Insight

Fradrag for advokatudgifter

Jeg har hørt, at det er muligt at få fradrag for advokatomkostninger på sin selvangivelse, passer det? Jeg har nemlig en sag kørende i forbindelse med en skade på min bil, og jeg har i den forbindelse set mig nødsaget til at hyre en advokat. 

Det er korrekt, at der gives mulighed for fradrag for visse advokatudgifter. For at få fradrag skal sagen, som advokatudgifterne vedrører, omhandle et krav på erhvervelse af indtægter, som skal medregnes på indkomstopgørelsen, og ikke selve indkomstgrundlaget. Det vil derfor kun gives fradrag, hvis sagen omhandler krav på eksempelvis lønkrav, forhøjet løn/pension eller lignende.   

Der gives fradrag for den del af udgiften, som overstiger brundfradraget for visse lønmodtagerudgifter, som for 2018 er på 6.100 kr. årligt. Bundfradraget for 2017 er på 5.900 kr. årligt. Fradraget kan fortages i det år, hvor udgifterne er afholdt. Hvis udgiften afholdes over en flerårig periode, kan hele beløbet ikke fratrækkes i betalingsåret, men skal fordeles over perioden.

Da din sag, som du beskriver, omhandler en skade på din bil, vil du ikke have mulighed for at tage det omtalte fradrag, da sagen ikke omhandler erhvervelse af en indtægt, som skal medregnes på din indkomstopgørelse.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('