Insight

Faglige arrangementer betalt af arbejdsgiveren

Min arbejdsgiver har netop inviteret min afdeling til Wagrain i Østrig over fire dage, hvor der bydes på teambuilding, ski og socialt samvær mellem os kollegaer. Vi er derfor i min afdeling begyndt at spekulere på, om en sådan tur vil have skattemæssige konsekvenser for os? Vil vi risikere at skulle betale skat ved at tage med på turen, selvom vores arbejdsgiver har gjort det klart, at de vil dække alle udgifter? Derudover foreslår min arbejdsgiver, at vi deltager til DHL-stafetten 2020 – vores arbejdsgiver vil betale startgebyr, forplejning og en t-shirt med vores logo på. Vil vi ligeledes kunne risikere at betale skat af sådan et arrangement? Er der nogen forskel mellem de to arrangementer?

Udgangspunktet er, at medarbejdere ikke vil blive beskattet af faglige arrangementer, der afholdes og betales af arbejdsgiveren. Er der derimod tale om et arrangement uden fagligt indhold, så vil medarbejderne som udgangspunkt blive beskattet. Der skal derfor foretages en konkret vurdering fra arrangement til arrangement, hvorvidt der sker beskatning. Men den nedslående konklusion er ofte, at skiture for at lave teambuilding bliver kvalificeret som et skattepligtigt gode. Det kan ikke afvises, at der kan sammensættes et program, som skattemyndighederne vil godkende, for sådan en skitur, så det kan gennemføres uden beskatning for medarbejderne, men det er en svær udfor-dring.

Følgende er gennemgået de kriterier, som skattemyndighederne vil vurdere, når de skal vurdere et arrangement af denne karakter, hvorvidt arrangementet medfører skattepligt for medarbejderne.

Generelt indikerer selve indholdet af arrangementet, om der er tale om et fagligt indhold eller ej. Ved vurderingen af, om der er tilstrækkeligt med fagligt indhold, er der en række forskellige ele-menter, der lægges vægt på. Ét af elementerne er arrangementets varighed. Jo længere tid arran-gementet varer, desto mere vil arrangementet have karakter af ikke at have fagligt indhold. Et endags-arrangement kan være nemmere at få godkendt som et teambuilding-arrangement frem for et firedagesarrangement. Især vil skattemyndighederne se på, om varigheden af arrangemen-tet går ud over, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet med arrangementet. Arrangementet til Wagrain varer i fire dage, hvilket indikerer, at du og dine kollegaer vil blive beskattet af turen. Dog skal selve indholdet vurderes, før det endeligt kan konkluderes. 

Det andet element, der lægges vægt på i vurderingen er derfor, om det faglige indhold er tilstræk-keligt. Her indgår overvejelser som; er der tilknyttet en instruktør til at forestå den faglige del, hvor meget fylder den faglige del i forhold til muligheden for det private/sociale indhold, er det obligatorisk at deltage i den faglige del, er der et konkret program hver dag, som udelukkende har fagligt indhold (strategidrøftelser, budgetgennemgang, teamanalyser, drøftelser af kunde og mar-kedsmuligheder, oplæg fra eksterne deltagere mv. kan være eksempler på indhold i et fagligt pro-gram).

Et tredje element der indgår i vurderingen er, hvor arrangementet foregår. Et arrangement kan godt foregå i udlandet og stadig være fagligt – eksempelvis ved virksomhedsbesøg, besøg hos samarbejdspartnere mv. Men et arrangement for hele virksomheden i Wagrain, hvor størstedelen af dagen foregår på ski, er svær at sandsynliggøre som erhvervsmæssigt og fagligt betinget. Skat-temyndighederne anerkender p.t. ikke efter gældende praksis, at teambuilding og socialt samvær er fagligt tilstrækkeligt til at løfte en skitur ud af beskatning.

Et sidste element der lægges vægt på er, hvilke aktiviteter der indgår. Arrangementet, som du beskriver, indeholder teambuilding, men også ski og socialt samvær. Størstedelen af arrangemen-tet foregår herved uden fagligt indhold, hvilket taler for, at I vil blive beskattet af arrangementet. Vi anbefaler derfor, at I spørger jeres arbejdsgiver, om de har fået vurderet de skattemæssige kon-sekvenser for jer medarbejdere, der deltager i arrangementet. Hvis ikke det er gjort, anbefaler vi, at dette undersøges med udgangspunkt i jeres konkrete program for dagene, for at undgå I får en ubehagelig overraskelse, når I kommer hjem i form af en ekstra skat.

I forhold til DHL-stafetten har skattemyndighederne tidligere bekræftet, at en arbejdsgiver kan betale for medarbejderens startgebyr, forplejning og en løbe-t-shirt, uden at det medfører beskat-ning for medarbejderen, da dette arrangement i skattemæssig henseende kan kvalificeres som et ”skovtursarrangement”. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('