Insight

Særlige fradrag for turistchauffører

Jeg har nogle spørgsmål angående mit nye arbejde, som jeg håber, I kan hjælpe med.

Jeg er for nyligt blevet ansat hos et busselskab som chauffør, hvor jeg primært skal kører længere ruter fra Danmark til og fra Norge og Tyskland. Da jeg ikke tidligere har været ansat som buschauffør, vil jeg gerne høre, om der er nogle særlige fradrag, jeg kan gøre brug af?

Har turistchauffører ret til særlige fradrag?

Da du som beskrevet primært skal køre længere ture, vil du som udgangspunkt kunne anses for at være turistchauffør. Turistchauffører kan være berettiget til nogle fradrag, som relaterer sig til deres arbejde, da dette kan være kendetegnet ved lange ture, hvor der ofte skal spises og overnattes undervejs.

For turistchauffører er der nogle særlige fradrag, ud over de almindelige regler, som gør sig gældende. De særlige fradrag vedrører kost og logi, som beskrevet nedenfor.

I forhold til kost vil en turistchauffør, som er lønmodtager og opfylder de almindelige betingelser for at få udbetalt skattefri kostgodtgørelse ved at kunne anses for at være på rejse, men som ikke får udbetalt en sådan godtgørelse eller har fået udbetalt godtgørelse med et lavere beløb end den aktuelle kostsats, have mulighed for at tage fradrag for differencen mellem den modtagne kostgodtgørelse og den aktuelle kostsats.

Kostsatserne for turistchauffører udgør i 2018 følgende:

  • 150 kr. pr. hele døgn for rejser med overnatning i udlandet
  • 75 kr. pr. hele døgn for rejser ved overnatning i Danmark
  • 1/24 af døgnsatsen pr. påbegyndt time ud over de hele døgn.

Modtages der ingen kostgodtgørelse eller mindre end den aktuelle kostsats, vil der således kunne tages op til den aktuelle sats i fradrag.

De nævnte satser skal ikke reduceres, hvis en turistchauffør modtager fri kost på rejsen. Derimod vil en turistchauffør ikke kunne modtage den særlige 25 pct.-godtgørelse til småfornødenheder eller tage tilsvarende fradrag.

Der vil normalt kun kunne modtages kostgodtgørelse/tages fradrag efter satserne de første 12 måneder på et midlertidigt arbejdssted. Dette gælder dog ikke for turistchauffører, da deres arbejdsplads hele tiden bevæger sig fra sted til sted.

I stedet for fradrag efter kostsatserne, kan der vælges at tage fradrag efter de faktiske afholdte udgifter til kost på rejsen. Disse skal kunne dokumenteres, førend der kan gives fradrag efter denne metode.

I forhold til logi kan turistchauffører ikke modtage godtgørelse/tage fradrag efter logisatserne. Der kan i stedet kun tages fradrag for dokumenterede faktiske udgifter til logi på rejsen.

For turistchauffører gælder også det generelle loft for rejsefradrag, som reguleres årligt. For 2018 er fradragsloftet på 27.400 kr. Der vil derfor ikke kunne tages et højere fradrag end rejseloftet for det pågældende indkomstår.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('