Insight

Beskatning af gaver til familien

Jeg har et spørgsmål i forbindelse med gaver til min familie. Jeg har solgt min virksomhed og vil i den forbindelse gerne give noget af fortjenesten til resten af min familie som en gave. Jeg er dog blevet i tvivl om, hvor meget jeg kan give, og om der skal betales skat af de modtagne gaver? Jeg påtænker, at min kone, mine to børn og deres samlevere samt mine 3 børnebørn alle skal modtage en gave som følge af mit virksomhedssalg.

Som udgangspunkt skal gaver regnes med ved indkomstopgørelsen. Der gælder dog en række særskilte regler for gaver mellem familiemedlemmer. Ved gaver til ægtefæller, børn, svigerbørn og børnebørn er det muligt at give skattefrie gaver, så længe gaven er under en bundgrænse. Bundgrænsen varierer i beløb, afhængig af hvem der modtager gaverne.  

Gave til din ægtefælle. Hvis du ønsker at give en gave til din ægtefælle, er det som regel skatte- og afgiftsfrit. Du kan derfor give lige så stor en gave til din ægtefælle, som du har lyst til. Der er dog en særregel vedrørende brugs- og indtægtsnydelser, men det antager vi, ikke er relevant her.

Gaver til dine børn. Du kan skattefrit give gaver til dine børn, svarende til en værdi på 65.700 kr. (i 2019) pr. barn. Hvis gaven overstiger de 65.700 kr., skal der betales en gaveafgift på 15 % af det beløb, der overstiger 65.700 kr. Hvis din påtænkte gave overstiger dette beløb, er det muligt at lade dine ægtefælle give en gave også. Som beskrevet ovenfor kan du skattefrit overføre penge til din ægtefælle. Da din ægtefælle også må give gaver til en værdi af 65.700 kr. skattefrit., kan I tilsammen give hvert af jeres børn en gave på i alt 131.400 kr. skattefrit.

Der gælder samme regler for gaver til dine børnebørn. Der kan altså gives en skattefri gave til hvert af dine 3 børnebørn på i alt 131.400 kr., hvis din ægtefælle også er med til at give.

Gaver til dine svigerbørn. Hvis dine svigerbørn er gift med dine børn, har du også mulighed for at give skattefrie gaver op til et beløb på 23.000 kr. (i 2019). Som beskrevet ovenfor kan din ægtefælle også give gaver til dine svigerbørn på samme beløb. Dette betyder, at du sammen med din ægtefælle kan give hvert af jeres svigerbørn gaver på i alt 46.000 kr. skattefrit, men som anført er det en betingelse, at jeres børn og deres samlevere er gift. Er det ikke tilfældet, vil gaver til ”svigerbørnene” være skattepligtige som almindelig indkomst og uden bundfradrag.

Det skal slutteligt gøres opmærksom på, at beløbsgrænserne er for hvert kalenderår. I 2020 kan du igen give skattefrie gaver svarende til beløbsgrænserne.  

Det anbefales at tage kontakt til en rådgiver, der kan bistå jer i forbindelse med valget af den økonomiske side af sagen, herunder eventuelt i stedet for store gaver at yde børnene et rentefrit lån på anfordringsvilkår. Det er også vigtigt med rådgivning, hvis der gives gaver i form af anden værdi end penge. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('