Insight

Sponsorfribilletter betalt af arbejdsgiver

Jeg ejer en mindre lokal virksomhed, som sponsorerer den lokale håndboldklub. I den forbindelse giver virksomeden af og til de ansatte mulighed for at få billetter til weekendens kampe for hele familien, inkl. spisning før kampen. Ud over billetterne giver vi som virksomhed også smågaver i løbet af året til de ansatte så som vin og chokoladegaver og en julegave til jul eller måske et påskeæg til påske. Der er så mange regler omkring beskatning af medarbejdergoder, og jeg vil derfor gerne sikre mig, at jeg gør tingene rigtigt. Jeg vil derfor gerne høre, om virksomheden kan give disse billetter og andre goder til de ansatte, uden at de skal beskattes af dem? Og i tilfælde af, at de er skattepligtige, skal de så selv indberette noget, eller er det virksomheden, der er forpligtet til det? Vi prioriterer vores lokale kampe rigtig højt, fordi vores ansatte sætter stor pris på dem. Jeg håber derfor ikke, jeres svar ændrer på vores nuværende arrangementer.   

Som hovedregel skal personalegoder, der har en økonomisk værdi, beskattes hos medarbejderen ved værdiansættelse af godet til markedspris. Der findes dog undtagelser, hvorefter nogle personalegoder er skattefrie for medarbejderen.

Sponsorbilletter til sportslige eller kulturelle arrangementer er omfattet af skattefriheden for medarbejdere i de tilfælde, hvor billetterne modtages som et led i et ansættelsesforhold og forudsat, at visse betingelser er opfyldt.

For det første skal billetterne være en tillægsydelse til en sponsorkontrakt, som den ansattes arbejdsgiver har indgået. For det andet skal reklameværdien udgøre hovedydelsen i sponsoraftalen (tillægsydelserne skal have en underordnet værdi i forhold til hovedydelsens værdi), og for det tredje skal modtageren være ansat i den sponserende virksomhed.

Da dine ansatte modtager billetterne fra dig som arbejdsgiver, og billetterne, de modtager, er en tillægsydelse til sponsoratet fra virksomheden til håndboldklubben, samt at formålet med sponsoratet ikke er at få billetter, men at få en reklameværdi, kan dine ansatte modtage billetterne skattefrit.

Når fribilletten omfatter, at der til kampen serveres mad og/eller drikke under arrangementet, og fribilletten derudover opfylder betingelserne ovenfor, vil bespisningen inkl. drikkevarer ikke skulle beskattes særskilt, men anses for omfattet af skattefriheden for fribilletter. Der er yderligere ikke fastsat en maksimumgrænse for, hvor mange fribilletter du som arbejdsgiver kan give til dine ansatte skattefrit pr. arrangement, eller hvor mange fribilletter dine ansatte kan modtage skattefrit på et år.

Dine ansatte vil derfor ikke skulle beskattes hverken af fribilletterne eller forplejningen.

I forhold til andre generelle personalegoder som vingaver, chokoladegaver, julegaver og andre naturalier beskattes de ansatte medarbejdere kun heraf, hvis godernes værdi samlet overstiger en grundværdi på 1.200 kr. pr. år. (2019-sats). Overstiger den samlede værdi af deres individuelle personalegoder beløbsgrænsen på 1.200 kr., bliver de som medarbejdere beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. De kan dog altid modtage en julegave fra virksomheden på en værdi op til 800 kr. (2019-niveau), uden at de som medarbejdere skal beskattes af beløbet. Dog skal de beskattes af julegaven, hvis den overstiger en værdi på 800 kr.

Modtager medarbejderne et personalegode, der i sig selv overstiger en værdi af 1.200 kr., har du som arbejdsgiver pligt til at indberette værdien af godet til SKAT. Overstiger medarbejdernes enkelte personalegoder ikke 1.200 kr., er de selv forpligtet til at indberette dine personalegoder, hvis de tilsammen overstiger 1.200 kr.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('