arbejdsværelse

Insight

Fradrag i forbindelse med arbejdsværelse i hjemmet

Jeg har været så heldig at få et arbejde i København, som jeg simpelthen ikke kan sige nej til. Da jeg selv bor i Aarhus, har jeg fået lavet en aftale om, at jeg arbejder hjemme-fra to dage om ugen. Da jeg synes, det er nødvendigt at have et godt arbejdsmiljø, har jeg fået indrettet et af vores ekstra rum til kontor. Jeg har anskaffet mig et par ekstra skærme og en dockingstation til min pc. Da det er hensigten, at værelset ikke skal bru-ges til andet end kontor, snakkede vi om, om der var mulighed for at få et fradrag i for-bindelse anvendelse af værelset?

Det skal først og fremmet nævnes, at fradrag for kontor eller arbejdsværelse i hjemmet generelt er meget svært at få igennem hos skattemyndighederne. Der vil derfor skulle argumenteres godt for jeres sag, idet skattemyndighederne formentlig vil stille spørgsmål ved anvendelsen og muligheden for fradrag. Muligheden for fradrag vil afhænge af en konkret vurdering af det enkelte kontor eller arbejdsværelse. 

Som udgangspunkt kan man få fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer, når udgiften er en driftsomkostning, som er nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. I forhold til lønmodtagere er der kun i ganske særlige tilfælde fradrag for udgifter til et arbejdsværelse i sit eget hjem. Grunden til dette er, at udgifter til et arbejdsværelse som alt overvejende hovedregel bliver anset som en privat udgift, som ikke er nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

I vurderingen af, om man kan tage fradrag for et arbejdsværelse, lægges der stor vægt på arbejdsværelsets indretning og omfanget af den arbejdsmæssige anvendelse. Derfor er det vigtigt at kunne bevise, at rummet udelukkende bliver anvendt i forbindelse med dit arbejde i København, herunder at rummet er særligt indrettet til dette formål. Indretningen af værelset er derfor vigtig. Indretningen må ikke indeholde møbler, der på nogen måder bruges privat. 

Dog er det blevet slået fast flere gange, at et værelse ikke har skiftet karakter og er blevet uanvendeligt som opholdsrum, alene fordi det er møbleret med kontormøbler eller udstyret med omfattende bogreoler. Vi mener derfor, at der skal være noget mere i lokalet, som specielt udstyr, som du bruger i forbindelse med dit arbejde i København. Yderligere bliver der lagt vægt på adgangsforholdene til rummet. Er det tanken, at værelset skal aflåses, når det ikke bruges, fordi du eksempelvis har fortrolige dokumenter liggende, vil det tale for, at værelset ikke anvendes privat. 

Der lægges også stor vægt på antallet af arbejdstimer i værelset. Hvis der anvendes meget få timer, vil det være svært at overbevise skattemyndighederne om retten til fradrag. Det kræver altså, at værelset bliver brugt i væsentligt omfang som hovedarbejdssted indenfor normal arbejdstid. To arbejdsdage om ugen derhjemme vil formentlig ikke være nok til at opnå fradrag for arbejdsværelset. 

Som nævnt tidligere er det en konkret vurdering, men ud fra de oplysninger du har skitseret ovenfor, mener vi ikke, at du kan få fradrag for brugen af dit arbejdsværelse. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('