Insight

Håndværkerfradrag i kolonihaven?

Sidste år anførte jeg fradrag på min selvangivelse for nogle håndværkerydelser i forbindelse med nye vinduer i vores hus. Min kone og jeg var meget glade for fradraget, da vi nok ikke havde fået sat de nye vinduer i uden. For nyligt har vi så erhvervet os et kolonihavehus, som trænger til nogle forbedringer. Mit spørgsmål går derfor på, om min kone og jeg kan tage fradrag i forbindelse med de forbedringer, vi får lavet i vores kolonihavehus?

Håndværkerfradrag i kolonihaven?

Der er som udgangspunkt nogle krav, som skal overholdes, for at der gives håndværkerfradrag efter Boligjobordningen. Der er både en håndværkerdel og en servicedel af fradragsordningen, heraf navnene håndværkerfradrag og servicefradrag, som omhandler henholdsvis håndværksmæssige forbedringer samt serviceydelser i hjemmet, så som rengøring, børnepasning mv.

For at der gives fradrag, skal personen, som ønsker fradraget, være skattepligtig til Danmark og være fyldt 18 år ved indkomstårets udløb samt have fast bopæl i boligen eller eje det fritidshus, hvorpå man ønsker fradrag for udgifter.

Angående fritidshuse er det et krav for at kunne få fradrag, at I som ejere betaler ejendomsværdiskat af fritidshuset på tidspunktet for arbejdets udførelse. Det afgørende for, om du og din kone kan tage fradrag for forbedringer i jeres kolonihavehus, er derfor, om I betaler ejendomsværdiskat af kolonihavehuset. I det tilfælde hvor I betaler ejendomsværdiskat, vil I have mulighed for at tage et fradrag, hvis ellers de yderligere betingelser er opfyldt. Modsat vil I altså ikke kunne få fradrag, hvis I ikke betaler ejendomsværdiskat af kolonihavehuset.

Det bemærkes, at langt de fleste kolonihavehuse er fritaget for ejendomsværdiskat som følge af reglerne om vurdering af fast ejendom. Vi kan ikke ud af det foreliggende afgøre, om det også gælder for jeres situation, hvorfor vi kort orienterer om muligheden for håndværkerfradrag, såfremt I skal betale ejendomsværdiskat.

Der kan kun gives håndværkerfradrag, når arbejdet omhandler grøn istandsættelse af fritidshuset. Det vil sige energisparende foranstaltninger, som eksempelvis forbedret isolering af boligen, udvendigt malerarbejde og udskiftning af ruder og vinduer osv. Er I i tvivl om, hvilke ydelser der kan tages fradrag for, henviser vi til SKATs hjemmeside. I forbindelse med servicefradraget er det også værd at bemærke, at dette ikke gives, hvis fritidshuset har været anvendt til udlejning i indkomståret.
Fradraget kan tages for arbejdsløn inklusive moms, og I kan derfor ikke tage fradrag for materialer. Arbejdet skal udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Udgifterne skal yderligere betales elektronisk, fx med dankort, MobilePay eller netbank, og I kan derfor ikke få et fradrag, hvis ydelserne er betalt kontant.
For indkomståret 2018 kan der tages håndværkerfradrag med op til 12.000 kr. pr. person. Satserne reguleres årligt for det enkelte indkomstår. Fradragene kan som nævnt tages af alle personer, som opfylder kravene. Derfor vil både du og din kone kunne få fradraget, hvis I begge er ejere af kolonihavehuset. Det er en betingelse for fradragene, at betalingen for det udførte arbejde kan dokumenteres.

Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen er sket. Dog vil arbejde, som er udført i 2018, hvor betalingen sker senest den 28. februar 2019, kunne henføres til indkomståret 2018.

Samlet set må I altså først undersøge, om I betaler ejendomsværdiskat af jeres kolonihavehus. Hvis dette er tilfældet, må I vurdere, om jeres håndværkerydelser vil kunne give fradrag efter reglerne, på baggrund af ydelsernes karakter. Efter arbejdet er udført, skal I huske at gemme fakturaen for arbejdet, som I skal bruge, når I skal angive fradraget på jeres selvangivelser.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('