Insight

Forskudsopgørelsen for 2019

Jeg har et spørgsmål angående forskudsopgørelsen for 2019. Jeg hørte i radioen, at det fra den 13. november er muligt at rette sin forskudsopgørelse. Da jeg føler mig rimeligt uerfaren inden for skatteverdenen, vil jeg høre, om I kunne sætte mig lidt ind i, hvor relevant det er at se på min forskudsopgørelse? Eller kan jeg nøjes med selvangivelsen, når den skal laves?

Du har helt ret i, at SKAT den 13. november åbnede op for, at der kan rettes i forskudsopgørelserne for 2019.

Vi forudsætter, at din indkomst primært består i lønindkomst. Forskudsopgørelsen viser, hvor meget SKAT forventer, at du kommer til at tjene i løbet af det næste kalenderår – altså i 2019. På baggrund af oplysningerne om din forventede indkomst beregner SKAT, hvor meget du skal betale i skat i løbet af året (forskudsskat).

Forskudsskatten danner baggrund for det skattekort, som SKAT sender til din arbejdsgiver til brug for løbende indeholdelse af skat af din løn. Skattekortet fremgår øverst på din forskudsopgørelse – her kan du f.eks. se din trækprocent og fradrag (pr. dag, pr. uge, pr. 14. dag og pr. måned). Skattekort er en fællesbetegnelse for frikort, bikort eller hovedkort.

Din arbejdsgiver får automatisk dit skattekort/frikort. Når/hvis dit frikort er brugt op, trækker din arbejdsgiver dig automatisk i skat med den trækprocent, der står på din forskudsopgørelse.

Du kan derfor med fordel tjekke de beløb, som fremgår af din forskudsopgørelse og eventuelt tilrette de indkomster og fradrag, som ikke stemmer overens med dine forventninger for 2019. De oplysninger, som vil fremgå til at starte med, vil være baseret på dine indtægter og fradrag, som fremgik af din forskudsopgørelse sidste indkomstår.

Har din situation og økonomi ændret sig fra sidste år, bør du tilrette disse oplysninger hos SKAT. Dette vil hjælpe med til, at du ikke får en væsentlig restskat, når din årsopgørelse bliver dannet i marts, men også at en eventuel overskydende skat heller ikke bliver særlig stor. En større overskydende skat eller restskat betyder, at du ikke har været præcis nok med de forventninger, du har skrevet på din forskudsopgørelse.

Som eksempler på ændringer i din situation og din økonomi, som bevirker, at du bør tjekke/ændre din forskudsopgørelse, kan følgende nævnes:

-        Jobskifte eller stoppet med at arbejde

-        Mere eller mindre i løn

-        Køb og salg af fast ejendom

-        Du er blevet gift eller skilt

-        Ændrede renteudgifter (omlægning eller optagelse af lån)

-        Befordringsfradrag (ændret afstand til dit arbejde)

-        Modtagelse af socialydelse (f.eks. SU, pension)

-        Du har startet en virksomhed.

 

Du kan rette din forskudsopgørelse på SKATs hjemmeside via deres TastSelv-løsning. Når du fortager rettelser i dine oplysninger, vil SKAT lave en ny forskudsopgørelse samt et nyt skattekort til din arbejdsgiver. Skattekortet sendes automatisk til din arbejdsgiver, så du behøver ikke fortage dig noget i den forbindelse, som nævnt ovenfor.

Du kan som sagt allerede nu ændre i din forskudsopgørelse, men du vil også kunne foretage ændringer i løbet af året, hvis der kommer nye ændringer i din situation og økonomi. Derfor vil du godt kunne få flere forskudsopgørelser i løbet af samme indkomstår; det er dog kun den seneste, som er gældende. 

Når årsopgørelsen kommer, vil du kunne se, hvor præcise dine forventninger har været, og dermed om du har betalt for lidt eller for meget i skat i årets løb. Derfor vil vi råde dig til at tjekke og eventuelt rette din forskudsopgørelse, og altså ikke kun din selvangivelse. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('