Insight

Beskatning af amatørsportsudøvere

Jeg har altid brugt meget tid på at udøve min sportsgren. Det har jeg gjort, siden jeg var helt lille, og dyrker den sideløbende med mit arbejde nu som voksen. De seneste år er dog blevet endnu mere seriøse, hvor jeg har deltaget i flere stævner, hvor jeg også har vundet nogle præmiepenge. Jeg har flere udgifter med at komme til og fra stævner og også til udstyr generelt. Jeg er dog meget i tvivl om, hvordan skattereglerne er på området, og om jeg måske går glip af fradrag eller andet i forbindelse med min sport. Har I mulighed for at oplyse mig omkring skattereglerne, og om jeg kan få nogle fradrag?

Da du tjener penge ved at dyrke sport sideløbende med dit arbejde, kan du benytte dig af reglerne om hobbyvirksomhed.

Når der drives hobbyvirksomhed, sker der en opgørelse af indkomsten efter nettoprincippet. Dermed vil udgifterne i forbindelse med idrætsudøvelse kunne trækkes fra de skattepligtige indtægter, som du tjener i forbindelse med udøvelsen af sporten. 

Som udgifter i forbindelse med din sportsudøvelse vil udgifter som eksempelvis sportstøj, udstyr og rekvisitter, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med konkurrencer, stævner og lignende, transportudgifter til træning samt udgifter til massage og fysioterapi kunne anses som fradragsberettigede udgifter, så længe disse anses for at ske i nær tilknytning til sportsudøvelsen. Det vil være en konkret vurdering, om udgifterne anses for at være fradragsberettigede. Dette indebærer, at udgifterne ligger indenfor den naturlige ramme for sportsgrenen, og at udgifterne ikke vil kunne karakteriseres som private udgifter uden relation til sportsudøvelsen. 

På samme måde vil indtægterne fra sportsgrenen indgå i indkomstopgørelsen, om end disse er præmiepenge fra turneringer eller honorar fra en sponsor. Værdien af pokaler, medaljer og lignende tæller ikke med i opgørelsen. Der skal være tale om kontante præmier, præmiechecks eller værdien af præmier i form af varer, som skal medtages i opgørelsen. Præmiebonusser, som udbetales af Team Danmark til medaljetagere ved de olympiske eller paralympiske lege, er skattefri og vil ikke medgå i opgørelsen.

Et eventuelt overskud ved opgørelsen vil blive beskattet som personlig indkomst, mens et eventuelt underskud vil blive betragtet som en ikke-fradragsberettiget privatudgift. Der er dermed ikke mulighed for blot at medtage en masse udgifter og ingen indkomst i hobbyvirksomheden, da dette vil resultere i samme resultat som uden hobbyvirksomhed. Der er altså tale om kildeartsbegrænset fradrag. Der vil heller ikke være mulighed for at henføre underskud til et efterfølgende år. Alle indtægter og udgifter skal følge retserhvervelsesprincippet og skal dermed medtages i det indkomstår, som indtægten eller udgiften relaterer sig til. 

Du skal være opmærksom på, at du bør lave regnskab for hobbyvirksomheden og bogføre dine indtægter og udgifter. På den måde vil du kunne dokumentere din hobbyvirksomhedsomsætning, såfremt der skulle opstå spørgsmål herom fra Skattestyrelsen. Det eventuelle overskud af din hobbyvirksomhed vil, som nævnt, blive beskattet som personlig indkomst. Dette overskud skal du selvangive som ”anden personlig indkomst” på din selvangivelse for indkomståret. Anden indkomst udgøres normalt af A-indkomst (løn, SU mv.) og B-indkomst (honorarer mv.).

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('