Insight

Ulønnede medhjælpere i foreninger

Vi har her i lokalområdet en mindre sportsforening, hvor vi har nogle frivillige til at hjælpe til i klubben. Det er primært forældre til børnene i klubben, som altså ikke får nogen løn for deres indsats. Da vi syntes, de gør et stort stykke arbejde med at få klubben til at spille, tænkte vi på at belønne deres indsats. Her kommer så vores spørgsmål: Hvordan kan vi belønne vores frivillige hjælpere, uden at dette kan få nogle ubehagelige skattemæssige konsekvenser for vores medhjælpere eller for klubben? 

Når der er tale ulønnet arbejde, er dette karakteriseret ved, at arbejdet fortages frivilligt og uden nogen form for løn. Udføres arbejdet for en forening, som led i bistand til dennes skattefrie virksomhed, gives der mulighed for skattefrie godtgørelser for den frivillige, som udfører arbejdet.

Betingelserne for at modtage godtgørelse er, at denne udbetales til dækning af udgifter, som en frivillig har afholdt på vegne af foreningen, samt at godtgørelsen ikke overstiger satserne nedenfor.

Følgende satser er fastsat af Skatterådet, som vejledning til udbetaling af godtgørelser (2018):

 

  • Befordring kan godtgøres med 3,54 kr. pr. km for de første 20.000 km årligt og derefter 1,94 kr. pr. km.
  • Fortæringsudgifter ved endagsarrangementer, der varer mindst fem timer: 70 kr. pr. dag.
  • Administrative omkostninger til eksempelvis kontorartikler og porto: 1.400 kr. pr. år.
  • Til køb, vask og vedligeholdelse af beklædning (eks. sportstøj): 1.950 kr. pr. år.

 

Frivillige idrætsdommere har mulighed for, i stedet for at få dækket deres omkostninger, at få udbetalt op til 250 kr. pr. kamp, dog højest 500 kr. pr. dag.

Udbetales der godtgørelse, som overstiger de nævnte satser, vil alle godtgørelser, som er udbetalt til den pågældende, blive skattepligtige. Dette vil betyde, at de almindelige regler for indeholdelse af A-skat, AM-bidrag mv. bliver gældende. Det betyder, at klubben dermed påtager sig en forpligtelse til at indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet. Det er derfor vigtigt, at godtgørelserne ikke overstiger satserne, da dette vil betyde, at den frivillige vil blive anset som almindelig lønmodtager, og altså ikke frivillig.

Som alternativ til godtgørelse efter satserne kan der i stedet udbetales godtgørelse af udgifterne efter regning. Dermed vil der blive betalt de eksakt dokumenterede udgifter, som den frivillige har haft på vegne af foreningen.

I jeres konkrete tilfælde, som I beskriver, bør I være opmærksomme på, at arbejdet, som foreningens medlemmer og/eller forældre udfører, kun vil anses for frivillige medhjælpere, i det omfang arbejdet udføreres for foreningen. Dermed vil børnene og forældrenes aktiviteter, som er en naturlig del af medlemsskabet, eksempelvis kørsel til træning, ikke være omfattet af reglerne om godtgørelse til frivillige, da eksempelvis transport til træning må siges at være i medlemmets interesse, idet deltagelse i træningen netop er formålet med medlemsskabet i foreningen.

Jeres lønnede medhjælpere i foreningen, typisk jeres trænere og ledere, vil blive behandlet efter de almindelige regler for lønindkomst. Jeres forening kan dog udbetale skattefri godtgørelse til jeres ansatte lønmodtagere og lønnede medhjælpere efter reglerne om rejser og befordring.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('