Insight

Beskatning af crowdfunding-midler

Vi er et par ingeniørstuderende, som har et skattemæssigt spørgsmål, vi godt kunne tænke os at få svar på. Vi har sammen lavet et rigtigt fedt projekt i forbindelse med vores uddannelse, og vi overvejer at lave flere af denne ”enhed”, men vi har ikke rigtig penge til at finansiere det pt. Vi overvejer derfor at starte en crowdfunding for at skaffe penge til dem. Det er drømmen, at vi på sigt får sat vores enhed i produktion og startet en virksomhed. Vi er dog i tvivl om skattereglerne vedrørende crowdfunding og frygter lidt, at vi ikke vil kunne betale en eventuel skat af de indsamlede midler. Har I mulighed for at give os et indblik i, om midler fra crowdfunding vil være skattepligtige for os?

Til de læsere, som ikke er bekendt med crowdfunding, kan vi kort nævne, at dette er en metode, hvorpå man kan finansiere sine projekter gennem sit netværk eller via andet publikum på f.eks. internettet. Ved at fremstille sine idéer og sit projekt kan folk bakke op omkring dette ved forskellige former for bidrag. Derfor har jeres valg af crowdfunding også betydning for, hvilke skattemæssige konsekvenser det kan have for jer.

Generelt kan siges, at reglerne for crowdfunding tager udgangspunk i de generelle skatteregler, da der ikke er nogen specifik crowdfunding-lovgivning. Reglerne kan derfor i høj grad påvirkes af de konkrete forhold, og vi anbefaler derfor altid at få en rådgiver til at lave en vurdering af det konkrete tilfælde. Dette afhænger herunder bl.a. af, om der er tale om private personer eller en erhvervsvirksomhed. Nedenfor gennemgås regler, som er gældende, når der er tale om personligt ejet virksomhed/enkeltmandsvirksomhed.

Benytter I jer af donationsbaseret crowdfunding, hvorved folk støtter jeres projekt med et pengebeløb, vil beløbet blive betragtet skattemæssigt som gaver. Som modtagere vil I blive beskattet af det indsamlede beløb. Derfor skal I oplyse det modtagne beløb på årsopgørelsen via TastSelv. I bør overveje at ændre jeres forskudsopgørelse, således at I undgår en større restskat som følge heraf. Bidragsyderne får ikke fradrag for deres donationer. Desuden skal I, senest to uger før indsamlingen påbegyndes, anmelde donationen til Indsamlingsnævnet ved at udfylde en blanket. Blanketten kan findes på Indsamlingsnævnets hjemmeside. 

Ved en reward-baseret crowdfunding, hvor der altså gives en belønning og dermed en modydelse for donationen, eksempelvis hvis I giver en gratis færdiglavet ”enhed”, vil det skattemæssigt blive behandlet som et almindeligt salg. Derfor skal I som sælger betale skat af jeres salgsindtægt. Dette gøres på samme måde som ved donationsbaseret crowdfunding på årsopgørelsen, evt. som en del af resultatet af jeres virksomhed. I bør desuden være opmærksomme på, at der muligvis skal betales moms af beløbet. Dette vurderes ud fra en konkret vurdering. Er det donerede beløb større end belønningen/gavens faktiske værdi, vil differencen blive beskattet efter de donationsbaserede regler ovenfor. Hvis I har en virksomhed, er det værd at bemærke, at der ikke altid er fradrag for underskud. Er der tale om en hobbyvirksomhed, vil det ikke være muligt at trække underskuddet fra.

Lånebaseret crowdfunding betyder, som navnet antyder, at donationen skal tilbagebetales. Dette behandles skattemæssigt som et almindeligt lån. Dermed vil I skulle betale pengene tilbage, og der vil derfor ikke være tale om et beløb, som beskattes. Renteudgifter på lånet kan fratrækkes. Såfremt lånet eftergives, kan det have skattemæssige konsekvenser.

Desuden findes der aktiebaseret crowdfunding, som alene er relevant, såfremt jeres virksomhed etableres som aktie- eller anpartsselskab.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('