Insight

Fradrag ved udlejning af campingvogn

Jeg har sammen med min kone camperet i mange år, og vi har begge stor glæde af vores campingvogn, som vi fik brugt flittigt i løbet af den varme sommer sidste år. I år regner vi dog med at tage på en charterferie med vores børn og børnebørn, og vi forventer derfor ikke at skulle bruge vores campingvogn i samme grad i år. Det er kommet mig for øre, at der er kommet nye lukrative regler for udlejning af campingvogne som vores. Derfor overvejer vi nu, om vi skulle prøve at udleje vores campingvogn i år. Har I mulighed for at gennemgå skattereglerne, og om der gives et fradrag i forbindelse med en eventuel udlejning?

Det er korrekt, at der er kommet nye regler på udlejningsområdet, som ændrer på de hidtidige regler. De nye regler fremmer periodevise udlejninger hos privatpersoner ved netop at gøre udlejning mere lukrativ gennem ændring af beskatningen. Samtidig vil ændringerne også gøre det mere enkelt at fortage en udlejning gennem et udlejningsbureau eller udlejningstjeneste. Reglerne blev vedtaget i december 2018 og har tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018. En udlejning fortaget i løbet af 2018 vil derfor være omfattet af de nye regler. 

Tidligere var der ikke noget skattefrit bundfradrag at hente ved udlejning af eksempelvis en campingvogn som jeres. Hele indtjeningen ved en udlejning blev dermed beskattet som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.

Efter de nye regler gives der mulighed for at opnå et bundfradrag for udlejningen på 10.000 kr. i 2018 og 10.200 kr. i 2019, hvis de nærmere betingelser er opfyldt. Betingelsen for at opnå fradraget er, at udlejningen sker gennem en tredjepart, som skal indberette lejeindtægterne fra udlejningen. På den måde vil indtægterne kunne dokumenteres over for SKAT gennem tredjeparten, eksempelvis et udlejningsbureau. Betingelsen om indberetning fra en tredjepart gælder dog først fra 1. januar 2021, og kravet om indberetning vil derfor først skulle overholdes fra dette tidspunkt for at opnå fradragsretten. Opnås en lejeindtægt større end bundfradraget, skal der ske beskatning af 60 procent af lejeindtægten udover bundfradraget. Der gives altså et fradrag på 40 procent til dækning af de udgifter og slid mv., som påføres under eller opstår ved udlejningen. Reglerne svarer altså stort set til de allerede kendte regler for udlejning af fritidsboliger.

For jeres vedkommende vil de nye regler altså betyde, at I vil kunne udleje jeres campingvogn i løbet af 2019 og få et samlet bundfradrag på 10.200 kr.. En eventuel yderligere indtjening vil skulle fratrækkes 40 procent, og de resterende 60 procent vil herefter beskattes som personlig indkomst. I skal være opmærksomme på, at udlejningen skal indtægtsføres i det år, hvor udlejningen sker, og samtidig at en eventuel udlejning fra 2021 skal foregå gennem et udlejningsbureau.

De nye regler omkring bundfradraget er dog ikke kun begrænset til udlejning af campingvogne. Foruden udlejning af campingvogn gives der også fradrag for udlejning af bil, båd, autocamper og camplet. Derimod vil udlejning af trailere, havetraktorer og andre typer af køretøjer eller påhæng ikke give samme mulighed for fradrag. På samme måde gives der heller ikke mulighed for fradrag ved udlejning af eksempelvis værktøj eller andre aktiver, som eventuelt kan udlejes.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('