Insight

Udlejning af mit selskabs lejlighed til mig selv 

Jeg ejer et anpartsselskab, som ejer forskellige ejendomme. Formålet med anpartssel-skabet er at udleje ejendommene. I den forbindelse bor jeg i en af ejendommene med min familie. Jeg ejer anpartsselskabet som eneejer. Jeg betaler husleje til mit selskab hver måned og betaler, hvad jeg selv anser som markedsleje. Vil lejen medfører nogen skatteforpligtelser?

Når en eneejer af et kapitalselskab lejer en bolig af sit selskab, er der være flere forskellige skatteretlige spørgsmål, der kan opstå. Dette kan for eksempel være; bliver der betalt husleje, og svarer en evt. husleje til, hvad der kan opnås ved udleje til tredjemand.

Det første, der skal undersøges, er, om der rent faktisk bliver betalt husleje til selskabet som en følge af hovedanpartshaverens benyttelse af ejendommen. Hvis dette ikke er tilfældet, vil hovedanpartshaveren blive beskattet af fri bolig. Beskatningen vil som udgangspunkt ske som udbytteindkomst, men såfremt hovedanpartshaveren udfører arbejde for selskabet, kan værdien af den frie bolig anses for løn og dermed beskattes som sådan. Beskatningen sker i begge tilfælde som personlig indkomst, men anses anvendelsen af boligen som udbytte, er der ikke fradrag i selskabet for det, som svarer til lønudgiften.

Det lægges efterfølgende til grund, at der bliver betalt husleje som oplyst i spørgsmålet. Det skal derefter undersøges, om den betalte husleje svarer til det, der kan opnås ved udlejning til tredjemand.

Selvom huslejen svarer til, hvad der anses som markedsleje, er dette ikke ensbetydende med, at betalingen svarer til den skattemæssige værdi af lejemålet.  

Lovmæssigt ansættes værdien på grundlag af det største beløb af enten:

  • Ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret
  • Ejendommens anskaffelsessum opgjort efter ejendomsbeskatningsloven § 4, stk. 2 eller 3 med tillæg for forbedringer foretaget efter anskaffelsen.

Hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi:

  • Handelsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret i stedet for ejendomsværdien

Når beregningsgrundlaget er opgjort efter ovenstående, beregnes den skattemæssige værdi med 5 pct. af beregningsgrundlaget med tillæg af:

  • 1 pct. af den del af beregningsgrundlaget efter ejendomsværdiskatteloven, der ikke overstiger 3.040.000 kr.
  • 3 pct. af resten, svarende til det beregningsgrundlag for ejendommen, der skulle være anvendt, hvis ejendommen havde været omfattet af ejendomsværdiskatteloven.

Hvis der er forskel mellem den faktiske betalte husleje og den værdi, som kan beregnes ovenfor, bliver forskellen anset som løn eller udbytte til dig. Som nævnt er beskatningsprocenten ens hos dig, uanset om det benævnes løn eller udbytte.

Det ovenfor opstillede kan være meget besværligt selv at udregne, og det anbefales derfor at tage kontakt til en rådgiver, der kan være behjælpelig med udregningen og indberetningen til skattemyndighederne.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('