Insight

Udlejning af lejlighed til bror

Jeg har et spørgsmål angående min ejerlejlighed og de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med udlejning, som jeg håber, I kan svare på. Jeg bor pt. i Aarhus, hvor jeg har studeret. Her har jeg boet i en ejerlejlighed, som jeg selv har købt. Problemet er nu, at jeg har fået arbejde i Ringkøbing, så jeg har fundet mig en ny lejlighed der. Min lillebror mangler et sted at bo i Aarhus, da han lige er kommet hjem fra udveksling. Vi tænkte derfor, at han kunne leje min lejlighed af mig og så betale de udgifter, jeg har i forbindelse med mit lån i lejligheden. Er der noget skattemæssigt, jeg skal være opmærksom på, hvis jeg vælger at udleje som beskrevet?

 

Lejeindtægter fra udlejning af ejendomme til slægtninge og lignende, og i dette tilfælde din bror, skal medregnes ved din indkomstopgørelse på samme måde som udlejning til tredjemand.

Udlejningen af ejerlejligheden beskattes med et beløb, svarende til markedslejen (den objektive udlejningsværdi) med fradrag af de udgifter, der er forbundet med udlejningen.

Du vil som udlejer, i tilfælde af at lejen er sat lavere end markedslejen, blive beskattet af ikke kun den faktiske betalte leje, men også differencen op til markedslejen. Du bliver altså beskattet af markedslejen, lige meget hvor lidt din bror betaler i husleje, også hvis han intet betaler for at bo i lejligheden.

Der vil derfor ikke være noget problem i, at du udlejer din lejlighed til din bror, så længe du er opmærksom på den markedsleje, som er for din lejlighed, da det er denne, som du faktisk vil blive beskattet af.

Markedslejen kan beskrives som den lovlige leje, der vil kunne opnås ved udlejning af en udlejningsejendom til en ikke-nærtstående person efter lejelovgivningens regler. Markedslejen er herefter værdien af det udlejede, som fastlægges ved en sammenligning af den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for en tilsvarende bolig med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand.

Udover denne værdifastsættelse skal du være opmærksom på, at opkrævning af lejen medgår til at betale de sædvanlige udgifter, som en udlejer har. Dvs. renter af lån, ejendomsskatter, bidrag til ejerforeningen m.m. Derimod er det normalt, at lejer afholder udgifter til især lys og varme.

Du skal være opmærksom på, at du skal oplyse indtægterne fra udlejningen i forbindelse med årsopgørelsen hvert år. Oplysningerne afgives i rubrikkerne med selvstændig virksomhed.

Både du og din bror skal være opmærksomme på huslejens værdi, da dette også kan få betydning for din brors skattepligt. En for lav fastsættelse af huslejen anses for en økonomisk fordel for din bror.

Hvis huslejen er sat lavere end den faktiske værdi, dvs. markedslejen, anses fordelen for en gave fra dig til din bror på differencen mellem det faktiske betalte og markedslejen. Da der er tale om din bror, som ikke er omfattet af din gaveafgiftskreds, vil din bror skulle medregne denne modtagne værdi ved sin opgørelsen af sin personlige indkomst.

Det er derfor vigtigt, at I fastsætter den korrekte huslejeværdi for at undgå de ovenfor nævnte skattemæssige konsekvenser ved en forkert fastsættelse af lejen.

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('