Insight

Beskatning af uddannelseslegater

Jeg læser på universitetet, hvor jeg i forbindelse med min uddannelse har mulighed for at tage på udveksling i udlandet. I den forbindelse vil jeg søge legatmidler hos en række private virksomheder for at få finansieret mit udvekslingsophold. Jeg har svært ved at overskue de mange regler omkring beskatning af legater. Derfor vil jeg høre, om jeg vil blive beskattet, hvis jeg modtager legatmidler i forbindelse med min udvekslingsophold og i så fald, hvordan jeg vil blive beskattet.

Som udgangspunkt anses legater for skattepligtig indkomst, hvis de ydes som hjælp til gennemførelse af en uddannelse. Dette gælder, uanset om betalingen sker efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller fra private legatmidler.

Hertil er der dog en række undtagelser. En af undtagelserne er, at studierejselegater er skattefrie, hvis det modtagne legat anvendes til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med en studierejse. Dog er det ikke nok, at legatet er bundet til anvendelse til bestemte udgifter, f.eks. studiebøger. For at et studierejselegat er skattefrit, skal formålet være en studierejse i udlandet, som typisk omfatter udenlandske skoler og læreanstalter. Herudover er det en betingelse for skattefriheden, at legatet er klausuleret. Det vil sige, at for at modtage legatet skal det være en betingelse, at legatet anvendes til et bestemt formål. Et eksempel herpå er, at legatet skal anvendes til opholdsudgifter i forbindelse med studierejsen. I tilfælde af, at legatet ikke bruges til formålet, er det skattepligtigt. Bruges legatet kun delvist til formålet, vil den resterende del være skattepligtig. Legatet vil endvidere blive skattepligtigt, hvis det anvendes til at dække andre udgifter i forbindelse med studierejsen end udgifter til rejsen, herunder udgifter til kost, logi, småfornødenheder og udgifter til undervisning.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('