Insight

Underskud ved salg af hjemmeproduceret kunst

Jeg har et spørgsmål om skat, der angår muligheden for at fratrække et underskud i sin indkomst. Jeg er autodidakt kunstner, der er begyndt at sælge mine værker over sociale medier. I den forbindelse har jeg indkøbt materialer i form af maling, stativer, lærreder og pensler. Jeg har også sendt nogle af mine malerier til tryk, så jeg kan sælge dem som plakater. Jeg arbejder som skolelærer på fuld tid og maler kun i min fritid. Salget er ikke gået som forventet, og jeg har i den forbindelse haft et underskud på 10.000 kr. Mit spørgsmål er, om jeg kan fratrække underskuddet i min personlige indkomst?

For at kunne fratrække underskud i ens personlige indkomst, skal man udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. For at blive kvalificeret til at drive selvstændig erhvervsvirksomhed er der opstillet kriterier, som aktiviteten skal opfylde. Hvis disse ikke bliver opfyldt, vil aktiviteten blive anset som hobbyvirksomhed, som medfører, at et eventuelt underskud ikke kan fratrækkes. 

Nedenfor omtaler vi nogle af disse kriterier. Ingen af kriterierne er i sig selv afgørende for, om der foreligger en selvstændig erhvervsvirksomhed. Det anbefales derfor altid at tage fat i en rådgiver, der kan afklare, om der foreligger en selvstændig erhvervsvirksomhed eller ej.

Et af kriterierne er, om der er udsigt til, at virksomheden bliver rentabel, altså giver overskud før eller siden. Normalt anlægger skattemyndighederne en betragtning om, at virksomheden giver overskud inden for en kortere tidshorisont efter etableringen. Udover at virksomheden skal give overskud, indebærer rentabilitetskriteriet også en rimelige forretning af det investerede kapital og en rimelig driftsherreløn, hvis der bliver ydet en arbejdsindsat i virksomheden. 

Underskuddet skal være forbigående. Det betyder, at hvis virksomheden hvert år laver underskud, og dette underskud bliver neutraliseret af ejerens stabile lønindtægt, taler dette imod, at der foreligger en selvstændig erhvervsvirksomhed. I dit tilfælde, hvor der er tale om første års underskud, er det på nuværende tidspunkt for tidligt at konkludere, om underskuddet er forbigående. Såfremt der fortsat er underskud efter de første 2-3 år, må det forventes, at skattemyndighederne ikke vil anerkende fradrag fremadrettet. Under alle omstændigheder anbefales det, at der foreligger realistiske budgetter for den forventede drift i de kommende år, således at det kan sandsynliggøres, at forventningen om overskud kan opfyldes.

Ved vurderingen ses også på, om skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til eget brug. Her bliver der lægt på, om det indkøbte til virksomheden i overvejende grad bliver brugt privat. I dit tilfældet vil dette kunne komme til udtryk ved, at de malerier, du producerer, i overvejende grad bliver brugt til at udsmykke dit private hjem eller bliver givet som gaver til familier og venner. Dette vil tale for, at der foreligger en hobbyvirksomhed og ikke en selvstændig erhvervsvirksomhed.

Den ovenstående oplistning af kriterier er kun en lille del af alle de kriterier, der kan ligges vægt på ved bedømmelsen af, om der foreligger en selvstændig erhvervsvirksomhed. En fuldstændig gennemgang af alle kriterier vil være for omfattende i dette format. Det anbefales derfor endnu en gang at kontakte en skatterådgiver, der kan afgøre, om der foreligger en selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Vi har således heller ikke mulighed for ud fra de givne oplysninger at afgøre, om den kunstneriske virksomhed vil blive anset for hobby eller virksomhed. 

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('