fortælle mig, hvorvidt dette er muligt, og hvordan de skal gøre det i forbindelse med deres årsopgørelser?"

Læs mere her

22. Maj 2018

Fradrag i forbindelse med fredskov

"Jeg mistede desværre min bedstefar for nylig, som efterlod sig nogle skovarealer til mine brødre og jeg i forbindelse med sit testamente. Da skovarealerne er omfattet af fredskovpligt, er vi pålagt at skulle holde arealet i en bestemt stand. Vores far har lovet at hjælpe os med at passe arealerne, men mener selvfølgelig, at vi selv har ansvaret, når nu det er os, som er anført som ejere. Jeg har ikke den store erfaring med skovbrug eller lignende, men kan forstå, at der er mulighed for at få forskellige fradrag, når der skal plantes nye træer mv.?"

Læs mere her

8. Maj 2018

Ophørspension ved afståelse af virksomhed

"Håber I kan hjælpe mig med en oplysning om indskud på ophørspension. Jeg har nået den alder, hvor jeg kan gå på pension, og har derfor overvejelser om at sælge min virksomhed til en konkurrent for en god pris. Virksomheden drives i et selskab, og aktierne i det selskab ejes af mit holdingselskab. Hvordan kan jeg få en del af provenuet sat ind på en pensionsordning uden at skulle betale en uhensigtsmæssig skat?"

Læs mere her

2. Maj 2018

Samkørsel og lejlighedsvis udlejning af bil

"Jeg er lige blevet færdig med studiet og har fået et supergodt job ca. 30 km fra min bopæl. I den forbindelse overvejer jeg lidt, om jeg skal ud at købe en bil. Jeg tænkte, det måske kunne være billigere for mig at købe en bil, hvis jeg nu kunne udleje den igennem f.eks. ”GoMore” i weekenderne. Jeg vil også kunne tilbyde mine kollegaer, at de kan komme med tur/retur. Jeg har en bekendt, der har snakket om, at der måske kan være noget skattemæssigt, jeg skal være opmærksom på i den forbindelse. Derfor vil jeg høre, om I kan give mig et overblik over de skattemæssige regler på området?"

Læs mere her

23. April 2018

Børnepasning betalt af arbejdsgiver

"Jeg er for nyligt kommet med i en mødegruppe, hvor flere af mine nye veninder fortæller, at de har ordninger på deres arbejde, hvor deres arbejdsgiver betaler for børnepasning. Jeg er fascineret over, at deres arbejdsgiver betaler, så har overvejet at spørge min egen chef, om vi kunne få en lignende ordning på min egen arbejdsplads. Mit spørgsmål er derfor i den forbindelse, om der sker nogen form for beskatning i tilfælde af arbejdsgi-verbetalt børnepasning?"

Læs mere her

16. April 2018

Fradrag for sponsorudgifter - reklame eller?

"Jeg driver en håndværksvirksomhed i selskabsform. Nu har en lokal idrætsklub spurgt, om jeg via mit selskab vil tegne et sponsorat på et rimeligt pænt beløb. Jeg støtter gerne idrætten og har derfor sagt ja. Spørgsmålet er så, om jeg kan trække hele beløbet fra, eller der er noget særligt, jeg skal være opmærksom på."

Læs mere her

9. April 2018

Folketingsmedlemmers særlige fradag, vederlag og godtgørelser

"Jeg har et spørgsmål af ren interesse, da jeg har hørt mange historier om, at politikere og folketingsmedlemmer får udsædvanligt store fradrag og skattefrie vederlag, som os ”normale” borgere ikke har adgang til. Er det blot røverhistorier, eller får politikere nogle fradrag eller kan modtage skattefrie gaver, som vi andre ikke kan? I så fald hvilke fradrag og af hvilken størrelse?"

Læs mere her

27. Marts 2018

Fradrag for advokatudgifter

"Jeg har hørt, at det er muligt at få fradrag for advokatomkostninger på sin selvangivelse, passer det? Jeg har nemlig en sag kørende i forbindelse med en skade på min bil, og jeg har i den forbindelse set mig nødsaget til at hyre en advokat."

Læs mere her

26. Marts 2018

Fradrag for fagforeningskontingent

"Jeg har et spørgsmål angående det kontingent, jeg betaler for at være medlem af min fagforening. Jeg er klar over, at jeg normalt kan få fradrag for beløbet på min selvangivelse, men da jeg for nyligt desværre er blevet arbejdsløs, er jeg i tvivl om, jeg stadi kan få fradraget?"

Læs mere her

21. Marts 2018

Årsopgørelse 2017 - Hvad bør du tjekke?

"Jeg har nu været inde og se min årsopgørelse for 2017 og skal desværre af med penge til SKAT igen i år. Jeg kunne derfor godt tænke mig at få lidt oplysninger om, hvordan jeg kan få fradrag for kørsel og håndværkerudgifter samt mine arbejdsrelaterede rejser til København."

Læs mere her

5. Marts 2018

Forældrekøb - salg af lejligheden

Kan jeg sælge lejligheden til min datter for ejendomsvurderingen minus 15%, hvilket svarer til en salgspris på 1,2 mio. kr.? Så får jeg et tab på ca. 0,8 mio.kr. Kan dette tab modregnes i en gevinst på nogle af de andre udlejningsejendomme, som jeg har?

Læs mere her

26. februar 2018

Regler om fradrag for børnebidrag

Udgangspunktet er, at du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig.

Læs mere her

26. februar 2018

Deltagelse i undersøgelse – skattepligtig gave?

Som hovedregel er man skattepligtig af alle de gaver, man får som modsvar for at deltage i konkurrencer, undersøgelser mv. Dette gælder uanset, hvad man har ydet for at få denne gave.

Læs mere her

19. februar 2018

Salg af erhvervsejendom og genanbringelse

Jeg driver en mindre håndværksvirksomhed i personligt regi. I forbindelse med flytningen af virksomheden har vi i 2017 anskaffet en ny ejendom. Er det korrekt, at vi skal beskattes af hele gevinsten fra salget i 2018 uanset, at vi blot har flyttet virksomheden fra en ejendom til en anden?

Læs mere her

19. februar 2018

Betalt TV-abonnement af arbejdsgiveren

Jeg har et spørgsmål i relation til TV-abonnementer, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Mit spørgsmål opstår, da jeg for nyligt har fået nyt arbejde, og som en del af mine personalegoder får betalt for mit TV-abonnement af min arbejdsgiver. Jeg er derfor i tvivl, om dette abonnement bliver anset som en indkomst, som jeg skal betale skat af?

Læs mere her

2. januar 2018

Sponsorfribilletter fra arbejdsgiver

Der er så mange regler omkring beskatning af medarbejdergoder, og jeg vil derfor gerne sikre mig, at jeg gør tingene rigtigt. Jeg vil derfor gerne høre, om jeg kan modtage disse goder, uden jeg skal beskattes af dem?

Læs mere her

22. januar 2018

Skitur med arbejdspladsen

Som udgangspunkt er alle indtægter modtaget fra din arbejdsgiver skattepligtige, og der sondres ikke mellem indtægter bestående i penge og indtægter bestående i formuegoder af pengeværdi. Rejsens værdi skal derfor som udgangspunkt medregnes til jeres skattepligtige indkomst, når I modtager goder som led i jeres ansættelsesforhold. Der er dog nogle undtagelser.

Læs mere her

15. januar 2018

Beskatning af fri jagt

Besiddelse af jord, der kan anvendes til jagt, betyder som udgangspunkt ikke, at vedkommende, der ejer jorden, vil blive beskattet af fri jagt. Dette udgangspunkt kan dog ændres, hvis visse forudsætninger vurderes opfyldte af SKAT.

Læs mere her

08. januar 2018

Etablerings- og iværksætterkonto

Der er væsentlige forhold der skal overholdes når du foretager indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto. Læs artiklen her, og find svar på de mest gængse forespørgsler.

Læs mere her

18. december 2017

Julefrokost som en tur til København

Deltagelse i en julefrokost, hvor din arbejdsgiver afholder udgifterne, beskattes efter praksis ikke, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed.

Læs mere her

11. december 2017

Køb af bolig fra eget selskab

Skattelovgivningen og den tilhørende praksis omkring overdragelser af fast ejendom mellem hovedaktionær og dennes selskab er meget restriktivt.

Læs mere her

4. december 2017

Foræring af bil til barnebarn mod kørsel af bedsteforældre

Når man som bedsteforældre forærer sit barnebarn en bil i fødselsdagsgave, er udgangspunktet, at hver bedsteforældre kan give deres barnebarn en gave til en værdi på 62.900 kr. skattefrit (2017).

Læs mere her

20. november 2017

Forældres køb og udlejning af lejlighed til deres børn

Lejeindtægt ved udleje af fast ejendom til slægtninge og lignende, f.eks. indtægt ved udleje af forældrekøbslejligheder til børn, skal medregnes til indkomstopgørelsen efter skattelovgivningens regler.

Læs mere her

13. november 2017

Salg af aktier til det udstedende selskab

Avance ved salg af aktier er skattepligtig efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Læs mere her

6. november 2017

Skattepligt i relation til findeløn og dusører

Som udgangspunkt er alle dusører skattepligtige, men der findes dog nogle undtagelser til dette.

Læs mere her

23. oktober 2017

Fradrag for arbejdstøj

Udgangspunktet er, at udgifter til tøj er en privat udgift, som ikke giver lønmodtageren ret til fradrag, da arbejdstøj træder i stedet for normalt hverdagstøj.

Læs mere her

16. oktober 2017

Salg af fritidsbolig i udlandet

Har du bopæl i Danmark, bestemmer de danske skatteregler, at du vil blive beskattet af indkomst, ikke blot fra Danmark, men også af indkomst, der hidrører fra udlandet.

Læs mere her

9. oktober 2017

Generationsskifte i virksomhed med skattemæssig succession

Generationsskifte med skattemæssig succession letter omkostningerne ved generationsskiftet og gør det billigere at overdrage og overtage en virksomhed, fordi sælger ikke skal beskattes af salget.

Læs mere her

2. oktober 2017

Beskatning af børn

Som udgangspunkt er børn skattepligtige af deres indtægter, uanset deres alder, og uanset om de bor hjemme eller ej, men der findes dog undtagelser hertil. Personfradraget for børn under 18 år udgør 33.800 kr. i 2017.

Læs mere her

25. september 2017

Tab på børsnoterede aktier - modregning

Regelsættene for beskatning af børsnoterede aktier og lagerbeskattede investeringsbeviser er forskellige. Hvor børsnoterede aktier bliver beskattet efter reglerne om aktieindkomst og på grundlag af realisationsprincippet, bliver visse investeringsbeviser lagerbeskattet og som kapitalindkomst.

Læs mere her

18. september 2017

Betaling for kantineordning

SKAT har fastlagt et niveau for, hvilken pris I som ansatte mindst skal betale for kantineordning, for at I kan være sikre på at undgå at blive beskattet af det gode, tilskuddet til et standardmåltid repræsenterer.

Læs mere her

18. september 2017

Erhvervsmæssig kørsel – 60 dage?

Kørsel i egen bil direkte mellem bopælen og en arbejdsplads (altså enten første eller sidste tur på dagen) anses for erhvervsmæssig de første 60 dage indenfor enhver løbende 12-måneders periode. Kørsel mellem arbejdspladser er altid erhvervsmæssig. Når kørslen er erhvervsmæssig, kan man modtage skattefri kørselsgodtgørelse. 

Læs mere her

11. september 2017

Beskatning af gaver til børn og stedbørn

I 2017 kan du give hvert af dine børn en gave til en værdi af op til 62.900 kr., uden at der skal betales gaveafgift af beløbet. 

Læs mere her

29. august 2017

Udlejning af privat ejendom samt udlejning via Airbnb

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer din bolig en del af året, og/eller hvis du udlejer et eller flere værelser. Disse regler gælder uanset, hvordan udlejningen bliver formidlet og omfatter således også ”Bed and Breakfast” og Airbnb.

Læs mere her

21. august 2017

Fradrag for gaver til kulturinstitutioner

En donation til en kulturinstitution igennem dit selskab vil kunne fradrages i dette selskabs skattepligtige indkomst. Virksomheder har, ligesom privatpersoner, mulighed for fradrag af donationer til kulturinstitutioner. 

Læs mere her

18. august 2017

Flere årsopgørelser for samme indkomstår

Mange danskere oplever, at SKATs system automatisk danner en årsopgørelse i marts/april. Denne årsopgørelse dannes på baggrund af de oplysninger, der er indberettet fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsinstitutter osv.

Læs mere her

18. august 2017

Brev om ændret ejendomsvurdering

SKAT kan forhøje ejendomsværdien som følge af blandt andet tilbygninger eller ombygninger, som gør, at ejendommen bliver mere værd.

Læs mere her

26. juni 2017

Salg af unoterede aktier

Udlodningen af likviditetsprovenuet skal som udgangspunkt medtages i den skattepligtige indkomst med sit fulde beløb.

Læs mere her

19. juni 2017

Udleje af kontor i privaten

Da du er hovedaktionær i et anpartsselskab, der fremover skal leje et kontor i din private bolig, er det indledningsvis værd at bemærke, at udlejningen skal ske på armslængdevilkår.

Læs mere her

01. juni 2017

Kapitalejerlån i skattemæssig belysning

Hvis et selskab yder et kapitalejerlån – lovligt eller ulovligt – skal lånet skattemæssigt behandles efter reglerne om hævninger uden tilbagebetalingspligt. 

Læs mere her

01. juni 2017

Uddelinger fra fonde

Der kan generelt siges, at legater der søges i forbindelse med gennemførelse af en uddannelse, er skattepligtig indkomst for modtageren. Dette gælder uanset, om legatet er klausuret og dermed er bundet til anvendelse til konkrete studieudgifter, som eksempelvis boganskaffelse, bolig og lignende.

Læs mere her

16. maj 2017

Fradrag for serviceydelser ved havearbejde?

Der er som udgangspunkt ikke fradrag for privates udgifter i forbindelse med serviceydelser udført i hjemmet. Der er dog enkelte muligheder for at få fradrag for serviceydelser udført i hjemmet, hvis ydelsen, du får lavet, er godkendt af SKAT som fradragsberettiget serviceydelse. 

Læs mere her

9. maj 2017

Medarbejderes brug af fritidsbolig i udlandet

Feriebolig stillet til rådighed for en medarbejder af dennes arbejdsgiver, uden betaling eller betaling med et mindre beløb end den faktiske værdi, skal skattemæssigt behandles som et skattepligtigt personalegode.

Læs mere her

10. april 2017

Værdipapirer i virksomhedsordningen

Hvis du, som i tilfældet her, udøver selvstændig erhvervsvirksomhed, er der mulighed for at benytte virksomhedsskatteordningen på den indkomst, som erhverves herfra. 

Læs mere her

10. april 2017

Betaling af udligningsskat

I forbindelse med skattereformen gældende fra 2010 blev der fastlagt nogle lempelser i marginalskatten – altså den skat, som betales af den sidst ”tjente” krone.

Læs mere her

3. april 2017

Værdi af befordringsfradrag?

Er du usikker på, hvordan værdien af dit befordringsfradrag udregnes? Find ud af sammenhængen mellem de forskellige typer af fradrag.    

Læs mere her

3. april 2017

Indkøb af kunst til arbejdsplads

Sørg for at have styr på reglerne, når der skal købes kunst til arbejdspladsen. Din arbejdsgiver kan få fradrag ved, at han har mulighed for at afskrive på kunsten med en årlig sats, hvis visse betingelser er opfyldt.

Læs mere her

31. marts 2017

Forældres løn til deres børn

Lønudbetaling til børn af forældres erhvervsvirksomhed skal behandles forskelligt, alt efter om barnet er fyldt 15 år ved begyndelsen af indkomståret.

Læs mere her

 

31. marts 2017

Rejsegodtgørelse for erhvervsdrivende

Betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er, at rejsen skal være med nødvendig overnatning grundet afstanden til sædvanlig bopæl, og have en varighed på mindst 24 timer. 

Læs mere her

 

28. marts 2017

Pengegaver og lejlighedsgaver til børn og børnebørn

Det er vigtigt at have kendskab til både arve- og skatteregler, og der kan også være mange følelser og dilemmaer, som bør overvejes, inden man giver et større pengebeløb i gave.

Læs mere her

 

20. marts 2017

Årsopgørelse 2016 – Hvad bør du tjekke?

Håndværkerfradraget blev genindført i 2015 og er blevet ændret i 2016. For indkomståret 2016 kan du få fradrag for grønne håndværksydelser på op til 12.000 kr. for lønudgifter, som er brugt til istandsættelse af dit hus, ejerlejlighed og på dit sommerhus.

Læs mere her

 

20. marts 2017

Ejendomsværdiskat – bolig til salg

Hovedreglen er, at en ejer af en bolig skal betale ejendomsværdiskat, uanset om ejeren udnytter sin rådighed til beboelsen eller ej.

Læs mere her

 

20. marts 2017

Bestyrelseshonorar i virksomhed

Som en hovedregel anses bestyrelseshonorar som personlig indkomst og skal derfor sidestilles med almindelig lønindkomst. 

Læs mere her

 

17. marts 2017

Fælleslån – fradrag for renteudgifter

Der er mulighed for at få fradrag for renteudgifterne til fælleslånet optaget via ejerforeningen, hvor der betales afdrag og renter via bidrag til ejerforeningen under visse betingelser.

Læs mere her

 

17. marts 2017

Gevinst fra online-spil

Skattepligten af din gevinst vil afhænge af, om spillet eller lotteriet er godkendt eller ej. 

Læs mere her

 

22. februar 2017

Studiebøger betalt af arbejdsgiver

Først og fremmest er alt, hvad du som medarbejder modtager fra din arbejdsgiver, som hovedregel skattepligtigt. Dette gælder uanset, om der er tale om kontante goder eller goder af pengeværdi.

Læs mere her

 

09. februar 2017

Skitur for personalet

Vores vurdering er, at skisportsaktiviteter betalt af arbejdsgiver er skattepligtigt for medarbejderne – og det er uanset om det er en ren ferietur eller om det blot er et par eftermiddage på løjperne i forbindelse med et fagligt firma-arrangement.

Læs mere her

 

07. februar 2017

Fri bil eller skattefri kørselsgodtgørelse 

Hvis din arbejdsgiver stiller fri bil til rådighed, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen.

Læs mere her

 

06. februar 2017

Betingelser for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse

Der gælder en række betingelser for at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, både i forhold til hvem det kan udbetales til, og hvad det kan udbetales for.

Læs mere her

 

06. februar 2017

Vinterferie og fri bil

Det ses ofte, at arbejdsgiveren begrænser rådigheden af firmabil i tilfælde af, at den anvendes til privatkørsel til udlandet, og at feriekørsel i udlandet derfor vil være for medarbejderens egen regning. Når du selv skal betale benzinudgifterne mv. ved kørsel i udlandet, kan den skattepligtige værdi af din firmabil reduceres med et tilsvarende beløb.

Læs mere her

 

06. februar 2017

Overskydende skat for indkomståret 2016

Når året er slut, vil mange personer ligesom dig gerne vide, om de har betalt for meget eller for lidt i skat. 

Læs mere her

 

06. februar 2017

Lønudbetaling for januar måned

Indledningsvist vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi ud fra spørgsmålet alene kan give en generel vurdering, idet vi ikke med sikkerhed kan sige noget om dine specifikke forhold og ændrede fradrag.

Læs mere her

 

06. februar 2017

Dødsbo – skattefrihed

Da din onkel har besluttet sig at skifte efter sin hustru, skal det afgøres, om dødsboet efter hende er skattepligtigt. Dette forhold afgøres først i forbindelse med boets afslutning på baggrund af de værdier, som falder i arv efter hende. 

Læs mere her

 

20. januar 2017

Ejendomsværdiskat af nybyggeri

Udgangspunktet er, at I som ejere ikke skal betale ejendomsværdiskat, så længe nybyggeriet ikke er vurderet som færdigbygget ved ejendomsvurderingen den 1.oktober i året før indkomståret.

Læs mere her

 

20. januar 2017

Arbejdsgiverbetalt arbejdstøj

Udgifter til tøj er som udgangspunkt en privat udgift. Hovedreglen er derfor, at en medarbejder, der får stillet tøj eller anden beklædning til rådighed af sin arbejdsgiver, bliver skattepligtig af markedsværdien heraf som B-indkomst.

Læs mere her

 

04. januar 2017

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet ændret for 2016. Det betyder, at der er indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, hvorimod fradragsretten er fjernet for ikke-grønne ydelser som f.eks. istandsættelse af køkken og bad. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Semester i Belgien hos EU

Indledningsvis gør vi opmærksom på, at du er fuld skattepligtig til Danmark, hvis du har rådighed over en bolig i Danmark, mens du er studerende i udlandet. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Salg af lejlighed

Grundlæggende er der to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan sælge en bolig skattefrit. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Regler om fradrag for børnebidrag

Udgangspunktet er, at du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Rabatordning

Når I som ansatte får rabat på varer, som jeres arbejdsgiver udbyder som led i sit eget erhverv, beskattes I kun i det omfang, rabatten overstiger jeres arbejdsgivers avance på tøjet.

Læs mere her

 

04. januar 2017

Gevinst ved lotteri på arbejdsplads

En gevinst er som hovedregel fuldt skattepligtig for modtageren. Eneste undtagelse hertil er i tilfælde, hvor gevinsten stammer fra et godkendt spil, hvor der er betalt afgift af gevinsten eller fra et lotteri, der har opnået godkendelse på baggrund af et formål.

Læs mere her

 

04. januar 2017

Deleleasing

Dit spørgsmål vedrører de såkaldte deleleasing-aftaler. For at en aftale om deleleasing kan laves uden skattemæssige konsekvenser for dig, er der nogle betingelser, der skal opfyldes. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Salg af unoterede aktier 

Eftersom du har arvet aktierne efter din mor, er første betingelse, at du har overtaget aktierne med såkaldt succession. 

Læs mere her

 

04. januar 2017

Håndværkerfradrag i 2016

Du kan få håndværkerfradrag, uanset om du har ejet eller lejet din bolig, så længe de overordnede betingelser herfor er opfyldt, og der er tale om godkendte og dermed fradragsberettigede ydelser.

Læs mere her

 

04. januar 2017

Virksomhedsjubilæum og gratialer

Der kan stadig være tale om et virksomhedsjubilæum, selv om en virksomhed skifter ejer, når der har været en rimelig identitet i virksomhedens arbejdsområde.

Læs mere her

 

25. december 2016

Udgifter til redskaber, arbejdstøj og transport under frisørlære

Udgangspunktet er, at der er fradrag for de driftsudgifter, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Læs mere her

 

13. december 2016

Fredede bygninger

En fredet bygning, er en bygning, der er fredet efter bygningsfredningsloven grundet dens væsentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdi, og som er over 50 år gammel. Fredningen betyder, at du som ejer skal have speciel tilladelse forud for ombygninger eller tilsvarende.

Læs mere her

 

01. december 2016

Forskudsopgørelsen

Forskudsopgørelsen viser, hvor meget SKAT forventer, at du kommer til at tjene i løbet af et givent indkomstår, og hvor meget fradrag du forventes at få. På baggrund af oplysningerne om din forventede indkomst og fradrag, beregner SKAT, hvor meget du skal betale i skat i løbet af året (forskudsskat).

Læs mere her

 

17. november 2016

Fri parkering - skattepligtig?

Værdien af at benytte en parkeringsplads, som din arbejdsgiver har stillet til rådighed ved dit arbejdssted, beskattes ikke, hvis følgende betingelser er opfyldt.

Læs mere her

 

10. november 2016

Arv fra udlandet – dansk beskatning?

Når der sker skifte af et dødsbo her i landet, skal der betales boafgift (tidligere hed det arveafgift). Hvad, der skal betales boafgift af, afhænger af, hvordan din relation som arving er til den afdøde.

Læs mere her

 

27. oktober 2016

Beskatning af gulpladebil

Hovedreglen er, at en medarbejder, der anvender firmabil til at køre mellem hjem og arbejde, anses for at have fri bil stillet til rådighed af sin arbejdsgiver og skal som udgangspunkt beskattes af fri bil.

Læs mere her

 

21. oktober 2016

Uddannelse i ansættelsesforhold

Først og fremmest er alt, hvad du som medarbejder modtager fra din arbejdsgiver, som hovedregel skattepligtigt. Dette gælder uanset, om der er tale om kontante goder eller goder, hvor du ikke betaler fuld pris. 

Læs mere her

 

11. oktober 2016

Beskatning af pensionisthjælp

Der findes regler om, at pensionister kan arbejde skattefrit i private hjem. 

Læs mere her

 

11. oktober 2016

Fradrag for renteudgifter til SU-lån

Indledningsvist kan vi oplyse, at renterne, der løber på i studieperioden, er fradragsberettigede, når renterne forfalder til betaling. 

Læs mere her

 

11. oktober 2016

Sponsorfribilletter fra arbejdsgiver

Som hovedregel skal personalegoder, der har en økonomisk værdi, beskattes hos medarbejderen ved værdiansættelse af godet til markedspris. 

Læs mere her

 

11. oktober 2016

Honorar for foredrag

Du har fået et honorar for personligt arbejde, der er udført uden for tjenesteforhold, og som heller ikke stammer fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Derfor er du skattepligtig af honoraret.

Læs mere her

 

01. oktober 2016

Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse

SKAT’s ændring af teksten i den Juridiske Vejledning 2016-1 og præcisering af, at det ikke var muligt for arbejdsgiver skattefrit at dække udgifter til parkering, hvis der samtidig var udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse har givet anledning til stor omtale og mange diskussioner, og der har været både stor undren samt stor usikkerhed om gældende praksis.

Læs mere her

 

30. september 2016

Gevinst fra online kasino

Der er mange forskellige udbydere af online spil og for at udbyde spil i Danmark, kræver det en godkendelse.

Læs mere her

 

31. august 2016

Lavere registreringsafgift og midlertidig rådighed over anden firmabil

Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er således uden betydning. 

Læs mere her

 

12. august 2016

Deltagelse i sportsarrangementer

Som udgangspunkt vil I som medarbejdere være skattepligtige af værdien af de økonomiske fordele, som I opnår i kraft af ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller naturalieydelser mv.

Læs mere her

 

12. august 2016

Beskatning af sponsorat?

Når du har en fritidsbeskæftigelse som idrætsudøver (”amatøridrætsudøver”), og du har indtægter ved din sportsaktivitet, men ikke kan leve af disse, kan du skattemæssigt anses for at drive hobbyvirksomhed.

Læs mere her

 

25. juli 2016

Kørsel mellem hjem og arbejde i firmabil

Du har ret i, at det er rådigheden over firmabil til privat kørsel, der beskattes. Udelukkende erhvervsmæssig kørsel for firmaet i firmaets bil beskattes dermed ikke. 

Læs mere her

 

25. juli 2016

Byt boligen over sommeren

Bytter I jeres bolig med en anden, skal I som udgangspunkt betale skat. Ved bytte af jeres bolig svarer det skattepligtige beløb til, hvad I skulle have betalt i leje for den bolig, som I får stillet til rådighed i stedet for jeres egen bolig. 

Læs mere her

 

11. juli 2016

Lån af sommerhus via arbejdsgiver

Får du en feriebolig, herunder sommerhus eller lignende stillet til rådighed af sin arbejdsgiver uden at betale helt eller delvist vederlag herfor, skal du beskattes af værdien af boligen.

Læs mere her

 

06. juli 2016

Fra hobbyvirksomhed til erhvervsmæssig virksomhed

Afgrænsningen mellem ikke-erhvervsmæssig virksomhed og erhvervsmæssig virksomhed beror på en samlet, konkret vurdering efter en række kriterier. 

Læs mere her

 

23. juni 2016

Lån til datter

I kan godt oprette et rentefrit anfordringslån, som kan opsiges helt eller delvist af dig eller din datter med en kort frist på 14 dage. 

Læs mere her

 

23. juni 2016

Eksportmedarbejderfradrag

Hvis du er en såkaldt eksportmedarbejder, der udfører arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver, er du berettiget til et særligt fradrag for merudgifter uden dokumentation for udgifterne.

Læs mere her

 

22. juni 2016

Skattepligt - bestyrelsesarbejde

Som hovedregel vil enhver indtægt være skattepligtig for modtageren. En grundejerforening anses som udgangspunkt for at være en forening, der ikke udøver skattepligtig aktivitet. 

Læs mere her

 

14. juni 2016

Arbejdsgiverbetalt avis

Arbejdsgiverbetalt avis er som udgangspunkt et skattepligtigt gode, da det anses for at være et privat gode. 

Læs mere her

 

25. september 2018

Er der særlige skatteregler ved arbejde i Norge?

Jeg er blevet tilbudt arbejde i Norge for en norsk arbejdsgiver. Jeg har hørt, at jeg skal betale skat i både Norge og Danmark. Kan I give mig et lille overblik over dette, og om der er noget, jeg skal være opmærksom på i forhold til social sikring?

Læs mere her

Fandt du dette nyttigt?