Insight

Udstykning af sommerhusgrund og salg af nyopført som-merhus

Jeg ejer sammen med en anden i lige sameje et sommerhus, hvor der foreligger en mu-lighed for at udstykke en grund mere. Vi planlægger at udstykke grunden, men er i tvivl om vi skal sælge grunden selvstændigt, eller om vi skal opføre et nyt sommerhus på grunden.