Insight

Fradrag for udgifter til måltider ved udearbejde samt overarbejde

Jeg arbejder som taxachauffør, og i den forbindelse bruger jeg flere penge på mad om måneden end andre lønmodtagere, da jeg ikke må spise i bilen og heller ikke har adgang til en kantine, hvor jeg kan medbringe min egen mad eller købe mad. En kollega fortalte mig, at jeg kan få fradrag for de merudgifter, jeg har til min kost i forbindelse med mit arbejde, men jeg kan ikke gennemskue reglerne på området. Kan I hjælpe med, hvorvidt jeg kan få fradrag herfor eller ej? Herudover diskuterede min kollega og jeg, om man kan få fradrag i forbindelse med overarbejde, da vi ligeledes har merudgifter til kost i denne forbindelse. Kan man få fradrag i forbindelse med overarbejde?

Udgifter til mad og drikke er som hovedregel en privat udgift, som lønmodtagere ikke kan få fradrag for. I særlige situationer kan arbejdsforholdene for lønmodtagere, der har arbejde uden for et fast arbejdssted, dog gøre, at lønmodtageren er nødt til at afholde særlige udgifter i forbindelse med spisning inden for arbejdstiden.

For at få fradrag for udgifter til måltider skal lønmodtageren ud over merudgiftens størrelse også dokumentere, at udgiften har været nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. I praksis er det vanskeligt at dokumentere. Eksempelvis fik en buschauffør ikke udefradrag, fordi han kunne have haft en madpakke med i en køletaske. I kombination med bundgrænsen for lønmodtagerfradrag, der yderligere begrænser muligheden for udefradrag, vil det derfor i praksis være sjældent, at lønmodtagere kan få fradrag for måltider ved udearbejde. Dog er der en afgørelse på, at en taxachauffør, som ikke må spise i bilen og ikke har adgang til et spiselokale, vil kunne få fradrag for de nødvendige merudgifter til kost.

En lønmodtager kan få fradrag for dokumenterede merudgifter i forbindelse med overarbejde. Det vil typisk være, hvis lønmodtageren på grund af overarbejde har merudgifter ved ikke at kunne nå hjem at spise. En lønmodtager har kun ret til fradrag for en sådan merudgift ved overarbejde, hvis det er nødvendigt at få et måltid uden for hjemmet ved overarbejdet. Det vil sige, at lønmodtageren kun kan få fradrag, hvis arbejdet er udført uden varsel, har varet i mindst tre timer ud over den normale daglige arbejdstid eller er sket i tilslutning til den normale arbejdsdag. 

En lønmodtager kan ikke få fradrag, hvis vedkommende selv har mulighed for at tilrettelægge sit arbejde, eller overarbejdet er en følge af rådighedspligt eller rådighedstjeneste eller på anden måde er led i det normale arbejdsmønster. Fradrag for udgifter ved overarbejde er omfattet af bundgrænsen på 6.200 kr. årligt (2019).

Ud fra ovenstående er det i praksis sjældent, at lønmodtagere kan få fradrag til måltider ved udearbejde, men da du er taxachauffør, som ikke må spise i bilen og ikke har adgang til en kantine, hvor du enten selv kan medbringe mad eller købe mad, vil du godt kunne få fradrag for de nødvendige merudgifter til kost, så længe merudgiften kan dokumenteres. Du skal altså kunne dokumentere, at der er merudgifter som følge af arbejdet, hvilket indebærer, at du kan fremlægge bilag m.m. Herudover er det altså kun den del af merudgiften, som overstiger 6.200 kr., der er fradrag for. Vi forudsætter her, at du ikke har andre lønmodtagerudgifter, der omfattes af bundfradraget.

Derudover vil du ligeledes kunne få fradrag for merudgifter til kost i forbindelse med overarbejde, så længe disse udgifter kan dokumenteres. Herudover skal det være nødvendigt at få et måltid i forbindelse med overarbejdet. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('