Insight

Høreapparat betalt af arbejdsgiver, skattepligtig?

Jeg er medejer af en mindre produktionsvirksomhed i udkanten af Silkeborg. En af mine ansatte var så uheldig, at han blev høreskadet i forbindelse med et uheld i produktionshallen. Det er nu noget tid siden, men han døjer stadig meget med manglende hørelse, så meget at det hæmmer udførelsen af hans arbejde i produktionen. Vi har derfor snakket om internt, om vi skulle købe et høreapparat til ham fra virksomheden, så han igen kan arbejde på samme vilkår som de øvrige ansatte. Vi tænker, det giver god mening, når nu hans høretab er et resultat af en arbejdsskade. Vi er lidt i tvivl om, om vi overhovedet må stille et til rådighed, og om det giver nogle skattemæssige problemer for vores medarbejder? Jeg har hørt fra en af vores nabovirksomheder, at de dækker udgiften til skærmbriller til deres medarbejdere, så jeg tænker, det må være det samme?

Brugen af høreapparater eller briller anses som udgangspunkt som privat, ud fra et skattemæssigt synspunkt. Derfor vil udgangspunktet derfor også være, at udgifter til høreapparater/læsebriller tilhører privatsfæren og dermed ikke er arbejdsrelateret. Hvis en arbejdsgiver derfor vælger at betale for denne udgift for sine ansatte, vil dette anses for skattepligtig for medarbejderen, hvis værdien overstiger grænsen for mindre personalegoder. Grænsen i 2019 og 2020 er 1.200 kr. pr. år. Bemærk, at dette grundbeløb skal kunne indeholde alle modtagne goder fra arbejdsgiveren, som ikke er arbejdsrelaterede, dvs. julegave mv. Værdien af det modtagne gode fastsættes ud fra markedsværdien. Da hørerapparater normalt har en højere markedsværdi end denne beløbsgrænse, vil udgangspunktet være beskatning af høreapparatet hos medarbejderen. Værdien til beskatning er markedsværdien på høreapparatet.

Der er dog undtagelser til ovennævnte principper. Det er nemlig korrekt, at en arbejdsgiver kan stille skærmbriller til rådighed for sine medarbejdere, hvis særlige betingelser er opfyldt. Skattestyrelsen har gennem praksis godkendt, at arbejdsgiveren betaler for skærmbriller til de ansatte, når skærmbrillerne stilles til rådighed for medarbejderne til brug for arbejdets udførelse på arbejdspladsen. Skærmbriller til brug for arbejdet blev bl.a. fritaget for beskatning i henhold til praksis fra Skatterådet, da de var nødvendige, jf. Arbejdstilsynets skærmbekendtgørelse. Der er endnu ikke indskrevet en tilsvarende praksis hos skattemyndighederne for at undtage høreapparater for beskatning. Vi kan derfor ikke med sikkerhed oplyse, om Skattestyrelsen vil behandle høreapparater og skærmbriller ens. Den eneste måde at få sikkerhed på jeres spørgsmål om høreapparater er ved at anmode Skattestyrelsen om et bindende svar på spørgsmålet.

Supplerende info omkring skærmbriller: En medarbejder kan altså som udgangspunkt få stillet skærmbriller til rådighed fra arbejdsgiveren skattefrit. Dog kan dette ændre sig, hvis medarbejderen tager brillerne med hjem og benytter dem privat. Det er altså kun den arbejdsrelaterede anvendelse, der er skattefri, uafhængigt af hvorhenne arbejdet udføres. Medarbejderne kan derfor godt benytte brillerne på en hjemmearbejdsdag eller i forbindelse med et kursus ude af huset. Men de konkrete forhold skal sandsynliggøre, at skærmbrillerne medbringes uden for det primære arbejdssted af hensyn til arbejdet. Derfor bør både medarbejder og arbejdsgiver være opmærksom på de betingelser, som brillerne stilles til rådighed på. Yderligere er det vigtigt, at det er arbejdsgiveren, som har ejerskabet over brillerne og ikke medarbejderen, da dette vil medføre beskatning hos medarbejderen, hvis brillerne anses for foræret til medarbejderen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('