Insight

Beskatning af fribilletter betalt af arbejdsgiver

Min arbejdsgiver er sponsor for vores lokale fodboldklub. I den forbindelse får vi ansatte mulighed for at få fribilletter til alle årets kampe, der spilles på hjemmebane. Jeg har svært ved at overskue de mange regler omkring beskatning af medarbejdergoder, så jeg vil høre, om jeg kan sige ja tak til at modtage fribilletter uden at skulle beskattes heraf? Og i tilfælde af, at der er inkluderet drikkevarer med fribilletterne, vil jeg så blive beskattet yderligere?

Som udgangspunkt skal personalegoder som f.eks. fribilletter, der har en økonomisk værdi, beskattes hos medarbejderen. Der foretages i den forbindelse en værdiansættelse af godet til den pris, som modtageren skal betale, hvis modtageren ønsker at købe det i almindelig fri handel (markedsprisen). Markedsprisen er beløbet, som medarbejderen vil blive beskattet af. Dette er begrundet med, at der er modtaget et vederlag i form af sparet privat forbrug. 

Hertil er der dog en række undtagelser, hvorefter nogle personalegoder er skattefrie for medarbejderen. Sponsorbilletter til sportslige eller kulturelle arrangerementer er et eksempel på et skattefrit personalegode, såfremt billetterne er modtaget som led i et ansættelsesforhold og opfylder følgende betingelser:

For det første, skal billetterne være en tillægsydelse til en sponsoraftale, som den ansattes arbejdsgiver har indgået. Det sker nemlig ofte, at virksomheder som led i sponsoraftaler modtager forskellige former for særlige ydelser i tilknytning til specielle arrangementer. Det behøver ikke nødvendigvis at være tillægsydelser i form af fribilletter, men kan også være f.eks. årskort, sæsonkort eller andre særlige ydelser i tilknytning til specielle arrangementer. Når en virksomhed modtager disse tillægsydelser, kan virksomheden enten bruge disse som repræsentation over for eksisterende eller potentielle kunder eller tildele dem til virksomhedens ansatte som personalegoder.

En anden betingelse, der skal være opfyldt, er, at reklameværdien udgør hovedydelsen i sponsoraftalen. Det vil sige, at tillægsydelserne skal have en underordnet værdi i forhold til hovedydelsens værdi. Og for det tredje skal modtageren være ansat i den sponsorende virksomhed, for at virksomheden kan uddele fribilletter skattefrit. 

Når vi forudsætter, at din arbejdsgivers sponsoraftale med sportsklubben er lavet ud fra et ønske om at opnå reklameværdi, vil du kunne modtage de nævnte fribilletter skattefrit. 

Er der ovenikøbet inkluderet forplejning med fribilletten som f.eks., at der til kampen serveres mad og/eller drikke under arrangementet, så vil dette ikke skulle beskattes særskilt, da det anses for omfattet af skattefriheden for fribilletterne, dog forudsat at fribilletten opfylder ovenstående betingelser. 

Situationen er en anden, såfremt den ansatte modtager ydelser fra en af virksomhedens samarbejdspartnere til privat brug. Her skal ydelsen beskattes som gave. Dette gælder også, hvis sådanne ydelser uddeles efter lodtrækning blandt de ansatte i virksomheden. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('