Insight

Fællesudgifter i en ejerforening

Jeg ejer og bor i en ejerlejlighed i en ejendom med 10 lejligheder. Ud over betaling af terminsydelser på mine lån betaler jeg også til ejerforeningen til dækning af fællesudgifter mv. Nu er vi i ejerforeningen blevet enige om, at taget på ejendommen skal udskiftes. Det vil koste i omegnen af 1.000.000 kr. med det hele. Det er tanken, at ejerforeningen optager et lån, og at vi hver især hæfter personligt og solidarisk for lånet i forhold til tinglyst fordelingstal. Jeg går ud fra, at der ikke er fradrag for nogen del af disse udgifter til nyt tag m.m., eller er vi faktisk skattemæssigt berettiget til fradrag?

 

Vi forstår, at lånet udelukkende er optaget af hensyn til medlemmerne, og ejerforeningen har ved optagelsen af lånet ikke handlet på egne vegne, men som fuldmægtig på vegne af medlemmerne. Lånet skal endvidere ses som et alternativ til, at I som medlemmer selv optager et lån i forbindelse med renoveringen.

Det er vores umiddelbare vurdering, at I som medlemmer af ejerforeningen hæfter direkte for gælden og juridisk må anses for debitorer i skyldforholdet.

Det er derfor vores opfattelse, at de med byggelånet forbundne renteudgifter kan henføres til det enkelte medlem af ejerforeningen som rette juridisk forpligtet debitor, og det enkelte medlem er derfor berettiget til at fratrække en forholdsmæssig andel af renteudgifterne i den skattepligtige indkomst.

Det er også vores vurdering, ud fra de foreliggende oplysninger, at der ikke er fradrag for udgifterne til det nye tag – uanset om udgifterne betales direkte af jer som ejere eller via opkrævning som en del af fællesudgifterne.

Vi anbefaler dog, at der søges om specifik rådgivning hertil, idet låneaftalen mv. bør gennemgås, før det entydigt kan afgøres, om der er fradrag for udgifter til taget og til renteudgifterne, især for de ejere, som udlejer deres ejerlejlighed.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('