Insight

Julegaver til medarbejdere

Tiden nærmer sig for december og derfor også julegaver til vores ansatte. I år har vi overvejet at gøre det lidt anderledes, da de ansatte er trætte af at få to flasker rødvin hvert år. Vi har derfor i ledelsen snakket om forskellige muligheder for julegaver til vores ansatte. Vi har blandt andet diskuteret, om det ikke ville være en god idé at give de ansatte et gavebevis på et bestemt beløb, som de så kan bruge på produkter fra vores egen hjemmeside. Alternativt har vi også snakket om muligheden for, at de ansatte kan donere deres julegavebeløb til et velgørende formål efter eget valg. Har I mulighed for at belyse skattereglerne for julegaver til ansatte, og eventuelt om vores idéer til julegaver kan give nogle problemer i den forbindelse?

 

Udgangspunktet for gaver fra arbejdsgiveren til medarbejderne er, at disse anses som løn for arbejde udført for arbejdsgiveren. Værdien af gaven skal derfor medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for medarbejderen. Dog er der visse undtagelser til dette udgangspunkt, herunder i forbindelse med jule-/nytårsgaver til medarbejderne.

Gaver i form af naturalier, som modtages i forbindelse med jul/nytår, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger 1.100 kr. pr. år (2018). Dette gælder samlet, uanset om en medarbejder har én eller flere arbejdsgivere. Det specielle ved julegaver er, at denne må have en værdi på op til 800 kr. årligt, uden at værdien vil blive beskattet. Beløbet på de 800 kr. vil tælle med i den samlede beløbsgrænse på 1.100 kr. En overskridelse af beløbsgrænsen vil betyde, at der vil ske beskatning af de andre små goder, som er modtaget af medarbejderen, mens de 800 kr. ikke vil blive beskattet, under den forudsætning, at julegaven har en værdi på maksimalt 800 kr.

Dette betyder også, at I vil kunne give jeres medarbejderen en julegave til en værdi på op til 1.100 kr. årligt, uden at denne vil blive beskattet hos medarbejderen, hvis blot medarbejderen ikke har modtaget andre smågoder i løbet af året. Hvis julegavens værdi er mere end 1.100 kr., hvorefter beløbsgrænsen på 1.100 kr. overskrides, vil medarbejderen være skattepligtig af hele værdien.

I forhold til jeres julegaveideer skal det først nævnes, at gaver i form af gavekort eller kontanter vil blive sidestillet med løn til medarbejderen. Angående gavekort, som kan anvendes til jeres egne produkter, skal I være opmærksomme på, at dette således vil kunne opfattes som skattepligtig løn. Uanset at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter, vil anvendelsesmuligheden være så bred, at denne vil kunne sidestilles med et almindeligt gavekort til enhver anden forretning. I dette tilfælde vil værdien blive skattepligtigt for medarbejderen. Modsat vil gavekortet ikke være skattepligtigt for medarbejderen, hvis gavekortet kan anvendes til et specifikt mindre udvalg af gaver.

Selvom jeres ide med, at medarbejderne kan donere deres julegavebeløb til et velgørende formål, er gjort med en god hensigt, kan dette give nogle skattemæssige konsekvenser for jeres medarbejdere. Idet medarbejderen i jeres eksempel selv har muligheden for at vælge, hvilket velgørende formål donationen skal gives til, samtidig med at beløbet, der gives, vil være kendt for medarbejderen, vil dette kunne blive skattepligtigt for medarbejderen. Beløbet vil blive sidestillet med løn, som medarbejderen hermed selv disponerer over, da dette kan gives til et formål efter eget valg. Medarbejderen vil derfor blive skattepligtig af det fulde beløb i nævnte eksempel. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på reglerne, hvis der ønskes at gives donationer til velgørende formål i julegave til medarbejderne.

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('