Insight

Kan en julefrokost medføre beskatning hos medarbejderne? 

Jeg har et spørgsmål angående mulig beskatning i forbindelse med en julefrokost, som min arbejdsgiver afholder for os medarbejdere. Det er netop blevet besluttet fra ledelsens side, at vi i år skal til Skagen og afholde vores årlige julefrokost. Ledelsen har givet den lidt mere gas i år, da vores julefrokost sidste år desværre blev aflyst. Men i år skal vi så til Skagen og holde julefrokost, hvor vi på en fredag samlet skal op til et større sommerhus, som er blevet lejet til os. Vi er ikke så mange ansatte, så vi har fået lov til at tage vores koner med på turen. Vi skal ankomme fredag eftermiddag og overnatte til lørdag, hvor der er arrangeret gåtur ved vandet og andet, indtil selve julefrokosten om aftenen. Søndag morgen er der så fællestransport hjem efter morgenmaden. Jeg glæder mig meget til turen, men frygter lidt, at vi som medarbejdere kan blive beskattet af turen. Har I mulighed for at svare på, om vi vil blive beskattet af vores tur?

Generelt kan siges, at deltagelse i en julefrokost, hvor arbejdsgiven afholder udgifterne, efter praksis ikke beskattes, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed. Vurderingen af, om et arrangement er af rimeligt omfang og varighed beror på en konkret vurdering. I denne vurdering kan der inddrages flere momenter, der er afgørende for, hvorvidt et firmaarrangement er skattepligtig for dig som medarbejder eller ej. Nogle af de elementer, der kan inddrages i vurderingen, er, om arrangementet er enkeltstående, længden på arrangementet, udgiftsniveauet, hvem der deltager, og hvor det afholdes.

Da jeres arrangement er en julefrokost, taler dette imod en beskatning, idet dette indikerer, at der er tale om et enkeltstående arrangement. Længden af arrangementet har som nævnt imidlertid også betydning. I den forbindelse vil en enkelt overnatning i forlængelse af arrangementet ikke tale for en beskatning. Men da jeres tur varer flere dage og dermed indeholder flere overnatninger, som jeres arbejdsgiver afholder udgifterne til, vil dette tale for en beskatning, idet jeres tur altså varer længere, end hvad der normalt forbindes med en almindelig julefrokost.

Udgifterne til julefrokosten har normalt ikke den store indflydelse på vurderingen. Jeres tur til Skagen vil muligvis være dyr, men ikke nødvendigvis dyrere end andre julefrokoster. Prisniveauet for turen indikerer ikke i sig selv, om turen er skattepligtig eller ej for jer medarbejdere. At julefrokosten afholdes i Skagen og altså ikke lokalt nær eller på virksomheden, taler umiddelbart for beskatning. Hertil kommer, at det ikke kun er jer medarbejdere, men også jeres ægtefæller, der kan deltage i turen. Dette vil også tale for en beskatning i jeres konkrete tilfælde.

I jeres tilfælde er der således flere momenter, der taler for beskatning, hvorfor det er sandsynligt, at der skal ske beskatning hos jer som medarbejdere. Som medarbejder vil du dermed skulle beskattes af den markedsværdi som arrangementet vil have på tidspunktet for turen. Prisen for ægtefællens deltagelse vil også ske hos dig som medarbejder.

I tilfælde af beskatning kan turen eventuelt være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Det må dog formodes, at værdien af turen ikke kan rummes i bagatelgrænsen på 1.100 kr. for 2018 og dermed ikke er skattefri med baggrund heri. Endvidere kan dette få betydning for andre personalegoder modtaget i løbet af året.

Da vi ikke har alle detaljer i turens program, kan vi ikke med sikkerhed sige, om der skal ske beskatning eller ej. Aktiviteter, der er arrangeret i løbet af weekenden, som har relation til virksomheden, kan have indflydelse på bedømmelsen. Derfor vil vi anbefale dig og din arbejdsgiver at få undersøgt sandsynligheden for beskatning hos en rådgiver.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('