Insight

Fradrag for fagforeningskontingent

Jeg har et spørgsmål angående det kontingent, jeg betaler for at være medlem af min fagforening. Jeg er klar over, at jeg normalt kan få fradrag for beløbet på min selvangivelse, men da jeg for nyligt desværre er blevet arbejdsløs, er jeg i tvivl om, jeg stadi kan få fradraget? Jeg snakkede med en af mine tidligere kollegaer om det, og han blev selv i tvivl om, han kan få fradraget. Min tidligere kollega er kun medlem af en fagforening i Tyskland, da han tidligere arbejde der. Kan han det?

Du har ret i, at der gives fradrag for fagligt kontingent, der betales for at være medlem af faglige sammenslutninger, der har som hovedformål at varetage den økonomiske interesse for sine medlemmer inden for en bestemt erhvervsgruppe. Det afgørende for fradraget er, at foreningen varetager dette formål.

Det maksimale beløb for udgifter til kontingent, der kan gives fradrag for, er fastsat til 6.000 kr. årligt. Dette gør sig gældende for både 2017 og 2018.

I dit tilfælde, hvor du er medlem af en fagforening, der som nævnt varetager dine økonomiske interesser inden for dit erhverv, men hvor du ikke længere er i arbejde, vil du stadig kunne foretage det omtalte fradrag. Det gør altså ingen forskel, om du er i arbejde eller ej.

De tilfælde, hvor der ikke gives fradrag længere, er det tilfælde, hvor en person er gået på pension. Pensionister har dermed ikke mulighed for at få fradrag for kontingent til fagforening. Det skal nævnes, at efterlønnere og visse pensionerede tjenestemænd stadig har fradragsmuligheden.

I din situation vil din fagforening indberette de kontingentindbetalinger, du har fortaget til SKAT. Dette indberettede beløb vil blive fortrykt på din selvangivelse, og derfor skal du ikke fortage dig yderligere for at få dit fradrag.

I relation til din kollega, som er medlem af en fagforening i Tyskland, vil han stadig kunne få fradraget på sin danske selvangivelse. De udenlandske fagforeninger vil ofte ikke være omfattet af indberetningspligten, og beløbet vil altså ikke fremgå fortrykt på selvangivelsen. For at få fradraget skal udgifterne til kontingentindbetalingerne blot kunne dokumenteres og angives manuelt på selvangivelsen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('