Insight

Beskatning af gaver til børn og stedbørn

Min kone og jeg har sammen to børn. Derudover har min kone en søn fra et tidligere forhold, som jeg altid har behandlet som min egen søn, idet han siden 2-årsalderen, da min kone og jeg fandt sammen, har boet hos os. Han har ikke kontakt til sin biologiske far.

Jeg har netop arvet 3 mio.kr. efter min afdøde mor og ønsker nu at videregive en del af denne arv til mine to børn samt min stedsøn. I den forbindelse ønsker jeg oplyst, hvilke skattemæssige konsekvenser jeg skal være opmærksom på, hvis jeg vælger at videregive 1 mio.kr. ud af de 3 mio.kr. til mine børn, sådan at pengene fordeles ligeligt – altså at hvert barn får 333.333 kr. Er der skattemæssigt forskel på reglerne i forhold til at give mine biologiske børn en andel af arven eller at give min stedsøn en andel af arven? Jeg ser jo trods alt min stedsøn på lige fod med mine biologiske børn. Hvordan ser reglerne desuden ud, hvis jeg tilsvarende ønsker at give mine børnebørn en gave i form af en del af arven?

I 2017 kan du give hvert af dine børn en gave til en værdi af op til 62.900 kr., uden at der skal betales gaveafgift af beløbet. To forældre kan hver give 62.900 kr. til hvert barn og derfor tilsammen give hvert barn 125.800 kr. afgiftsfrit.

Hvis du giver mere end 62.900 kr., er gaveafgiften 15% af det beløb, der overstiger 62.900 kr.

Denne beløbsgrænse gælder også for stedbørn, hvilket betyder, at du kan give din stedsøn en gave på tilsvarende vis, som du kan give dine egne børn en gave. Det er dog en betingelse, at du har "giftet dig" til denne stedsøn, dvs. at han er din nuværende ægtefælles barn, for at han skatteretligt kan betragtes som din stedsøn og dermed være omfattet af ovenstående beløbsgrænse. Det antages dog også ud fra spørgsmålet, at du er gift med din kone, hvorfor de skatteretlige regler altså er ens i forhold til at give gaver til dine egne børn og din stedsøn.

Overstiger gaverne til dine børn og stedsøn de 62.900 kr. pr. person, skal der som nævnt betales en gaveafgift på 15%. Hvis du overvejer at give dine børn samt din stedsøn et beløb på 333.333 kr., skal du altså være opmærksom på, at der skal betales gaveafgift af det beløb, der overstiger 62.900 kr. Du kan derfor med fordel overveje at lade din kone give dine børn og din stedsøn et tilsvarende beløb på 62.900 kr.

Hvis du derudover også overvejer at give en gave til dine børnebørn, er reglerne de samme som for børn og stedbørn, da der også her er tale om et slægtsforhold i lige linje. Du kan altså ligeledes give hvert af dine børnebørn et beløb på 62.900 kr., uden at der skal betales gaveafgift.

I tilfælde, hvor der skal betales gaveafgift, skal der laves en gaveanmeldelse til SKAT. Dette sker ved udfyldelse og indsendelse af blanket 07.016 A for kontantgaver og blanket 07.016 B for andre gaver end kontanter. Begge blanketter findes på SKATs hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('