Insight

Bankkonti i udlandet

Jeg har en bankkonto i udlandet og har fra en bekendt hørt, at skattemyndighederne skal have oplysninger om denne konto? Jeg har anvendt kontoen som en opsparingskonto og regner med at få renteindtægter fra kontoen i 2018.  Kan I oplyse, om det er rigtigt, at jeg skal informere skattemyndighederne om kontoen?

Indledningsvis skal vi nævne, at vi har forudsat, at du har bopæl i Danmark og normalt opholder dig i Danmark og derfor er fuldt skattepligtig til Danmark.

Som fuldt skattepligt person til Danmark skal hele din globale indkomst som udgangspunkt medtages i din skatteopgørelse. Normalt vil oplysninger om bankkonto og renter blive indberettet til skattemyndighederne automatisk, fordi bl.a. danske banker har pligt til at indberette disse oplysninger til skattemyndighederne. Udenlandske banker har imidlertid ikke samme pligt til at indberette oplysninger om bankkonti eller renter. Det er derimod dig selv, der har erklæringsforpligtigelsen, og det er derfor korrekt, at du skal oplyse skattemyndighederne om din konto i udlandet, herunder oplysning om renter.

Til brug for indberetning af din bankkonto i udlandet skal du udfylde og indsende en erklæring K (for ikke CVR-/SE-registrerede). Erklæringen kan findes på www.skat.dk under blanketter – 49.021.

Herudover skal du udfylde og indsende selvangivelsen for udenlandsk indkomst, hvor renterne fremgår af rubrik 431.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('