Insight

Skitur med arbejdspladsen

Lige før jul læste jeg jeres artikel omkring en firmajulefrokost i København, som kunne blive skattepligtig for medarbejderen. Det har givet mig anledning til at skrive et spørgsmål til jer, da jeg kan blive i tvivl, om vores firmabetalte skitur også kan give anledning til beskatning hos os som medarbejdere. Vi har i mit firma i mange år taget afsted på en 4-dages skitur til Norge, hvor hele turen bygger op omkring teambuilding. Det er en rigtig hyggelig og sjov tur, som virkelig ryster os sammen. Jeg har ikke før tænkt over, hvorvidt der kunne være risiko for, at vi kan blive beskattet af turen, og jeg synes, det lyder mærkeligt, da jeg kender flere firmaer, der tager afsted på arbejdsgiverbetalte skiture.

Kan I forklare mig reglerne, og om skiferien rent faktisk er skattepligtig for os?

Som udgangspunkt er alle indtægter modtaget fra din arbejdsgiver skattepligtige, og der sondres ikke mellem indtægter bestående i penge og indtægter bestående i formuegoder af pengeværdi. Rejsens værdi skal derfor som udgangspunkt medregnes til jeres skattepligtige indkomst, når I modtager goder som led i jeres ansættelsesforhold. Der er dog nogle undtagelser.

Medarbejdere, der deltager i en arbejdsgiverbetalt rejse, er ikke skattepligtige heraf, når der er tale om en egentlig forretningsrejse. En forretningsrejse skal forstås som en rejse, der har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Såfremt rejsen efter en samlet vurdering anses for at være af privat, turistmæssig og social karakter, er der ikke tale om en erhvervsmæssig begrundet rejse. For ferierejser og andre rejser, der hverken har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, eller i øvrigt tilgodeser arbejdsgiverens interesse, skal der altså ske beskatning hos dig som medarbejder, uanset at der i øvrigt er en forretningsmæssig begrundelse for deltagelsen.

Det skal afgøres efter en samlet konkret vurdering, hvorvidt jeres skitur kan antages at udgøre en forretningsrejse. Praksis vedrørende skiture er meget hård, og der er en række afgørelser, hvor arbejdsgiverbetalte skiture bliver skattepligtige for de deltagende medarbejdere. For at give dig en ide om, hvor meget fagligt indhold, der skal indgå i rejsen, har vi her skitseret, hvordan praksis ser ud på nuværende tidspunkt. Efter praksis er skiløb med kolleger og/eller forretningsforbindelser ikke blevet anerkendt som fagligt indhold eller som en teambuilding-aktivitet (som kan anses for fagligt indhold). En af udfordringerne ved disse ture er, at det faglige indhold ikke vurderes at fylde nok, hvis der er mulighed for skiløb det meste af dagen. Konkret har faglige aktiviteter på et par timer om formiddagen og fælles aftenarrangement ikke været tilstrækkeligt til at undgå, at en konkret tur blev vurderet som overvejende turistmæssig og dermed bliver skattepligtig.

Jeres skitur fremstår som en skitur, hvor der efter vores opfattelse er en nærliggende risiko for, at rejsen vil blive anset for en ikke-erhvervsmæssig rejse, men det kræver altid en konkret vurdering med baggrund i fastlagte programmer for såvel de faglige som de mere turistmæssige punkter de enkelte dage. Vi anbefaler derfor, at du eller din arbejdsgiver opsøger rådgivning i forbindelse med planlægning af jeres skitur. For at værdien bliver skattefri for jer som medarbejdere, skal der være nogle meget stærke faglige argumenter for, at skiferien er i din arbejdsgivers interesse. Det er indtil nu ikke lykkedes at få en arbejdsgiverbetalt skitur på 4 dage skattefri for medarbejdere.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('