Insight

Uddannelse betalt af arbejdsgiver

Jeg har fået nyt arbejde, hvorigennem jeg har mulighed for at tage en række forskellige uddannelser og kurser. Heriblandt er jeg særligt interesseret i et lederkursus, som koster 55.000 kr. Jeg ved, at man som udgangspunkt bliver beskattet af alle goder, som arbejdsgiveren giver til medarbejderen, men har alligevel svært ved at overskue de mangle regler. Kan jeg være sikker på ikke at blive beskattet af at tage uddannelsen? Kurset finder sted i København og varer i to uger, men jeg bor i Aarhus. Min arbejdsgiver vil i den forbindelse dække udgifterne til kost og logi, men vil jeg blive beskattet heraf?

Ganske rigtigt så er alle goder, som arbejdsgiveren giver til medarbejderen som udgangspunkt skattepligtige efter statsskattelovens § 4. Dette gælder, uanset om der er tale om kontante goder eller goder, hvor du ikke betaler fuld pris. 

En undtagelse hertil er, at der er skattefrihed for uddannelser/kurser, betalt af din arbejdsgiver, som er erhvervsrelaterede. Det er tilstrækkeligt, at uddannelsen eller kurset har en vis erhvervsrelevans for modtageren. Det er ikke en betingelse, at uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet hos den pågældende arbejdsgiver. Skattefriheden gælder, uanset om der er tale om efteruddannelse, grund- eller videreuddannelse, og uanset om det er lange eller korte uddannelsesforløb. Endvidere omfatter skattefriheden også uddannelser, som udbydes i privat regi samt uddannelser, der tages i udlandet. Deltagelse i kurser er omfattet af samme skattefrihed.

For at man kan modtage dækning til udgifter til uddannelse eller kurser, er det en betingelse, at man skal være omfattet af en bestemt personkreds. Personkredsen omfatter bl.a. lønmodtagere, herunder afskedigede medarbejdere ved ophøret af et ansættelsesforhold. Det er tilstrækkeligt, at aftalen om ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelsen indgås ved ophøret af et ansættelsesforhold. 

I og med at der er tale om et lederkursus, er der hermed også tale om et erhvervsrelateret kursus. Herudover er du lønmodtager hos din arbejdsgiver, hvorved betingelserne for at modtage dækning af udgifter i forbindelse med kurset er opfyldt. Du kan derfor godt tage kurset uden at blive beskattet heraf. Endvidere kan din arbejdsgiver skattefrit dække dine udgifter til kost, logi og småfornøden-heder efter regning i uddannelses-/kursusperioden. Dette vil være i stedet for at udbetale en skattefri godtgørelse.

Et kort spørgsmål, som jeg håber, I kan svare på. Jeg er af min arbejdsgiver blevet opfordret til at tage en MBA-uddannelse. Arbejdsgiveren vil dog kun dække halvdelen af udgiften. Kan jeg trække min andel fra i skat – eller findes der anden løsning?

Desværre er der ikke fradrag for udgifter til din andel, idet der er tale om videreuddannelse.

Det kan derimod overvejes at indgå en bruttolønsaftale med din arbejdsgiver om, at du går ned i løn, svarende til din andel af udgiften til uddannelsen. Herved opnår du indirekte fradrag for udgiften. Det er vigtigt, at aftalen er indgået, inden du starter på uddannelsen.

Din arbejdsgiver har fradragsret for sin andel af udgifterne, jf. også besvarelsen af spørgsmålet ovenfor.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('